Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

Vincė Vaidevutė    MARGEVIČIENĖ

Apygarda: Centro (Nr.13)
Iškėlė: Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai

Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai
numeris sąraše: 18

Balsavimo rezultatai:
Daugiamandatėje apygardoje
Vienmandatėje apygardoje: I turas  II turas
 • Anketa
 • Biografija
 • Turto ir pajamų deklaracijos
 • Interesų deklaracija
 • 5. Gimimo data 1949-05-12
  6. Nuolatinės gyvenamosios vietos adresas Kaunas
  8. Pagal Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 38 straipsnio 4 dalį Jūs turite atsakyti į šiuos klausimus:
  8.1 Ar turite nebaigtą atlikti teismo nuosprendžiu paskirtą bausmę? Neturiu
  8.2 Ar esate asmuo, atliekantis tikrąją karo arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, neišėjęs į atsargą krašto apsaugos sistemos, policijos ir vidaus tarnybos karininkas, puskarininkis ar liktinis, kitos sukarintos ar saugumo tarnybos apmokamas pareigūnas? Nesu
  8.3 Ar turite kitos valstybės pilietybę? Neturiu
  8.4 Ar esate susijęs priesaika ar pasižadėjimu užsienio valstybei? Nesu
  9. Pagal Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 98 straipsnio 1 ir 3 dalis Jūs turite nurodyti:
  9.1 Ar esate ne pagal Lietuvos Respublikos užduotis sąmoningai bendradarbiavęs su kitų valstybių specialiosiomis tarnybomis? Ne
  9.2 Ar buvote po 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos teismo įsiteisėjusiu nuosprendžiu pripažintas kaltu dėl nusikalstamos veikos? Ne
  9.3 Ar buvote įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu bet kada pripažintas kaltu padaręs sunkų ar labai sunkų nusikaltimą? Ne
  10. Gimimo vieta Irkutsko sr., Rusija
  11. Tautybė Lietuvis (-ė)

  12. Išsilavinimas:
  Išsilavinimas Mokymo įstaigos pavadinimas Specialybė Baigimo metai
  Sertifikatas Lietuvos viešojo administravimo institutas Nenurodė 2002
  Aukštasis universitetinis Kauno technologijos universitetas Administravimo fakultetas Viešasis administravimas 1999
  Aukštasis universitetinis Vilniaus universitetas Gamtos mokslų fakultetas Biologė, biologijos ir chemijos dėstytoja 1974
  Vidurinis Vilniaus m. 22-oji vid. m-kla Nenurodė 1967
  Pradinis Čeremchovo (Irkutsko sritis) pradinė mokykla Nenurodė 1960


  13. Kokias užsienio kalbas mokate Rusų, Anglų, Lenkų
  14. Kokios partijos, politinės organizacijos narys esate (buvote) Tėvynės sąjungos - Lietuvos krikščionys demokratai

  15. Ar buvote anksčiau išrinktas į Lietuvos Respublikos Aukščiausiąją Tarybą, Seimą, savivaldybių tarybas; kitų Europos Sąjungos valstybių narių parlamentus, savivaldybių institucijas; Europos Parlamentą:
  Institucijos pavadinimas, pareigos Laikotarpis
  Kauno miesto savivaldybės taryba, vicemerė 1995 - 1997
  Kauno miesto savivaldybės tarybos narė 1997 - 2001
  Lietuvos Respublikos Seimo narė 2004 - 2008

  16. Pagrindinė darbovietė, pareigos Nenurodė
  17. Visuomeninė veikla Lietuvos Raudonojo kryžiaus draugijos Kauno skyriaus pirmininkė; Socialinių inovacijų fondo prezidentė; Lietuvos gyventojų patarėjų sąjungos valdybos narė; Moterų klubo MILDA narė
  18. Pomėgiai Gėlių auginimas, Menai, Literatūra
  19. Šeiminė padėtis vedęs / ištekėjusi
  Vyro arba žmonos vardas (pavardė) Edmundas
  20. Vaikų vardai (pavardės) Vaikas Iveta, Vaikas Agnė

  21. Be jau išvardytų atsakymų, ką dar norėtumėte parašyti apie save
  Nenurodė