Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

Kęstutis    MASIULIS

Apygarda: Kelmės (Nr.41)
Iškėlė: Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai

Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai
numeris sąraše: 19

Balsavimo rezultatai:
Daugiamandatėje apygardoje
Vienmandatėje apygardoje: I turas  II turas
 • Anketa
 • Biografija
 • Turto ir pajamų deklaracijos
 • Interesų deklaracija
 • 5. Gimimo data 1957-03-23
  6. Nuolatinės gyvenamosios vietos adresas Vilnius
  8. Pagal Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 38 straipsnio 4 dalį Jūs turite atsakyti į šiuos klausimus:
  8.1 Ar turite nebaigtą atlikti teismo nuosprendžiu paskirtą bausmę? Neturiu
  8.2 Ar esate asmuo, atliekantis tikrąją karo arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, neišėjęs į atsargą krašto apsaugos sistemos, policijos ir vidaus tarnybos karininkas, puskarininkis ar liktinis, kitos sukarintos ar saugumo tarnybos apmokamas pareigūnas? Nesu
  8.3 Ar turite kitos valstybės pilietybę? Neturiu
  8.4 Ar esate susijęs priesaika ar pasižadėjimu užsienio valstybei? Nesu
  9. Pagal Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 98 straipsnio 1 ir 3 dalis Jūs turite nurodyti:
  9.1 Ar esate ne pagal Lietuvos Respublikos užduotis sąmoningai bendradarbiavęs su kitų valstybių specialiosiomis tarnybomis? Ne
  9.2 Ar buvote po 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos teismo įsiteisėjusiu nuosprendžiu pripažintas kaltu dėl nusikalstamos veikos? Ne
  9.3 Ar buvote įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu bet kada pripažintas kaltu padaręs sunkų ar labai sunkų nusikaltimą? Ne
  10. Gimimo vieta Kelmė
  11. Tautybė Lietuvis (-ė)

  12. Išsilavinimas:
  Išsilavinimas Mokymo įstaigos pavadinimas Specialybė Baigimo metai
  Aukštasis Vilniaus universitetas Fizika, fizikos dėstytojas 1980

  Jei turite, nurodykite mokslo laipsnį Humanitarinių mokslų daktaras , vardą Docentas, Profesorius

  13. Kokias užsienio kalbas mokate Rusų, Vokiečių, Anglų
  14. Kokios partijos, politinės organizacijos narys esate (buvote) Nuo 2003 m. esu Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų partijos narys, nuo įsteigimo 1991 m. iki 1996 m. buvau Lietuvos liberalų sąjungos narys

  15. Ar buvote anksčiau išrinktas į Lietuvos Respublikos Aukščiausiąją Tarybą, Seimą, savivaldybių tarybas; kitų Europos Sąjungos valstybių narių parlamentus, savivaldybių institucijas; Europos Parlamentą:
  Institucijos pavadinimas, pareigos Laikotarpis
  Vilniaus m. savivaldybės taryba 2002 - 2007
  Lietuvos Seimą pagal TS sąrašą, bet atsisakiau Seimo nario mandato 2003 -
  Vilniaus m. savivaldybės taryba 2007 - 2011

  16. Pagrindinė darbovietė, pareigos M. Romerio universitetas, Viešojo administravimo fak., Viešojo adm. katedra, vedėjas, profesorius
  17. Visuomeninė veikla TS Vilniaus m. skyrių sueigos tarybos pirmininkas, 2003–2008 m. – TS frakcijos Vilniaus mieste seniūnas, M. Romerio universiteto senato narys, mokslinio žurnalo „Viešoji politika ir administravimas“ vyriausiasis redaktorius (kartu su prof. V. Domarku), Naujosios viešosios vadybos instituto valdybos narys, Lietuvos viešojo administravimo instituto valdybos narys, Valstybės tarnautojų mokymo komisijos prie VRM Valstybės tarnybos departamento narys, Tarptautinės Europos komisijos, Bertelsmanno fondo, Speyer akademijos „Europos viešojo administravimo premijos“ žiuri ekspertas ir kt.
  18. Pomėgiai laisvalaikis su šeima, meistravimo darbai, sodininkystė
  19. Šeiminė padėtis vedęs / ištekėjusi
  Vyro arba žmonos vardas (pavardė) Irena Masiulienė
  20. Vaikų vardai (pavardės) Vaikas Jūratė, Vaikas Saulius, Vaikas Liepa

  21. Be jau išvardytų atsakymų, ką dar norėtumėte parašyti apie save
  Nenurodė