Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

Saulius    LAPĖNAS

Apygarda: Jurbarko (Nr.62)
Iškėlė: Liberalų ir centro sąjunga

Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: Liberalų ir centro sąjunga
numeris sąraše: 16

Balsavimo rezultatai:
Daugiamandatėje apygardoje
Vienmandatėje apygardoje: I turas  II turas
 • Anketa
 • Biografija
 • Turto ir pajamų deklaracijos
 • Interesų deklaracija
 • Deklaruojantysis asmuo: Saulius LAPĖNAS
  Darbovietė ir pareigos valstybinėje tarnyboje: Lietuvos Respublikos Seimas, Seimo narys
  Kitos darbovietės, pareigos: Informacija nepateikta

  Deklaruojančiojo asmens sutuoktinis (partneris):
  Vardas: Jolita
  Pavardė: Lapėnienė
  Darbovietė (-ės), pareigos: Tauragės visuomenės sveikatos centro Jurbarko skyriaus vyriausioji specialistė
  II. Turtas
  Deklaruojančiojo asmens ir jo sutuoktinio (partnerio) turimas privalomas registruoti nekilnojamasis turtas:
  Tipas Vienetų skaičius Vietovės pavadinimas Įsigijimo būdas
  Gyvenamieji namai ar namų dalys, sodo nameliai (statomi ar pastatyti) Jurbarkas iš nuosavų lėšų
  Kiti statiniai ar patalpos (statomi ar pastatyti) Jurbarkas iš nuosavų lėšų
  Žemės, miško, sodo sklypai, vandens telkiniai Jurbarkas iš nuosavų lėšų

  III. Pajamos
  Deklaruojančiojo asmens ir jo sutuoktinio (partnerio) gaunamų (ir praėjusiais kalendoriniais metais gautų) pajamų šaltiniai. Pajamų gavimo šaltiniai deklaruojami, jeigu iš vieno pajamų gavimo šaltinio gautų pajamų suma per kalendorinius metus didesnė negu 10 MGL (minimalus gyvenimo lygis):
  Tipas Pajamų šaltinio pavadinimas
  Kitos pajamos Lietuvos Respublikos Seimas Saulius Lapėnas
  Su darbo santykiais susijusios pajamos Lietuvos Respublikos Seimas Saulius Lapėnas
  Dividendai Individuali įmonė "ASLA" Saulius Lapėnas

  IV. Vertybiniai popieriai
  Deklaruojančiojo asmens ir jo sutuoktinio (partnerio) vertybiniai popieriai:
  Tipas Juridinio asmens pavadinimas
  Akcijos Individuali įmonė "ASLA" (steigėjas ir savininkas)

  VI. Individualios įmonės (kitos organizacijos ir įstaigos)
  Deklaruojančiojo asmens ir jo sutuoktinio (partnerio) individualios įmonės, kitos organizacijos ar įstaigos, kurių savininkas, steigėjas ar dalininkas yra deklaruojantysis asmuo ir jo sutuoktinis (partneris):
  Tipas Pavadinimas Pagrindinės veiklos
  Kita įsteigta (steigiama) organizacija ar įstaiga UAB "ASLA" mažmeninė prekyba baldais ir paslaugos

  X. Asmenys, dėl kurių gali kilti viešųjų ir privačių interesų konfliktas
  Deklaruojančiojo asmens ir jo sutuoktinio (partnerio) artimieji giminaičiai, šeimos nariai ar kiti asmenys, dėl kurių gali kilti viešųjų ir privačių interesų konfliktas deklaruojančiajam einant pareigas valstybinėje tarnyboje:
  Tipas Vardas, pavardė Galimo interesų konflikto pagrindas
  Artimieji giminaičiai Lapėnas Gražvydas (brolis) viešieji pirkimai, kuriuose gali dalyvauti UAB "Vamzdynas"