Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

Reimundas    VARAPICKAS

Apygarda: Pakruojo - Joniškio (Nr.46)
Iškėlė: Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai

Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai
numeris sąraše: 50

Balsavimo rezultatai:
Daugiamandatėje apygardoje
Vienmandatėje apygardoje: I turas
 • Anketa
 • Biografija
 • Turto ir pajamų deklaracijos
 • Interesų deklaracija
 • 5. Gimimo data 1951-02-25
  6. Nuolatinės gyvenamosios vietos adresas Šiauliai
  8. Pagal Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 38 straipsnio 4 dalį Jūs turite atsakyti į šiuos klausimus:
  8.1 Ar turite nebaigtą atlikti teismo nuosprendžiu paskirtą bausmę? Neturiu
  8.2 Ar esate asmuo, atliekantis tikrąją karo arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, neišėjęs į atsargą krašto apsaugos sistemos, policijos ir vidaus tarnybos karininkas, puskarininkis ar liktinis, kitos sukarintos ar saugumo tarnybos apmokamas pareigūnas? Nesu
  8.3 Ar turite kitos valstybės pilietybę? Neturiu
  8.4 Ar esate susijęs priesaika ar pasižadėjimu užsienio valstybei? Nesu
  9. Pagal Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 98 straipsnio 1 ir 3 dalis Jūs turite nurodyti:
  9.1 Ar esate ne pagal Lietuvos Respublikos užduotis sąmoningai bendradarbiavęs su kitų valstybių specialiosiomis tarnybomis? Ne
  9.2 Ar buvote po 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos teismo įsiteisėjusiu nuosprendžiu pripažintas kaltu dėl nusikalstamos veikos? Ne
  9.3 Ar buvote įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu bet kada pripažintas kaltu padaręs sunkų ar labai sunkų nusikaltimą? Ne
  10. Gimimo vieta Šiaulių miestas
  11. Tautybė Lietuvis (-ė)

  12. Išsilavinimas:
  Išsilavinimas Mokymo įstaigos pavadinimas Specialybė Baigimo metai
  Aukštasis Šiaulių pedagoginis institutas lietuvių kalbos ir literatūros mokytojas 1977


  13. Kokias užsienio kalbas mokate Rusų, Anglų
  14. Kokios partijos, politinės organizacijos narys esate (buvote) Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų, buvau Lietuvių tautininkų sąjungos narys

  15. Ar buvote anksčiau išrinktas į Lietuvos Respublikos Aukščiausiąją Tarybą, Seimą, savivaldybių tarybas; kitų Europos Sąjungos valstybių narių parlamentus, savivaldybių institucijas; Europos Parlamentą:
  Institucijos pavadinimas, pareigos Laikotarpis
  Šiaulių rajono tarybos narys 1997 - 2000
  Šiaulių rajono tarybos narys 2000 - 2003

  16. Pagrindinė darbovietė, pareigos Šiaulių rajono Bubių pagrindinė mokykla, direktorius
  17. Visuomeninė veikla Kaimo rašytojų, Šiaurės Lietuvos rašytojų sąjungų narys
  18. Pomėgiai visuomeninė-politinė, numizmatika, kūrybinė veikla
  19. Šeiminė padėtis vedęs / ištekėjusi
  Vyro arba žmonos vardas (pavardė) Virginija
  20. Vaikų vardai (pavardės) Vaikas Daiva, Vaikas Dalia, Vaikas Mindaugas

  21. Be jau išvardytų atsakymų, ką dar norėtumėte parašyti apie save
  Nenurodė