Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

Vladas    TURČINAVIČIUS


Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: Partija Tvarka ir teisingumas
numeris sąraše: 116

Balsavimo rezultatai:
Daugiamandatėje apygardoje
 • Anketa
 • Biografija
 • Turto ir pajamų deklaracijos
 • Interesų deklaracija
 • 5. Gimimo data 1941-05-06
  6. Nuolatinės gyvenamosios vietos adresas Vilnius
  8. Pagal Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 38 straipsnio 4 dalį Jūs turite atsakyti į šiuos klausimus:
  8.1 Ar turite nebaigtą atlikti teismo nuosprendžiu paskirtą bausmę? Neturiu
  8.2 Ar esate asmuo, atliekantis tikrąją karo arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, neišėjęs į atsargą krašto apsaugos sistemos, policijos ir vidaus tarnybos karininkas, puskarininkis ar liktinis, kitos sukarintos ar saugumo tarnybos apmokamas pareigūnas? Nesu
  8.3 Ar turite kitos valstybės pilietybę? Neturiu
  8.4 Ar esate susijęs priesaika ar pasižadėjimu užsienio valstybei? Nesu
  9. Pagal Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 98 straipsnio 1 ir 3 dalis Jūs turite nurodyti:
  9.1 Ar esate ne pagal Lietuvos Respublikos užduotis sąmoningai bendradarbiavęs su kitų valstybių specialiosiomis tarnybomis? Ne
  9.2 Ar buvote po 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos teismo įsiteisėjusiu nuosprendžiu pripažintas kaltu dėl nusikalstamos veikos? Ne
  9.3 Ar buvote įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu bet kada pripažintas kaltu padaręs sunkų ar labai sunkų nusikaltimą? Ne
  10. Gimimo vieta Lazdijų raj. Seirijočių km.
  11. Tautybė Lietuvis (-ė)

  12. Išsilavinimas:
  Išsilavinimas Mokymo įstaigos pavadinimas Specialybė Baigimo metai
  Aukštasis Leningrado (dabar San-Peterburgo) Kino inžinierių institutas inžinierius 1968


  13. Kokias užsienio kalbas mokate Prancūzų, Rusų
  14. Kokios partijos, politinės organizacijos narys esate (buvote) buvau Sąjūdžio narys, dabar esu Tvarkos ir teisingumo narys

  15. Ar buvote anksčiau išrinktas į Lietuvos Respublikos Aukščiausiąją Tarybą, Seimą, savivaldybių tarybas; kitų Europos Sąjungos valstybių narių parlamentus, savivaldybių institucijas; Europos Parlamentą:
  Institucijos pavadinimas, pareigos Laikotarpis
  Vilniaus miesto savivaldybės tarybos narys, Kultūros nuolatinės komisijos pirmininkas 1990 - 1995

  16. Pagrindinė darbovietė, pareigos Vinco Krėvės-Mickevičiaus memorialinis muziejus, muziejaus vadoas, vyriaus. fondų saugotojas
  17. Visuomeninė veikla Savivaldybių muziejų vadovų sąjungos narys
  18. Pomėgiai publicistika, kultūra, istorija
  19. Šeiminė padėtis vedęs / ištekėjusi
  Vyro arba žmonos vardas (pavardė) Valentina Getija
  20. Vaikų vardai (pavardės) Vaikas Remigijus Turčinavičius, Vaikas Nodaris Turčinavičius

  21. Be jau išvardytų atsakymų, ką dar norėtumėte parašyti apie save
  apie 24 metus dirbau Lietuvos televizijos ir radijo komitete, esu parašęs virš dešimties straipsnių, studijų apie Vinco Krėvės politinę ir visuomeminę veiklą bei istorine tematika