Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

Arvydas    VIDŽIŪNAS

Apygarda: Marijampolės (Nr.29)
Iškėlė: Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai

Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai
numeris sąraše: 6

Balsavimo rezultatai:
Daugiamandatėje apygardoje
Vienmandatėje apygardoje: I turas  II turas
 • Anketa
 • Biografija
 • Turto ir pajamų deklaracijos
 • Interesų deklaracija
 • Deklaruojantysis asmuo: Arvydas VIDŽIŪNAS
  Darbovietė ir pareigos valstybinėje tarnyboje: Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai, vykdomasis sekretorius
  Kitos darbovietės, pareigos: Visuomeninė organizacija „Konservatyvioji ateitis“, administracijos direktorius

  Deklaruojančiojo asmens sutuoktinis (partneris):
  Vardas: Asta
  Pavardė: Vidžiūnienė
  Darbovietė (-ės), pareigos: UAB „Ergo Lietuva“, buhalterė
  II. Turtas
  Deklaruojančiojo asmens ir jo sutuoktinio (partnerio) turimas privalomas registruoti nekilnojamasis turtas:
  Tipas Vienetų skaičius Vietovės pavadinimas Įsigijimo būdas
  Gyvenamieji namai ar namų dalys, sodo nameliai (statomi ar pastatyti) Vilnius pirkimas
  Kiti statiniai ar patalpos (statomi ar pastatyti) Vilnius pirkimas
  Žemės, miško, sodo sklypai, vandens telkiniai Vilnius pirkimas

  III. Pajamos
  Deklaruojančiojo asmens ir jo sutuoktinio (partnerio) gaunamų (ir praėjusiais kalendoriniais metais gautų) pajamų šaltiniai. Pajamų gavimo šaltiniai deklaruojami, jeigu iš vieno pajamų gavimo šaltinio gautų pajamų suma per kalendorinius metus didesnė negu 10 MGL (minimalus gyvenimo lygis):
  Tipas Pajamų šaltinio pavadinimas
  Su darbo santykiais susijusios pajamos UAB „Ergo Lietuva“
  Su darbo santykiais susijusios pajamos Tėvynės sąjunga

  IV. Vertybiniai popieriai
  Deklaruojančiojo asmens ir jo sutuoktinio (partnerio) vertybiniai popieriai:
  Tipas Juridinio asmens pavadinimas
  Akcijos UAB Viešbutis „Lietuva“

  IX. Narystė, pareigos ir ryšiai su įmonėmis, įstaigomis, bendrijomis, fondais ar asociacijomis (taip pat ir tarptautinėmis)
  Deklaruojančiojo asmens ir jo sutuoktinio (partnerio) narystė, pareigos ir ryšiai su įmonėmis, įstaigomis, bendrijomis, fondais ar asociacijomis (taip pat ir tarptautinėmis), išskyrus narystę politinėse partijose:
  Tipas Organizacijos pavadinimas Narystė, pareigos ar ryšiai
  Pareigos ar ryšiai Visuomeninė organizacija „Konservatyvioji ateitis“ Steigėjas, visuomeninis administracijos direktorius
  Pareigos ar ryšiai Šakių krepšinio klubas „Zanavykas“ Valdybos narys
  Pareigos ar ryšiai Asociacija „Regionų krepšinio lyga“ Prezidentas

  X. Asmenys, dėl kurių gali kilti viešųjų ir privačių interesų konfliktas
  Deklaruojančiojo asmens ir jo sutuoktinio (partnerio) artimieji giminaičiai, šeimos nariai ar kiti asmenys, dėl kurių gali kilti viešųjų ir privačių interesų konfliktas deklaruojančiajam einant pareigas valstybinėje tarnyboje:
  Tipas Vardas, pavardė Galimo interesų konflikto pagrindas
  Artimieji giminaičiai Rimantas Vidžiūnas Darbininkas UAB „Kasyba“
  Artimieji giminaičiai Asta Vidžiūnienė Buhalterė UAB „Ergo Lietuva“
  Artimieji giminaičiai Laimonas Lukočius „PKN Orlen“ mažmeninės prekybos tinklo gen. direktorius