Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

Algimanta    PABEDINSKIENĖ

Apygarda: Suvalkijos (Nr.63)
Iškėlė: Leiboristų partija

Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: Koalicija Darbo partija + jaunimas
numeris sąraše: 56
(Iškėlė: Leiboristų partija
numeris sąraše: 35)

Balsavimo rezultatai:
Daugiamandatėje apygardoje
Vienmandatėje apygardoje: I turas
 • Anketa
 • Biografija
 • Turto ir pajamų deklaracijos
 • Interesų deklaracija
 • 5. Gimimo data 1965-03-25
  6. Nuolatinės gyvenamosios vietos adresas Patašinės k.
  8. Pagal Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 38 straipsnio 4 dalį Jūs turite atsakyti į šiuos klausimus:
  8.1 Ar turite nebaigtą atlikti teismo nuosprendžiu paskirtą bausmę? Neturiu
  8.2 Ar esate asmuo, atliekantis tikrąją karo arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, neišėjęs į atsargą krašto apsaugos sistemos, policijos ir vidaus tarnybos karininkas, puskarininkis ar liktinis, kitos sukarintos ar saugumo tarnybos apmokamas pareigūnas? Nesu
  8.3 Ar turite kitos valstybės pilietybę? Neturiu
  8.4 Ar esate susijęs priesaika ar pasižadėjimu užsienio valstybei? Nesu
  9. Pagal Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 98 straipsnio 1 ir 3 dalis Jūs turite nurodyti:
  9.1 Ar esate ne pagal Lietuvos Respublikos užduotis sąmoningai bendradarbiavęs su kitų valstybių specialiosiomis tarnybomis? Ne
  9.2 Ar buvote po 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos teismo įsiteisėjusiu nuosprendžiu pripažintas kaltu dėl nusikalstamos veikos? Ne
  9.3 Ar buvote įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu bet kada pripažintas kaltu padaręs sunkų ar labai sunkų nusikaltimą? Ne
  10. Gimimo vieta Liepojos miestas, Latvijos Respublika
  11. Tautybė Lietuvis (-ė)

  12. Išsilavinimas:
  Išsilavinimas Mokymo įstaigos pavadinimas Specialybė Baigimo metai
  Aukštasis KTU Įmonių valdymas 2005
  Aukštasis KTU Įmonių valdymas 2004
  Aukštasis VISI (VGTU) Pramoninė ir civilinė statyba 1988
  Vidurinis Marijampolės J. Žiugždos 6-oji vid. mokykla 1983


  13. Kokias užsienio kalbas mokate Latvių, Anglų, Rusų, Lenkų
  14. Kokios partijos, politinės organizacijos narys esate (buvote) DARBO partijos
  16. Pagrindinė darbovietė, pareigos Marijampolės kolegija - lektorė, Kauno PPA rūmų, Marijampolės fil. - administratorė
  17. Visuomeninė veikla Marijampolės PRC tarybos narė; Kazlų-Rūdos verslo inkubatoriaus tarybos narė, Marijampolės sav. SVV fondo rėmimo komisijos narė ir kt.
  18. Pomėgiai Architektūra, Šachmatai, Dailieji amatai, Kelionės
  19. Šeiminė padėtis vedęs / ištekėjusi
  Vyro arba žmonos vardas (pavardė) Vaidmantas
  20. Vaikų vardai (pavardės) Vaikas Nėra

  21. Be jau išvardytų atsakymų, ką dar norėtumėte parašyti apie save
  Nenurodė