Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

Jonas    ŠIMĖNAS

Apygarda: Šakių (Nr.64)
Iškėlė: Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai

Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai
numeris sąraše: 17

Balsavimo rezultatai:
Daugiamandatėje apygardoje
Vienmandatėje apygardoje: I turas  II turas
 • Anketa
 • Biografija
 • Turto ir pajamų deklaracijos
 • Interesų deklaracija
 • 5. Gimimo data 1953-07-31
  6. Nuolatinės gyvenamosios vietos adresas Vilnius
  8. Pagal Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 38 straipsnio 4 dalį Jūs turite atsakyti į šiuos klausimus:
  8.1 Ar turite nebaigtą atlikti teismo nuosprendžiu paskirtą bausmę? Neturiu
  8.2 Ar esate asmuo, atliekantis tikrąją karo arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, neišėjęs į atsargą krašto apsaugos sistemos, policijos ir vidaus tarnybos karininkas, puskarininkis ar liktinis, kitos sukarintos ar saugumo tarnybos apmokamas pareigūnas? Nesu
  8.3 Ar turite kitos valstybės pilietybę? Neturiu
  8.4 Ar esate susijęs priesaika ar pasižadėjimu užsienio valstybei? Nesu
  9. Pagal Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 98 straipsnio 1 ir 3 dalis Jūs turite nurodyti:
  9.1 Ar esate ne pagal Lietuvos Respublikos užduotis sąmoningai bendradarbiavęs su kitų valstybių specialiosiomis tarnybomis? Ne
  9.2 Ar buvote po 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos teismo įsiteisėjusiu nuosprendžiu pripažintas kaltu dėl nusikalstamos veikos? Ne
  9.3 Ar buvote įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu bet kada pripažintas kaltu padaręs sunkų ar labai sunkų nusikaltimą? Ne
  10. Gimimo vieta Papilių km., Anykščių raj.
  11. Tautybė Lietuvis (-ė)

  12. Išsilavinimas:
  Išsilavinimas Mokymo įstaigos pavadinimas Specialybė Baigimo metai
  Aukštasis Vilniaus universitetas Hidrogeologija ir inžinerinė geologija 1978


  13. Kokias užsienio kalbas mokate Anglų, Prancūzų, Rusų
  14. Kokios partijos, politinės organizacijos narys esate (buvote) Tėvynės sąjungos - Lietuvos krikščionių demokratų

  15. Ar buvote anksčiau išrinktas į Lietuvos Respublikos Aukščiausiąją Tarybą, Seimą, savivaldybių tarybas; kitų Europos Sąjungos valstybių narių parlamentus, savivaldybių institucijas; Europos Parlamentą:
  Institucijos pavadinimas, pareigos Laikotarpis
  LR Aukščiausioji Taryba - Atkuriamasis Seimas 1990 - 1993
  LR Seimas 1996 - 2000

  16. Pagrindinė darbovietė, pareigos UAB "Bionovus", mokslinių tyrimų departamento direktoriaus pavaduotojas
  17. Visuomeninė veikla Lietuvos geologų sąjungos Tarybos narys, VšĮ "Už pilietinę visuomenę" valdybos narys, choro "Ave verum" prezidentas
  18. Pomėgiai Folkloras, Progresyvių naujovių paieška ir diegimas, Sakralinė muzika, Gamta, Sportas
  19. Šeiminė padėtis vedęs / ištekėjusi
  Vyro arba žmonos vardas (pavardė) Vyda Jadvyga Šimėnienė
  20. Vaikų vardai (pavardės) Vaikas Liutauras, Vaikas Paulius, Vaikas Jonas

  21. Be jau išvardytų atsakymų, ką dar norėtumėte parašyti apie save
  Esu Litbioma direktorius, Kovo 11-osios signataras. AES - Lietuvos energetinė nepriklausomybė. Žmogiškasis orumas. Dirbu dėl energetinės nepriklausomybės. Atsinaujinančių energijos šaltinių (biokuras, vėjas, geotermija, hidro-energija ir kt.) naudojimas.