Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

Algis    KALAŠNIKOVAS

Apygarda: Alytaus (Nr.30)
Iškėlė: "Fronto" partija

Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: "Fronto" partija
numeris sąraše: 52

Balsavimo rezultatai:
Daugiamandatėje apygardoje
Vienmandatėje apygardoje: I turas
 • Anketa
 • Biografija
 • Turto ir pajamų deklaracijos
 • Interesų deklaracija
 • Gimė 1953 m. gruodžio 14 d. Alytuje.
  1971 m. baigė Alytaus 5-ąją vidurinę mokyklą (dabar – Dainavos).
  Studijavo Vilniaus universiteto Finansų ir apskaitos fakultete. 1976 m. suteikta ekonomisto kvalifikacija.
  Gavęs paskyrimą, dirbo Visasąjunginio prekybos konjunktūros ir prekių paklausos tyrimo instituto Lietuvos filiale Vilniuje jaunesniuoju moksliniu bendradarbiu.
  1980–1981 m. atliko karinę tarnybą RTFSR Amūro srityje tiltų statybos batalione, buvo finansų tarnybos viršininku. TSRS Aukščiausiosios Tarybos prezidiumo įsaku apdovanotas medaliu už Baikalo–Amūro magistralės statybą.
  1982–1991 m. dirbo Alytaus vartotojų kooperatyve, Alytaus eksperimentiniame namų statybos kombinate, „Vilmos“ gamybinio susivienijimo Alytaus filiale „Alma“ (magnetofonų gamykla) ekonomikos ir finansų srityje.
  1991–2000 m. – Alytaus aeroklubo individualios elektrotechnikos gaminių gamybos įmonės „Kontaktas“ vyriausiasis buhalteris, finansų ir realizacijos direktorius, elektrotechnikos gaminių gamybos įmonės A. Kalašnikovo TŪB „Virbutas“ direktorius ir savininkas.
  2001 m. Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos kvalifikacinė komisija suteikė bankrutuojančių įmonių administratoriaus kvalifikaciją. Vilniaus ir Kauno apygardos teismai skiria administruoti įmones. Nagrinėja smulkaus ir vidutinio verslo įmonių nemokumo problemas, įmonių veiklą reglamentuojančius Lietuvos ir Europos Sąjungos teisės aktus.
  Nuo 2007 m. taip pat yra Lietuvos profesinių sąjungų konferencijos socialinio dialogo koordinatorius Alytaus apskričiai.
  2007 m. išrinktas Alytaus apskrities profesinių sąjungų centro pirmininku.
  Pomėgiai – istorinė literatūra, šachmatai, futbolas.
  Vedęs. Vaikai Lina ir Audrius.