Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

Petras    LUOMANAS

Apygarda: Aukštaitijos (Nr.28)
Iškėlė: Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai

Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai
numeris sąraše: 22

Balsavimo rezultatai:
Daugiamandatėje apygardoje
Vienmandatėje apygardoje: I turas  II turas
 • Anketa
 • Biografija
 • Turto ir pajamų deklaracijos
 • Interesų deklaracija
 • 5. Gimimo data 1948-05-30
  6. Nuolatinės gyvenamosios vietos adresas Panevėžys
  8. Pagal Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 38 straipsnio 4 dalį Jūs turite atsakyti į šiuos klausimus:
  8.1 Ar turite nebaigtą atlikti teismo nuosprendžiu paskirtą bausmę? Neturiu
  8.2 Ar esate asmuo, atliekantis tikrąją karo arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, neišėjęs į atsargą krašto apsaugos sistemos, policijos ir vidaus tarnybos karininkas, puskarininkis ar liktinis, kitos sukarintos ar saugumo tarnybos apmokamas pareigūnas? Nesu
  8.3 Ar turite kitos valstybės pilietybę? Neturiu
  8.4 Ar esate susijęs priesaika ar pasižadėjimu užsienio valstybei? Nesu
  9. Pagal Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 98 straipsnio 1 ir 3 dalis Jūs turite nurodyti:
  9.1 Ar esate ne pagal Lietuvos Respublikos užduotis sąmoningai bendradarbiavęs su kitų valstybių specialiosiomis tarnybomis? Ne
  9.2 Ar buvote po 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos teismo įsiteisėjusiu nuosprendžiu pripažintas kaltu dėl nusikalstamos veikos? Ne
  9.3 Ar buvote įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu bet kada pripažintas kaltu padaręs sunkų ar labai sunkų nusikaltimą? Ne
  10. Gimimo vieta Pasvalio raj. Krinčino apyl. Daukniūnų k.
  11. Tautybė Lietuvis (-ė)

  12. Išsilavinimas:
  Išsilavinimas Mokymo įstaigos pavadinimas Specialybė Baigimo metai
  Aukštasis Vytauto Didžiojo universitetas (VDU) ugdymo organizavimas 2006
  Aukštasis Vilniaus pedagoginis universitetas (VPU) etikos mokytojas 2004
  Aukštasis Lietuvos muzikos ir teatro akademija (valstybinė konservatorija) švietimo darbuotojas, choro vadovas 1980


  13. Kokias užsienio kalbas mokate Rusų, Prancūzų, Anglų
  14. Kokios partijos, politinės organizacijos narys esate (buvote) buvau LKDP (LKD), dabar esu (TS-LKD) Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų

  15. Ar buvote anksčiau išrinktas į Lietuvos Respublikos Aukščiausiąją Tarybą, Seimą, savivaldybių tarybas; kitų Europos Sąjungos valstybių narių parlamentus, savivaldybių institucijas; Europos Parlamentą:
  Institucijos pavadinimas, pareigos Laikotarpis
  Panevėžio miesto tarybos narys 1995 - 1997
  Panevėžio miesto tarybos narys 1997 - 2000
  Panevėžio miesto tarybos narys 2000 - 2002
  Panevėžio miesto tarybos narys 2002 - 2007
  Panevėžio miesto tarybos narys 2007 -

  16. Pagrindinė darbovietė, pareigos Panevėžio miesto savivaldyės administracija, tarybos narys
  17. Visuomeninė veikla K. Donelaičio draugijos Panevėžio skyriaus narys
  18. Pomėgiai knygų skaitymas, turizmas, teatras, meistravimas, buriavimas
  19. Šeiminė padėtis vedęs / ištekėjusi
  Vyro arba žmonos vardas (pavardė) Vidmanta (Luomanienė)
  20. Vaikų vardai (pavardės) Vaikas Andrius, Vaikas Adomas, Vaikas Jonas

  21. Be jau išvardytų atsakymų, ką dar norėtumėte parašyti apie save
  Nenurodė