Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

Birutė    DILPŠIENĖ

Apygarda: Šilutės - Pagėgių (Nr.32)
Iškėlė: "Fronto" partija

Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: "Fronto" partija
numeris sąraše: 37

Balsavimo rezultatai:
Daugiamandatėje apygardoje
Vienmandatėje apygardoje: I turas
 • Anketa
 • Biografija
 • Turto ir pajamų deklaracijos
 • Interesų deklaracija
 • 5. Gimimo data 1944-03-27
  6. Nuolatinės gyvenamosios vietos adresas Beinoraičių k.
  8. Pagal Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 38 straipsnio 4 dalį Jūs turite atsakyti į šiuos klausimus:
  8.1 Ar turite nebaigtą atlikti teismo nuosprendžiu paskirtą bausmę? Neturiu
  8.2 Ar esate asmuo, atliekantis tikrąją karo arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, neišėjęs į atsargą krašto apsaugos sistemos, policijos ir vidaus tarnybos karininkas, puskarininkis ar liktinis, kitos sukarintos ar saugumo tarnybos apmokamas pareigūnas? Nesu
  8.3 Ar turite kitos valstybės pilietybę? Neturiu
  8.4 Ar esate susijęs priesaika ar pasižadėjimu užsienio valstybei? Nesu
  9. Pagal Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 98 straipsnio 1 ir 3 dalis Jūs turite nurodyti:
  9.1 Ar esate ne pagal Lietuvos Respublikos užduotis sąmoningai bendradarbiavęs su kitų valstybių specialiosiomis tarnybomis? Ne
  9.2 Ar buvote po 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos teismo įsiteisėjusiu nuosprendžiu pripažintas kaltu dėl nusikalstamos veikos? Ne
  9.3 Ar buvote įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu bet kada pripažintas kaltu padaręs sunkų ar labai sunkų nusikaltimą? Ne
  10. Gimimo vieta Vilniaus miestas
  11. Tautybė Lietuvis (-ė)

  12. Išsilavinimas:
  Išsilavinimas Mokymo įstaigos pavadinimas Specialybė Baigimo metai
  Aukštasis Šiaulių pedagoginis institutas ned. psicholog. prad. kl. spec. 1977


  14. Kokios partijos, politinės organizacijos narys esate (buvote) Nenurodė
  16. Pagrindinė darbovietė, pareigos Laikraštis „Krašto komentaras“, korespondentė
  17. Visuomeninė veikla Knygų platinimas
  18. Pomėgiai Knygos, Bendravimas su vaikais, žmonėmis
  19. Šeiminė padėtis vedęs / ištekėjusi
  Vyro arba žmonos vardas (pavardė) Adolfas
  20. Vaikų vardai (pavardės) Vaikas Gintaras

  21. Be jau išvardytų atsakymų, ką dar norėtumėte parašyti apie save
  Nenurodė