Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

Remigijus    AČAS

Apygarda: Raseinių (Nr.42)
Iškėlė: Partija Tvarka ir teisingumas

Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: Partija Tvarka ir teisingumas
numeris sąraše: 4

Balsavimo rezultatai:
Daugiamandatėje apygardoje
Vienmandatėje apygardoje: I turas  II turas
 • Anketa
 • Biografija
 • Turto ir pajamų deklaracijos
 • Interesų deklaracija
 • Gimė 1962 m. gruodžio 27 d.
  1981–1986 m. studijavo Lietuvos žemės ūkio akademijos Mechanizacijos fakultete (dabar – Lietuvos žemės ūkio universiteto Žemės ūkio inžinerijos fakultetas) ir įgijo inžinieriaus mechaniko specialybę.
  1989–1991 m. – Raseinių remonto ir techninio aptarnavimo įmonės skyriaus viršininkas.
  1991–1993 m. – Raseinių tiekimo įmonės direktoriaus pavaduotojas.
  1993–1995 m. – akcinės bendrovės „Cerara“ rinkodaros direktorius.
  1995–1997 m. – Lietuvos ir Rusijos uždarosios akcinės bendrovės „Agrorema´ direktorius. 1997–2002 m. – Lietuvos ir Vengrijos uždarosios akcinės bendrovės „Vianrė“ direktorius.
  2002–2003 m. – Liberalų demokratų partijos (LDP) pirmininko pavaduotojas.
  2003 m. vasario 26 d.–lapkričio 13 d. – Lietuvos Respublikos Prezidento patarėjas nacionalinio saugumo klausimais, patarėjų grupės vadovas.
  2003–2004 m. – LDP atsakingasis sekretorius.
  Nuo 2004 m. – Lietuvos Respublikos Seimo narys, Audito komiteto narys (2005–2006 m. – Audito komiteto pirmininko pavaduotojas).
  2003–2006 m. mokėsi Mykolo Romerio universiteto Strateginio valdymo ir politikos fakultete, teisės ir valdymo magistras.
  Nuo 2008 m. – Europos Tarybos Parlamentinės Asamblėjos narys.
  Nuo 2002 m. – Partijos Tvarka ir teisingumas (buvusi LDP) narys, Partijos Tvarka ir teisingumas pirmininko pavaduotojas, Seimo frakcijos „Tvarka ir teisingumas“ seniūno pavaduotojas.
  Seimo Etikos ir procedūrų komisijos narys, Tarpparlamentinių ryšių su Rusijos Federacija, Tarpparlamentinių ryšių su Airija, Tarpparlamentinių ryšių su Jungtinėmis Amerikos Valstijomis, Tarpparlamentinių ryšių su Kazachstano Respublika, Tarpparlamentinių ryšių su Vengrijos Respublika, Tarpparlamentinių ryšių su Irako Respublika, Tarpparlamentinių ryšių su Kanada, Tarpparlamentinių ryšių su Latvijos Respublika, Tarpparlamentinių ryšių su Pietų Kaukazo valstybėmis (Armėnija, Azerbaidžanu, Gruzija), Tarpparlamentinių ryšių su Nyderlandų Karalyste grupių narys, Seimo delegacijos Lietuvos Respublikos Seimo, Lenkijos Respublikos Seimo bei Senato ir Ukrainos Aukščiausiosios Rados narių asamblėjoje narys, Seimo 2008 metų delegacijos Europos Tarybos Parlamentinėje Asamblėjoje narys.
  Moka rusų kalbą, turi anglų kalbos pagrindus.