Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

Remigijus    AČAS

Apygarda: Raseinių (Nr.42)
Iškėlė: Partija Tvarka ir teisingumas

Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: Partija Tvarka ir teisingumas
numeris sąraše: 4

Balsavimo rezultatai:
Daugiamandatėje apygardoje
Vienmandatėje apygardoje: I turas  II turas
 • Anketa
 • Biografija
 • Turto ir pajamų deklaracijos
 • Interesų deklaracija
 • Deklaruojantysis asmuo: Remigijus AČAS
  Darbovietė ir pareigos valstybinėje tarnyboje: LR Seimas, LR Seimo narys.
  Kitos darbovietės, pareigos: Informacija nepateikta

  Deklaruojančiojo asmens sutuoktinis (partneris):
  Vardas: Vida
  Pavardė: Ačienė
  Darbovietė (-ės), pareigos: LR Nacionalinė mokėjimo agentūra, Projektų vertinimo sk. vyr. specialistas.
  II. Turtas
  Deklaruojančiojo asmens ir jo sutuoktinio (partnerio) turimas privalomas registruoti nekilnojamasis turtas:
  Tipas Vienetų skaičius Vietovės pavadinimas Įsigijimo būdas
  Butai daugiabučiuose namuose (statomi ar pastatyti) Vilnius Pirkta
  Gyvenamieji namai ar namų dalys, sodo nameliai (statomi ar pastatyti) Raseinių rajonas Pasistatyta
  Kiti statiniai ar patalpos (statomi ar pastatyti) Raseinių rajonas Pasistatyta
  Kiti statiniai ar patalpos (statomi ar pastatyti) Vilnius Pirkta
  Žemės, miško, sodo sklypai, vandens telkiniai Vilnius Pirkta
  Žemės, miško, sodo sklypai, vandens telkiniai Raseinių rajonas Pirkta

  III. Pajamos
  Deklaruojančiojo asmens ir jo sutuoktinio (partnerio) gaunamų (ir praėjusiais kalendoriniais metais gautų) pajamų šaltiniai. Pajamų gavimo šaltiniai deklaruojami, jeigu iš vieno pajamų gavimo šaltinio gautų pajamų suma per kalendorinius metus didesnė negu 10 MGL (minimalus gyvenimo lygis):
  Tipas Pajamų šaltinio pavadinimas
  Žemės ūkio veiklos pajamos Išmokos už pasėlius
  Žemės ūkio veiklos pajamos Žemės ūkio produkcijos pardavimas
  Privalomo registruoti nekilnojamojo turto nuomos pajamos UAB "Vianrė"
  Su darbo santykiais susijusios pajamos ŽŪ Mokėjimo agentūra
  Su darbo santykiais susijusios pajamos LR Seimas

  V. Turtinės prievolės
  Deklaruojančiojo asmens ir jo sutuoktinio (partnerio) turtinės prievolės bei jų įvykdymą užtikrinantys galiojantys įsipareigojimai, jeigu vieno įsipareigojimo suma didesnė negu 10 MGL:
  Tipas Juridinio asmens pavadinimas Įsipareigojimo data
  Gauta paskola AB SEB "Vilniaus banko" vertybinių popierių portfelis 2004-02-01
  Nuoma (panauda) UAB "Vianrė" 2004-10-01
  Nuoma (panauda) UAB "Vianrė" 2005-02-18
  Kita (laidavimas, garantija, rankpinigiai, lizingas ir t. t.) UAB "Vianrė" 2002

  X. Asmenys, dėl kurių gali kilti viešųjų ir privačių interesų konfliktas
  Deklaruojančiojo asmens ir jo sutuoktinio (partnerio) artimieji giminaičiai, šeimos nariai ar kiti asmenys, dėl kurių gali kilti viešųjų ir privačių interesų konfliktas deklaruojančiajam einant pareigas valstybinėje tarnyboje:
  Tipas Vardas, pavardė Galimo interesų konflikto pagrindas
  Šeimos nariai Vida Ačienė Dėl išmokų, gaunamų už žemės naudojimą