Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

Jonas    CIMBOLAITIS

Apygarda: Vilniaus - Šalčininkų (Nr.56)
Iškėlė: Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai

Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai
numeris sąraše: 121

Balsavimo rezultatai:
Daugiamandatėje apygardoje
Vienmandatėje apygardoje: I turas
 • Anketa
 • Biografija
 • Turto ir pajamų deklaracijos
 • Interesų deklaracija
 • 5. Gimimo data 1958-07-08
  6. Nuolatinės gyvenamosios vietos adresas Grigiškės
  8. Pagal Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 38 straipsnio 4 dalį Jūs turite atsakyti į šiuos klausimus:
  8.1 Ar turite nebaigtą atlikti teismo nuosprendžiu paskirtą bausmę? Neturiu
  8.2 Ar esate asmuo, atliekantis tikrąją karo arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, neišėjęs į atsargą krašto apsaugos sistemos, policijos ir vidaus tarnybos karininkas, puskarininkis ar liktinis, kitos sukarintos ar saugumo tarnybos apmokamas pareigūnas? Nesu
  8.3 Ar turite kitos valstybės pilietybę? Neturiu
  8.4 Ar esate susijęs priesaika ar pasižadėjimu užsienio valstybei? Nesu
  9. Pagal Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 98 straipsnio 1 ir 3 dalis Jūs turite nurodyti:
  9.1 Ar esate ne pagal Lietuvos Respublikos užduotis sąmoningai bendradarbiavęs su kitų valstybių specialiosiomis tarnybomis? Ne
  9.2 Ar buvote po 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos teismo įsiteisėjusiu nuosprendžiu pripažintas kaltu dėl nusikalstamos veikos? Ne
  9.3 Ar buvote įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu bet kada pripažintas kaltu padaręs sunkų ar labai sunkų nusikaltimą? Ne
  10. Gimimo vieta Tiumenė, Rusija
  11. Tautybė Lietuvis (-ė)

  12. Išsilavinimas:
  Išsilavinimas Mokymo įstaigos pavadinimas Specialybė Baigimo metai
  Aukštasis KPI Šilumos, dujų tiekimas, vėdinimas 1981


  13. Kokias užsienio kalbas mokate Rusų, Lenkų, Anglų
  14. Kokios partijos, politinės organizacijos narys esate (buvote) LPKTS
  16. Pagrindinė darbovietė, pareigos UAB "Matininko konsultacijų biuras", direktoriaus pavaduotojas
  17. Visuomeninė veikla Grigiškių sąjūdžio grupės narys, Bendrijos "Salų ąžuolynas" tarybos narys, filmo "Nesulaužyto ..." prodiuseris
  18. Pomėgiai Automobiliai, Antikvariatas, Knygos
  19. Šeiminė padėtis vedęs / ištekėjusi
  Vyro arba žmonos vardas (pavardė) Vidmina Cimbolaitienė
  20. Vaikų vardai (pavardės) Vaikas Andrius Cimbolaitis, Vaikas Raminta Cimbolaitytė

  21. Be jau išvardytų atsakymų, ką dar norėtumėte parašyti apie save
  Nenurodė