Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

Lilija    VASILIAUSKIENĖ

Apygarda: Pramonės (Nr.17)
Iškėlė: "Fronto" partija

Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: "Fronto" partija
numeris sąraše: 47

Balsavimo rezultatai:
Daugiamandatėje apygardoje
Vienmandatėje apygardoje: I turas
 • Anketa
 • Biografija
 • Turto ir pajamų deklaracijos
 • Interesų deklaracija
 • 5. Gimimo data 1954-06-12
  6. Nuolatinės gyvenamosios vietos adresas Vilnius
  8. Pagal Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 38 straipsnio 4 dalį Jūs turite atsakyti į šiuos klausimus:
  8.1 Ar turite nebaigtą atlikti teismo nuosprendžiu paskirtą bausmę? Neturiu
  8.2 Ar esate asmuo, atliekantis tikrąją karo arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, neišėjęs į atsargą krašto apsaugos sistemos, policijos ir vidaus tarnybos karininkas, puskarininkis ar liktinis, kitos sukarintos ar saugumo tarnybos apmokamas pareigūnas? Nesu
  8.3 Ar turite kitos valstybės pilietybę? Neturiu
  8.4 Ar esate susijęs priesaika ar pasižadėjimu užsienio valstybei? Nesu
  9. Pagal Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 98 straipsnio 1 ir 3 dalis Jūs turite nurodyti:
  9.1 Ar esate ne pagal Lietuvos Respublikos užduotis sąmoningai bendradarbiavęs su kitų valstybių specialiosiomis tarnybomis? Ne
  9.2 Ar buvote po 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos teismo įsiteisėjusiu nuosprendžiu pripažintas kaltu dėl nusikalstamos veikos? Ne
  9.3 Ar buvote įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu bet kada pripažintas kaltu padaręs sunkų ar labai sunkų nusikaltimą? Ne
  10. Gimimo vieta Vilnius
  11. Tautybė Lietuvis (-ė)

  12. Išsilavinimas:
  Išsilavinimas Mokymo įstaigos pavadinimas Specialybė Baigimo metai
  Aukštasis universitetinis Maskvos valstybinis M. Lomonosovo universitetas Psichologija 1978
  Aukštasis universitetinis Vilniaus universitetas Psichologija-filosofija 1975


  13. Kokias užsienio kalbas mokate Anglų, Rusų, Lenkų
  14. Kokios partijos, politinės organizacijos narys esate (buvote) buvau - Naujoji sąjunga (socialliberalai)
  16. Pagrindinė darbovietė, pareigos Asociacija "Vilniaus Moterų namai", Krizių centro direktorė
  17. Visuomeninė veikla Lietuvos Jungo draugijos prezidentė nuo jos įkūrimo, vėliau - viceprezidentė (1990-1992-1994); Vilniaus Moterų namų prezidentė nuo organizacijos įkūrimo (1993 -iki šiol); Lietuvos universitetų moterų asociacijos narė (1993-iki šiol); Lietuvos Nacionalinio komiteto pasiruošimui IV JT pasaulinei konferencijai moterų klausimais Pekine narė. Šešėlinio Lietuvos NVO raporto JTO bendraautorė; (1994-1996); Baltijos - Šiaurės šalių tarptautinis bendradarbiavimo tinklas, dalyvauja Lietuvos, Norvegijos, Danijos moterys, koordinatorė Lietuvai (1999-2000); Nacionalinės HURIST darbo grupės prie LR Seimo narė (2001-2002); Tarpžinybinės darbo grupės prie LR Vidaus reikalų ministerijos narė. Darbo grupė skirta "Prekybos žmonėmis ir prostitucijos kontrolės bei prevencijos 2002 - 2004 metų programos" įgyvendinimui užtikrinti; Nacionalinio Konsultacinio Moterų forumo valdybos narė (2002-2006); IV Lietuvos moterų suvažiavimo oragnizacinio komiteto narė (2004-2005); NVO Koalicijos "Moters teisės - visuotinės žmogaus teisės" prezidentė (2006-2008)
  18. Pomėgiai Klasikinė muzika, Knygų skaitymas, Bendravimas su gamta, Meditacijos
  19. Šeiminė padėtis Išsiskyręs(-usi)
  20. Vaikų vardai (pavardės) Vaikas Zuzana Vasiliauskaitė, Vaikas Ignas Vasiliauskas

  21. Be jau išvardytų atsakymų, ką dar norėtumėte parašyti apie save
  Lietuvos ir tarptautinio moterų judėjimo aktyvistė nuo 1990 metų. Pirmojo Lietuvoje Krizių centro smurtą ir prievartą patiriančioms moterims steigėja (1996). Nuosekli feministė.