Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

Robertas    MANTUŠKA

Apygarda: Nevėžio (Nr.26)
Iškėlė: "Fronto" partija

Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: "Fronto" partija
numeris sąraše: 63

Balsavimo rezultatai:
Daugiamandatėje apygardoje
Vienmandatėje apygardoje: I turas
 • Anketa
 • Biografija
 • Turto ir pajamų deklaracijos
 • Interesų deklaracija
 • 5. Gimimo data 1957-08-16
  6. Nuolatinės gyvenamosios vietos adresas Upytės k.
  8. Pagal Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 38 straipsnio 4 dalį Jūs turite atsakyti į šiuos klausimus:
  8.1 Ar turite nebaigtą atlikti teismo nuosprendžiu paskirtą bausmę? Neturiu
  8.2 Ar esate asmuo, atliekantis tikrąją karo arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, neišėjęs į atsargą krašto apsaugos sistemos, policijos ir vidaus tarnybos karininkas, puskarininkis ar liktinis, kitos sukarintos ar saugumo tarnybos apmokamas pareigūnas? Nesu
  8.3 Ar turite kitos valstybės pilietybę? Neturiu
  8.4 Ar esate susijęs priesaika ar pasižadėjimu užsienio valstybei? Nesu
  9. Pagal Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 98 straipsnio 1 ir 3 dalis Jūs turite nurodyti:
  9.1 Ar esate ne pagal Lietuvos Respublikos užduotis sąmoningai bendradarbiavęs su kitų valstybių specialiosiomis tarnybomis? Ne
  9.2 Ar buvote po 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos teismo įsiteisėjusiu nuosprendžiu pripažintas kaltu dėl nusikalstamos veikos? Ne
  9.3 Ar buvote įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu bet kada pripažintas kaltu padaręs sunkų ar labai sunkų nusikaltimą? Ne
  10. Gimimo vieta Panevėžys
  11. Tautybė Lietuvis (-ė)

  12. Išsilavinimas:
  Išsilavinimas Mokymo įstaigos pavadinimas Specialybė Baigimo metai
  Aukštasis VDU Anglų kalbos mokytojas 2007
  Aukštasis KTU Verslo administravimo magistras 2004
  Aukštasis KTU (buvęs KPI) Inžinierius mechanikas 1982


  13. Kokias užsienio kalbas mokate Anglų, Rusų
  14. Kokios partijos, politinės organizacijos narys esate (buvote) „FRONTO“ PARTIJA
  16. Pagrindinė darbovietė, pareigos UAB „Papilio kibirkštis“, direktorius
  17. Visuomeninė veikla Sporto klubo „Sveikatėlė“, Panevėžys, narys
  18. Pomėgiai Politika, Literatūra, Muzika, Sportas, Kelionės
  19. Šeiminė padėtis vedęs / ištekėjusi
  Vyro arba žmonos vardas (pavardė) Jurgita Mantuškienė
  20. Vaikų vardai (pavardės) Vaikas Emilė Barbora Mantuškaitė, Vaikas Gabrielė Mantuškaitė

  21. Be jau išvardytų atsakymų, ką dar norėtumėte parašyti apie save
  Esu principingas, atkaklus, tikslo siekiantis