Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

Rima    RAKAUSKIENĖ

Apygarda: Alytaus (Nr.30)
Iškėlė: Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai

Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai
numeris sąraše: 94

Balsavimo rezultatai:
Daugiamandatėje apygardoje
Vienmandatėje apygardoje: I turas
 • Anketa
 • Biografija
 • Turto ir pajamų deklaracijos
 • Interesų deklaracija
 • Deklaruojantysis asmuo: Rima RAKAUSKIENĖ
  Darbovietė ir pareigos valstybinėje tarnyboje: Alytaus miesto savivaldybė, mero pavaduotoja
  Kitos darbovietės, pareigos: Informacija nepateikta

  Deklaruojančiojo asmens sutuoktinis (partneris):
  Vardas: Ričardas
  Pavardė: Rakauskas
  Darbovietė (-ės), pareigos: Alytaus miesto teatras, energetikas
  II. Turtas
  Deklaruojančiojo asmens ir jo sutuoktinio (partnerio) turimas privalomas registruoti nekilnojamasis turtas:
  Tipas Vienetų skaičius Vietovės pavadinimas Įsigijimo būdas
  Butai daugiabučiuose namuose (statomi ar pastatyti) Alytus privatizuota
  Gyvenamieji namai ar namų dalys, sodo nameliai (statomi ar pastatyti) Alytaus rajonas pirkta
  Kiti statiniai ar patalpos (statomi ar pastatyti) Alytaus rajonas pirkta
  Žemės, miško, sodo sklypai, vandens telkiniai Alytaus rajonas pirkta, atkurta nuosavybė

  III. Pajamos
  Deklaruojančiojo asmens ir jo sutuoktinio (partnerio) gaunamų (ir praėjusiais kalendoriniais metais gautų) pajamų šaltiniai. Pajamų gavimo šaltiniai deklaruojami, jeigu iš vieno pajamų gavimo šaltinio gautų pajamų suma per kalendorinius metus didesnė negu 10 MGL (minimalus gyvenimo lygis):
  Tipas Pajamų šaltinio pavadinimas
  Su darbo santykiais susijusios pajamos Alytaus miesto savivaldybė
  Su darbo santykiais susijusios pajamos Alytaus miesto teatras

  V. Turtinės prievolės
  Deklaruojančiojo asmens ir jo sutuoktinio (partnerio) turtinės prievolės bei jų įvykdymą užtikrinantys galiojantys įsipareigojimai, jeigu vieno įsipareigojimo suma didesnė negu 10 MGL:
  Tipas Juridinio asmens pavadinimas Įsipareigojimo data
  Gauta paskola AB bankas Hansabankas 2008-04-29
  Gauta paskola AB bankas Snoras 2007-11-20

  IX. Narystė, pareigos ir ryšiai su įmonėmis, įstaigomis, bendrijomis, fondais ar asociacijomis (taip pat ir tarptautinėmis)
  Deklaruojančiojo asmens ir jo sutuoktinio (partnerio) narystė, pareigos ir ryšiai su įmonėmis, įstaigomis, bendrijomis, fondais ar asociacijomis (taip pat ir tarptautinėmis), išskyrus narystę politinėse partijose:
  Tipas Organizacijos pavadinimas Narystė, pareigos ar ryšiai
  Pareigos ar ryšiai Tarptautinė moterų organizacija „Zonta“ Regiono vicedirektorė
  Pareigos ar ryšiai Politinių kalinių ir tremtinių bendrija Tarybos narė