Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

Pranas    ŽEIMYS

Apygarda: Pajūrio (Nr.22)
Iškėlė: Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai

Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai
numeris sąraše: 53

Balsavimo rezultatai:
Daugiamandatėje apygardoje
Vienmandatėje apygardoje: I turas  II turas
 • Anketa
 • Biografija
 • Turto ir pajamų deklaracijos
 • Interesų deklaracija
 • 5. Gimimo data 1957-02-05
  6. Nuolatinės gyvenamosios vietos adresas Palanga
  8. Pagal Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 38 straipsnio 4 dalį Jūs turite atsakyti į šiuos klausimus:
  8.1 Ar turite nebaigtą atlikti teismo nuosprendžiu paskirtą bausmę? Neturiu
  8.2 Ar esate asmuo, atliekantis tikrąją karo arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, neišėjęs į atsargą krašto apsaugos sistemos, policijos ir vidaus tarnybos karininkas, puskarininkis ar liktinis, kitos sukarintos ar saugumo tarnybos apmokamas pareigūnas? Nesu
  8.3 Ar turite kitos valstybės pilietybę? Neturiu
  8.4 Ar esate susijęs priesaika ar pasižadėjimu užsienio valstybei? Nesu
  9. Pagal Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 98 straipsnio 1 ir 3 dalis Jūs turite nurodyti:
  9.1 Ar esate ne pagal Lietuvos Respublikos užduotis sąmoningai bendradarbiavęs su kitų valstybių specialiosiomis tarnybomis? Ne
  9.2 Ar buvote po 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos teismo įsiteisėjusiu nuosprendžiu pripažintas kaltu dėl nusikalstamos veikos? Ne
  9.3 Ar buvote įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu bet kada pripažintas kaltu padaręs sunkų ar labai sunkų nusikaltimą? Ne
  10. Gimimo vieta Barzdžių kaimas, Kretingos rajonas
  11. Tautybė Lietuvis (-ė)

  12. Išsilavinimas:
  Išsilavinimas Mokymo įstaigos pavadinimas Specialybė Baigimo metai
  Aukštasis Leningrado civilinės aviacijos akademija Skrydžių valdymo inžinierius 1987
  Specialus vidurinis Rygos skraidymo technikos mokykla Skrydžių vadovas 1978
  Vidurinis Skuodo vid. mokykla Moksleivis 1975


  13. Kokias užsienio kalbas mokate Anglų, Rusų
  14. Kokios partijos, politinės organizacijos narys esate (buvote) Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai

  15. Ar buvote anksčiau išrinktas į Lietuvos Respublikos Aukščiausiąją Tarybą, Seimą, savivaldybių tarybas; kitų Europos Sąjungos valstybių narių parlamentus, savivaldybių institucijas; Europos Parlamentą:
  Institucijos pavadinimas, pareigos Laikotarpis
  Palangos miesto savivaldybės taryba 1997 - 2000
  Palangos miesto savivaldybės taryba 2000 - 2002
  Palangos miesto savivaldybės taryba 2002 - 2007
  Palangos miesto savivaldybės taryba 2007 - 2011

  16. Pagrindinė darbovietė, pareigos UAB "Konsortas", direktorius
  17. Visuomeninė veikla Nenurodė
  18. Pomėgiai Užsienio kalbos, Radioelektronika, Programavimas, Aviacija
  19. Šeiminė padėtis vedęs / ištekėjusi
  Vyro arba žmonos vardas (pavardė) Tatjana Žeimienė
  20. Vaikų vardai (pavardės) Vaikas Tomas, Vaikas Romas

  21. Be jau išvardytų atsakymų, ką dar norėtumėte parašyti apie save
  Nieko