Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

Audrius    SKAISTYS

Apygarda: Trakų - Elektrėnų (Nr.58)
Iškėlė: Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai

Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai
numeris sąraše: 54

Balsavimo rezultatai:
Daugiamandatėje apygardoje
Vienmandatėje apygardoje: I turas
 • Anketa
 • Biografija
 • Turto ir pajamų deklaracijos
 • Interesų deklaracija
 • 5. Gimimo data 1974-04-13
  6. Nuolatinės gyvenamosios vietos adresas Trakai
  8. Pagal Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 38 straipsnio 4 dalį Jūs turite atsakyti į šiuos klausimus:
  8.1 Ar turite nebaigtą atlikti teismo nuosprendžiu paskirtą bausmę? Neturiu
  8.2 Ar esate asmuo, atliekantis tikrąją karo arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, neišėjęs į atsargą krašto apsaugos sistemos, policijos ir vidaus tarnybos karininkas, puskarininkis ar liktinis, kitos sukarintos ar saugumo tarnybos apmokamas pareigūnas? Nesu
  8.3 Ar turite kitos valstybės pilietybę? Neturiu
  8.4 Ar esate susijęs priesaika ar pasižadėjimu užsienio valstybei? Nesu
  9. Pagal Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 98 straipsnio 1 ir 3 dalis Jūs turite nurodyti:
  9.1 Ar esate ne pagal Lietuvos Respublikos užduotis sąmoningai bendradarbiavęs su kitų valstybių specialiosiomis tarnybomis? Ne
  9.2 Ar buvote po 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos teismo įsiteisėjusiu nuosprendžiu pripažintas kaltu dėl nusikalstamos veikos? Ne
  9.3 Ar buvote įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu bet kada pripažintas kaltu padaręs sunkų ar labai sunkų nusikaltimą? Ne
  10. Gimimo vieta Vilnius
  11. Tautybė Lietuvis (-ė)

  12. Išsilavinimas:
  Išsilavinimas Mokymo įstaigos pavadinimas Specialybė Baigimo metai
  Doktorantūra Mykolo Romerio universitetas Teisės krypties mokslininkas
  Aukštasis Mykolo Romerio universitetas (Teisės universitetas) Teisininkas 1998
  Aukštasis Lietuvos policijos akademija Teisininkas 1995
  Vidurinis Vilniaus 43 (Ryto) vidurinė mokykla 1992


  13. Kokias užsienio kalbas mokate Rusų, Lenkų, Anglų
  14. Kokios partijos, politinės organizacijos narys esate (buvote) Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai, buvau Tėvynės sąjungos narys
  16. Pagrindinė darbovietė, pareigos LR Seimo kanceliarija, Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto sekretoriatas, patarėjas (ES)
  17. Visuomeninė veikla Atlanto sutarties Lietuvos bendrijos (LATA) pirmininkas, Lietuvos šaulių sąjungos Centro valdybos narys, Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyriaus vicepirmininkas
  18. Pomėgiai Sportas, Menas, Kinas, Teatras, Karyba
  19. Šeiminė padėtis vedęs / ištekėjusi
  Vyro arba žmonos vardas (pavardė) Gintarė Skaistė
  20. Vaikų vardai (pavardės) Vaikas Henrieta Skaistytė

  21. Be jau išvardytų atsakymų, ką dar norėtumėte parašyti apie save
  jau 13 metų darbuojuosi valstybei, teisinio darbo stažas - 10 metų, pedagoginio (dėstymo universitete) - 2 metai. Esu apdovanotas "Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių", "Sausio 13-osios", "Šaulių žvaigždės", "3-iojo laipsnio už nuopelnus Šaulių sąjungai", "Parlamento gynėjo", "3-iojo laipsnio Specialiųjų tyrimų tarnybos garbės ženklo", "Stojimo į NATO" medaliais, kitais pasižymėjimo ženklais.