Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

Robertas    POCIUS

Apygarda: Pajūrio (Nr.22)
Iškėlė: "Fronto" partija

Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: "Fronto" partija
numeris sąraše: 33

Balsavimo rezultatai:
Daugiamandatėje apygardoje
Vienmandatėje apygardoje: I turas
 • Anketa
 • Biografija
 • Turto ir pajamų deklaracijos
 • Interesų deklaracija
 • 5. Gimimo data 1960-03-19
  6. Nuolatinės gyvenamosios vietos adresas Palanga
  8. Pagal Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 38 straipsnio 4 dalį Jūs turite atsakyti į šiuos klausimus:
  8.1 Ar turite nebaigtą atlikti teismo nuosprendžiu paskirtą bausmę? Neturiu
  8.2 Ar esate asmuo, atliekantis tikrąją karo arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, neišėjęs į atsargą krašto apsaugos sistemos, policijos ir vidaus tarnybos karininkas, puskarininkis ar liktinis, kitos sukarintos ar saugumo tarnybos apmokamas pareigūnas? Nesu
  8.3 Ar turite kitos valstybės pilietybę? Neturiu
  8.4 Ar esate susijęs priesaika ar pasižadėjimu užsienio valstybei? Nesu
  9. Pagal Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 98 straipsnio 1 ir 3 dalis Jūs turite nurodyti:
  9.1 Ar esate ne pagal Lietuvos Respublikos užduotis sąmoningai bendradarbiavęs su kitų valstybių specialiosiomis tarnybomis? Ne
  9.2 Ar buvote po 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos teismo įsiteisėjusiu nuosprendžiu pripažintas kaltu dėl nusikalstamos veikos? Ne
  9.3 Ar buvote įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu bet kada pripažintas kaltu padaręs sunkų ar labai sunkų nusikaltimą? Ne
  10. Gimimo vieta Palanga
  11. Tautybė Lietuvis (-ė)

  12. Išsilavinimas:
  Išsilavinimas Mokymo įstaigos pavadinimas Specialybė Baigimo metai
  Aukštasis Lietuvos policijos akademija Teisininkas 1992
  Specialus vidurinis Kauno spec. vidurinė milicijos mokykla Juristas 1988
  Vidurinis Palangos 1-oji vid. m-kla Nenurodė 1978


  13. Kokias užsienio kalbas mokate Rusų, Anglų, Prancūzų
  14. Kokios partijos, politinės organizacijos narys esate (buvote) Partija "Frontas" Palangos sk. vadovas
  16. Pagrindinė darbovietė, pareigos Nuo 2007.12.20 įsakymu Nr. 1P-521 paskirta pareigūno valst. pensija
  17. Visuomeninė veikla Neturiu
  18. Pomėgiai Sportas, Gamta
  19. Šeiminė padėtis vedęs / ištekėjusi
  Vyro arba žmonos vardas (pavardė) Roma
  20. Vaikų vardai (pavardės) Vaikas Ričardas, Vaikas Laura

  21. Be jau išvardytų atsakymų, ką dar norėtumėte parašyti apie save
  Nenurodė