Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

Juozas    UŽKURĖLIS

Apygarda: Biržų - Kupiškio (Nr.48)
Iškėlė: "Fronto" partija

Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: "Fronto" partija
numeris sąraše: 26

Balsavimo rezultatai:
Daugiamandatėje apygardoje
Vienmandatėje apygardoje: I turas
 • Anketa
 • Biografija
 • Turto ir pajamų deklaracijos
 • Interesų deklaracija
 • 5. Gimimo data 1951-03-12
  6. Nuolatinės gyvenamosios vietos adresas Sližių k.
  8. Pagal Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 38 straipsnio 4 dalį Jūs turite atsakyti į šiuos klausimus:
  8.1 Ar turite nebaigtą atlikti teismo nuosprendžiu paskirtą bausmę? Neturiu
  8.2 Ar esate asmuo, atliekantis tikrąją karo arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, neišėjęs į atsargą krašto apsaugos sistemos, policijos ir vidaus tarnybos karininkas, puskarininkis ar liktinis, kitos sukarintos ar saugumo tarnybos apmokamas pareigūnas? Nesu
  8.3 Ar turite kitos valstybės pilietybę? Neturiu
  8.4 Ar esate susijęs priesaika ar pasižadėjimu užsienio valstybei? Nesu
  9. Pagal Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 98 straipsnio 1 ir 3 dalis Jūs turite nurodyti:
  9.1 Ar esate ne pagal Lietuvos Respublikos užduotis sąmoningai bendradarbiavęs su kitų valstybių specialiosiomis tarnybomis? Ne
  9.2 Ar buvote po 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos teismo įsiteisėjusiu nuosprendžiu pripažintas kaltu dėl nusikalstamos veikos? Taip
  9.3 Ar buvote įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu bet kada pripažintas kaltu padaręs sunkų ar labai sunkų nusikaltimą? Ne
  Tuo atveju, jei bent į vieną 9 punkto klausimą atsakėte “Taip” ir norite papildomai apie tai paaiškinti, paaiškinimą įrašykite čia:
  Apie 1996 m. brolis Benjaminas sukvailiojo, apšmeižė, papirko teismą ir apkaltino. Aš neturėjau pinigų ir negalėjau apsiginti. Visiškai atsakingai pareiškiu.

  10. Gimimo vieta Biržų rajono papilio seniūnijos Sližių kaimas
  11. Tautybė Lietuvis (-ė)

  12. Išsilavinimas:
  Išsilavinimas Mokymo įstaigos pavadinimas Specialybė Baigimo metai
  Vidurinis Druskininkų vakarinė ŪK 1974


  13. Kokias užsienio kalbas mokate Rusų, Latvių
  14. Kokios partijos, politinės organizacijos narys esate (buvote) LSDP, „FRONTO“ PARTIJA
  16. Pagrindinė darbovietė, pareigos Žemės ūkis, ūkininkas
  17. Visuomeninė veikla Nenurodė
  18. Pomėgiai Lengvoji atletika
  19. Šeiminė padėtis vedęs / ištekėjusi
  Vyro arba žmonos vardas (pavardė) Genė Užkurėlienė
  20. Vaikų vardai (pavardės) Vaikas Tomas Užkurėlis, Vaikas Vytukas Užkurėlis, Vaikas Giedrė Užkurėlytė

  21. Be jau išvardytų atsakymų, ką dar norėtumėte parašyti apie save
  Esu aktyvus šalies pilietis visose srityse.