Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

Henrik    JANKOVSKI

Apygarda: Trakų - Elektrėnų (Nr.58)
Iškėlė: Lietuvos lenkų rinkimų akcija

Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: Lietuvos lenkų rinkimų akcija
numeris sąraše: 8

Balsavimo rezultatai:
Daugiamandatėje apygardoje
Vienmandatėje apygardoje: I turas
 • Anketa
 • Biografija
 • Turto ir pajamų deklaracijos
 • Interesų deklaracija
 • 5. Gimimo data 1940-09-01
  6. Nuolatinės gyvenamosios vietos adresas Trakai
  8. Pagal Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 38 straipsnio 4 dalį Jūs turite atsakyti į šiuos klausimus:
  8.1 Ar turite nebaigtą atlikti teismo nuosprendžiu paskirtą bausmę? Neturiu
  8.2 Ar esate asmuo, atliekantis tikrąją karo arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, neišėjęs į atsargą krašto apsaugos sistemos, policijos ir vidaus tarnybos karininkas, puskarininkis ar liktinis, kitos sukarintos ar saugumo tarnybos apmokamas pareigūnas? Nesu
  8.3 Ar turite kitos valstybės pilietybę? Neturiu
  8.4 Ar esate susijęs priesaika ar pasižadėjimu užsienio valstybei? Nesu
  9. Pagal Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 98 straipsnio 1 ir 3 dalis Jūs turite nurodyti:
  9.1 Ar esate ne pagal Lietuvos Respublikos užduotis sąmoningai bendradarbiavęs su kitų valstybių specialiosiomis tarnybomis? Ne
  9.2 Ar buvote po 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos teismo įsiteisėjusiu nuosprendžiu pripažintas kaltu dėl nusikalstamos veikos? Ne
  9.3 Ar buvote įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu bet kada pripažintas kaltu padaręs sunkų ar labai sunkų nusikaltimą? Ne
  10. Gimimo vieta D. Lygainiai, Trakų raj.
  11. Tautybė Lenkas (-ė)

  12. Išsilavinimas:
  Išsilavinimas Mokymo įstaigos pavadinimas Specialybė Baigimo metai
  Agrarinių mokslų daktaras Lietuvos Žemės Ūkio Akademija Daktaras 1990
  Aukštasis Vilniaus žemės ūkio institutas Ekonomistas 1973
  Aukštasis Lietuvis žemės ūkio akad. Agronomas 1965
  Aukštesnysis Vilniaus Agrozootechnik. Zootechnikas 1960

  Jei turite, nurodykite mokslo laipsnį Agrarinių mokslų daktaras
  13. Kokias užsienio kalbas mokate Rusų
  14. Kokios partijos, politinės organizacijos narys esate (buvote) Lietuvos lenkų rinkimų akcijos

  15. Ar buvote anksčiau išrinktas į Lietuvos Respublikos Aukščiausiąją Tarybą, Seimą, savivaldybių tarybas; kitų Europos Sąjungos valstybių narių parlamentus, savivaldybių institucijas; Europos Parlamentą:
  Institucijos pavadinimas, pareigos Laikotarpis
  Trakų rajono savivaldybės Tarybos narys 1995 - 2011

  16. Pagrindinė darbovietė, pareigos Trakų rajono savivaldybės adm., mero pavaduotojas
  17. Visuomeninė veikla Lietuvos lenkų rinkimų akcijos Trakų skyriaus pirmininkas
  18. Pomėgiai Žūklė, Bitininkystė, Darbas sode
  19. Šeiminė padėtis vedęs / ištekėjusi
  Vyro arba žmonos vardas (pavardė) Teresa
  20. Vaikų vardai (pavardės) Vaikas Renata, Vaikas Robert

  21. Be jau išvardytų atsakymų, ką dar norėtumėte parašyti apie save
  Nenurodė