Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

Inija    TRINKŪNIENĖ

Apygarda: Ignalinos - Švenčionių (Nr.53)
Iškėlė: Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai

Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai
numeris sąraše: 70

Balsavimo rezultatai:
Daugiamandatėje apygardoje
Vienmandatėje apygardoje: I turas
 • Anketa
 • Biografija
 • Turto ir pajamų deklaracijos
 • Interesų deklaracija
 • 5. Gimimo data 1951-10-25
  6. Nuolatinės gyvenamosios vietos adresas Vilnius
  8. Pagal Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 38 straipsnio 4 dalį Jūs turite atsakyti į šiuos klausimus:
  8.1 Ar turite nebaigtą atlikti teismo nuosprendžiu paskirtą bausmę? Neturiu
  8.2 Ar esate asmuo, atliekantis tikrąją karo arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, neišėjęs į atsargą krašto apsaugos sistemos, policijos ir vidaus tarnybos karininkas, puskarininkis ar liktinis, kitos sukarintos ar saugumo tarnybos apmokamas pareigūnas? Nesu
  8.3 Ar turite kitos valstybės pilietybę? Neturiu
  8.4 Ar esate susijęs priesaika ar pasižadėjimu užsienio valstybei? Nesu
  9. Pagal Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 98 straipsnio 1 ir 3 dalis Jūs turite nurodyti:
  9.1 Ar esate ne pagal Lietuvos Respublikos užduotis sąmoningai bendradarbiavęs su kitų valstybių specialiosiomis tarnybomis? Ne
  9.2 Ar buvote po 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos teismo įsiteisėjusiu nuosprendžiu pripažintas kaltu dėl nusikalstamos veikos? Ne
  9.3 Ar buvote įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu bet kada pripažintas kaltu padaręs sunkų ar labai sunkų nusikaltimą? Ne
  10. Gimimo vieta Kelmė
  11. Tautybė Lietuvis (-ė)

  12. Išsilavinimas:
  Išsilavinimas Mokymo įstaigos pavadinimas Specialybė Baigimo metai
  Aukštasis Vilniaus Valstybinis V. Kapsuko universitetas Psichologija 1974


  13. Kokias užsienio kalbas mokate Anglų, Rusų, Lenkų, Vokiečių
  14. Kokios partijos, politinės organizacijos narys esate (buvote) Buvau lietuvių tautininkų sąjungoje, dabar esu Tėvynės sąjungoje -Lietuvos krikščionių demokratų partijoje (tautininkų frakcijoje)
  16. Pagrindinė darbovietė, pareigos Socialinių tyrimų institutas, jaunesnioji mokslinė bendradarbė
  17. Visuomeninė veikla Lietuvos ramuvų sąjungos tarybos narė
  18. Pomėgiai Kraštotyra, Liaudies dainos, Folkloras
  19. Šeiminė padėtis vedęs / ištekėjusi
  Vyro arba žmonos vardas (pavardė) Jonas Trinkūnas
  20. Vaikų vardai (pavardės) Vaikas Ugnė Trinkūnaitė, Vaikas Indrė Trinkūnaitė, Vaikas Rimgailė Trinkūnaitė, Vaikas Vėtra Trinkūnaitė

  21. Be jau išvardytų atsakymų, ką dar norėtumėte parašyti apie save
  Nenurodė