Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

Edvardas    STRONČIKAS

Apygarda: Jurbarko (Nr.62)
Iškėlė: Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai

Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai
numeris sąraše: 64

Balsavimo rezultatai:
Daugiamandatėje apygardoje
Vienmandatėje apygardoje: I turas
 • Anketa
 • Biografija
 • Turto ir pajamų deklaracijos
 • Interesų deklaracija
 • 5. Gimimo data 1948-06-08
  6. Nuolatinės gyvenamosios vietos adresas Jurbarkas
  8. Pagal Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 38 straipsnio 4 dalį Jūs turite atsakyti į šiuos klausimus:
  8.1 Ar turite nebaigtą atlikti teismo nuosprendžiu paskirtą bausmę? Neturiu
  8.2 Ar esate asmuo, atliekantis tikrąją karo arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, neišėjęs į atsargą krašto apsaugos sistemos, policijos ir vidaus tarnybos karininkas, puskarininkis ar liktinis, kitos sukarintos ar saugumo tarnybos apmokamas pareigūnas? Nesu
  8.3 Ar turite kitos valstybės pilietybę? Neturiu
  8.4 Ar esate susijęs priesaika ar pasižadėjimu užsienio valstybei? Nesu
  9. Pagal Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 98 straipsnio 1 ir 3 dalis Jūs turite nurodyti:
  9.1 Ar esate ne pagal Lietuvos Respublikos užduotis sąmoningai bendradarbiavęs su kitų valstybių specialiosiomis tarnybomis? Ne
  9.2 Ar buvote po 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos teismo įsiteisėjusiu nuosprendžiu pripažintas kaltu dėl nusikalstamos veikos? Ne
  9.3 Ar buvote įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu bet kada pripažintas kaltu padaręs sunkų ar labai sunkų nusikaltimą? Ne
  10. Gimimo vieta Jurbarko miestas
  11. Tautybė Lietuvis (-ė)

  12. Išsilavinimas:
  Išsilavinimas Mokymo įstaigos pavadinimas Specialybė Baigimo metai
  Aukštasis Kauno Politechnikos institutas Scemijos ir maisto pramonės mašinos ir aparatai, kvaifikacija: inžinierius mechanikas 1972


  13. Kokias užsienio kalbas mokate Vokiečių, Rusų
  14. Kokios partijos, politinės organizacijos narys esate (buvote) Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos 1989-2004, 2004-2008 Tėvynės sąjungos (konservatoriai, politiniai kaliniai ir tremtiniai, krikščioniškieji demokratai)

  15. Ar buvote anksčiau išrinktas į Lietuvos Respublikos Aukščiausiąją Tarybą, Seimą, savivaldybių tarybas; kitų Europos Sąjungos valstybių narių parlamentus, savivaldybių institucijas; Europos Parlamentą:
  Institucijos pavadinimas, pareigos Laikotarpis
  Jurbarko rajono savivaldybės taryba, tarybos narys 1990 - 1994
  Jurbarko rajono savivaldybės taryba, Kontrolės komiteto pirmininkas 2002 - 2006

  16. Pagrindinė darbovietė, pareigos Jurbarko rajono savivaldybės administracija, Jurbarko miesto seniūnija, seniūnas
  17. Visuomeninė veikla Asociacijos Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjunga Tarybos pirmininkas, Lietuvos Samariečių Jurbarko krašto bendrijos narys
  18. Pomėgiai Istorinės knygos, Kompiuterija, Muzika, Politinių įvykių analizė, Darbai sodyboje
  19. Šeiminė padėtis vedęs / ištekėjusi
  Vyro arba žmonos vardas (pavardė) Nijolė
  20. Vaikų vardai (pavardės) Vaikas Rūta, Vaikas Marijus

  21. Be jau išvardytų atsakymų, ką dar norėtumėte parašyti apie save
  nuo 1949 m. iki 1956 m. buvau ištremtas kartu su mama ir jos tėvais į Sibirą, į Krosnojarsko kraštą. Nuo 1990 m. iki 2000 m. vykdžiau kontrolieriaus, vyresniojo kontrolieriaus pareigas Lietuvos Respublikos Valstybės kontrolėje, iki 1994 m. Tauragės apygardoje, vėliau Klaipėdos kontrolės skyriuje.