2008 m. spalio 12 d. rinkimai į Lietuvos Respublikos Seimą ir Referendumas dėl Ignalinos atominės elektrinės darbo pratęsimoSuvalkijos (Nr.63) rinkimų apygarda


Puslapis atnaujintas 2008-10-19 17:44.

Apylinkių skaičius 59
Pagal gautus iš apylinkių duomenis:
  rinkimų teisę turinčių piliečių 39498, rinkimuose dalyvavo 17419 (44,10%),
  negaliojančių biuletenių 1162 (6,67%), galiojančių biuletenių 16257 (93,33%).

Rinkimų rezultatas - reikalingas pakartotinis balsavimasPastaba. Dalyvavusiųjų rinkimuose rinkėjų skaičius apskaičiuojamas nuo duomenis perdavusių rinkimų apylinkių rinkėjų skaičiaus, o ne nuo rinkimų apygardos rinkėjų skaičiaus.

Balsavimo rezultatai apygardoje


Kandidatas Paduotų balsų skaičius
apylinkėse paštu iš viso % nuo galiojančių biuletenių % nuo dalyvavusių rinkėjų % nuo galiojančių biuletenių
apygardoje
Mantas VARAŠKA 3889 305 4194 25,80% 24,08%
Albinas MITRULEVIČIUS 2881 397 3278 20,16% 18,82%
Birutė KAŽEMĖKAITĖ 2048 452 2500 15,38% 14,35%
Vytautas NARUŠIS 1829 189 2018 12,41% 11,59%
Valdas KAZLAS 1186 195 1381 8,49% 7,93%
Jonas ŠČEPONIS 704 76 780 4,80% 4,48%
Algimanta PABEDINSKIENĖ 667 105 772 4,75% 4,43%
Alvydas DIRSĖ 415 66 481 2,96% 2,76%
Gediminas RADZEVIČIUS 288 38 326 2,01% 1,87%
Vidutis Jonas MICKEVIČIUS 279 41 320 1,97% 1,84%
Regina ŠIMANAUSKIENĖ 188 19 207 1,27% 1,19%
Iš viso 14374 1883 16257  

Balsavimo rezultatai rinkimų apylinkėse


Apylinkė Rinkėjų skaičius Dalyvavo Negaliojantys biuleteniai Galiojantys biuleteniai
skaičius % skaičius % skaičius %
1. Kalvarijos Vakarinė 1919 906 47,21 65 7,17 841 92,83
1. Kazlų Rūdos 1345 680 50,56 20 2,94 660 97,06
2. Kalvarijos Rytinė 1922 857 44,59 53 6,18 804 93,82
2. Pušų 2234 1094 48,97 74 6,76 1020 93,24
3. Jungėnų 1145 466 40,70 25 5,36 441 94,64
3. Mindaugo 1627 820 50,40 51 6,22 769 93,78
4. Brukų 328 149 45,43 15 10,07 134 89,93
4. Liepų 598 318 53,18 10 3,14 308 96,86
5. Sūsninkų 298 134 44,97 6 4,48 128 95,52
5. Bagotosios 559 223 39,89 13 5,83 210 94,17
6. Mockų 349 153 43,84 16 10,46 137 89,54
6. Antanavo 675 300 44,44 18 6,00 282 94,00
7. Višakio Rūdos 421 221 52,49 18 8,14 203 91,86
7. Jusevičių 762 314 41,21 11 3,50 303 96,50
8. Sangrūdos 566 310 54,77 21 6,77 289 93,23
8. Jūrės 646 302 46,75 16 5,30 286 94,70
9. Jūrės 407 188 46,19 7 3,72 181 96,28
9. Radiškės 333 118 35,44 8 6,78 110 93,22
10. Salaperaugio 348 141 40,52 9 6,38 132 93,62
10. Plutiškių 584 197 33,73 10 5,08 187 94,92
11. Ąžuolų Būdos 955 426 44,61 21 4,93 405 95,07
11. Liubavo 381 178 46,72 16 8,99 162 91,01
12. Brazavo 331 153 46,22 15 9,80 138 90,20
12. Bebruliškės 401 156 38,90 6 3,85 150 96,15
13. Būdos 448 193 43,08 17 8,81 176 91,19
13. Jurgežerių 343 133 38,78 15 11,28 118 88,72
14. Jankų 608 302 49,67 26 8,61 276 91,39
14. Tarprubežių 352 157 44,60 18 11,46 139 88,54
15. Akmenynų 334 163 48,80 11 6,75 152 93,25
16. Mokolų kaimo 1372 540 39,36 60 11,11 480 88,89
16. Kampinių 362 161 44,48 12 7,45 149 92,55
17. Šunskų 819 291 35,53 18 6,19 273 93,81
17. Aistiškių 364 191 52,47 7 3,66 184 96,34
18. Sasnavos 943 392 41,57 19 4,85 373 95,15
19. Puskelnių 673 327 48,59 32 9,79 295 90,21
20. Smilgių 474 153 32,28 7 4,58 146 95,42
21. Baraginės 1254 473 37,72 32 6,77 441 93,23
22. Patašinės 1163 469 40,33 36 7,68 433 92,32
23. Igliškėlių 418 152 36,36 9 5,92 143 94,08
24. Igliaukos 1120 482 43,04 38 7,88 444 92,12
25. Šventragio 401 178 44,39 7 3,93 171 96,07
26. Gudelių 635 240 37,80 19 7,92 221 92,08
27. Daugirdų 277 120 43,32 4 3,33 116 96,67
28. Daukšių 264 118 44,70 6 5,08 112 94,92
29. Padovinio 513 206 40,16 19 9,22 187 90,78
30. Liepynų 373 185 49,60 22 11,89 163 88,11
31. Želsvos 914 385 42,12 17 4,42 368 95,58
32. Liudvinavo 923 460 49,84 34 7,39 426 92,61
33. Netičkampio 541 221 40,85 3 1,36 218 98,64
34. Valavičių 630 263 41,75 12 4,56 251 95,44
35. Balsupių 939 373 39,72 36 9,65 337 90,35
36. Varnupių 214 100 46,73 7 7,00 93 93,00
37. Liucinavo 321 106 33,02 9 8,49 97 91,51
38. Meškučių 1011 433 42,83 25 5,77 408 94,23
39. Kūlokų 220 118 53,64 6 5,08 112 94,92
40. Dženčialaukos 305 151 49,51 23 15,23 128 84,77
41. Gavaltuvos 371 154 41,51 8 5,19 146 94,81
42. Naujienos 191 102 53,40 11 10,78 91 89,22
43. Užgirių 274 123 44,89 13 10,57 110 89,43
Iš viso 39498 17419 44,1% 1162 6,67% 16257 93,33%