Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

Irena    DEGUTIENĖ

Apygarda: Naujamiesčio (Nr.1)
Iškėlė: Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai

Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai
numeris sąraše: 5

Balsavimo rezultatai:
Daugiamandatėje apygardoje
Vienmandatėje apygardoje: I turas  II turas
 • Anketa
 • Biografija
 • Turto ir pajamų deklaracijos
 • Interesų deklaracija
 • 5. Gimimo data 1949-06-01
  6. Nuolatinės gyvenamosios vietos adresas Vilnius
  8. Pagal Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 38 straipsnio 4 dalį Jūs turite atsakyti į šiuos klausimus:
  8.1 Ar turite nebaigtą atlikti teismo nuosprendžiu paskirtą bausmę? Neturiu
  8.2 Ar esate asmuo, atliekantis tikrąją karo arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, neišėjęs į atsargą krašto apsaugos sistemos, policijos ir vidaus tarnybos karininkas, puskarininkis ar liktinis, kitos sukarintos ar saugumo tarnybos apmokamas pareigūnas? Nesu
  8.3 Ar turite kitos valstybės pilietybę? Neturiu
  8.4 Ar esate susijęs priesaika ar pasižadėjimu užsienio valstybei? Nesu
  9. Pagal Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 98 straipsnio 1 ir 3 dalis Jūs turite nurodyti:
  9.1 Ar esate ne pagal Lietuvos Respublikos užduotis sąmoningai bendradarbiavęs su kitų valstybių specialiosiomis tarnybomis? Ne
  9.2 Ar buvote po 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos teismo įsiteisėjusiu nuosprendžiu pripažintas kaltu dėl nusikalstamos veikos? Ne
  9.3 Ar buvote įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu bet kada pripažintas kaltu padaręs sunkų ar labai sunkų nusikaltimą? Ne
  10. Gimimo vieta Šiaulių miestas, Lietuva
  11. Tautybė Lietuvis (-ė)

  12. Išsilavinimas:
  Išsilavinimas Mokymo įstaigos pavadinimas Specialybė Baigimo metai
  Aukštasis VU Medicinos fakultetas, gydomoji specialybė Gydytoja 1974


  13. Kokias užsienio kalbas mokate Rusų, Anglų, Lenkų
  14. Kokios partijos, politinės organizacijos narys esate (buvote) Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai, nuo 1994 m.

  15. Ar buvote anksčiau išrinktas į Lietuvos Respublikos Aukščiausiąją Tarybą, Seimą, savivaldybių tarybas; kitų Europos Sąjungos valstybių narių parlamentus, savivaldybių institucijas; Europos Parlamentą:
  Institucijos pavadinimas, pareigos Laikotarpis
  LR Seimo narė 1996 - 2000
  LR Seimo narė 2000 - 2004
  Vilniaus miesto savivaldybės taryba (mandato atsisakiau) 2002 -
  LR Seimo narė 2004 - 2008

  16. Pagrindinė darbovietė, pareigos Lietuvos Respublikos Seimas, Seimo narė
  17. Visuomeninė veikla Nenurodė
  18. Pomėgiai muzika, dviračių sportas, dailė
  19. Šeiminė padėtis vedęs / ištekėjusi
  Vyro arba žmonos vardas (pavardė) Gediminas Degutis
  20. Vaikų vardai (pavardės) Vaikas Silvija Balčiūnienė, Vaikas Gediminas Degutis

  21. Be jau išvardytų atsakymų, ką dar norėtumėte parašyti apie save
  domiuosi socialinėmis, sveikatos apsaugos problemomis, bendrauju ir bendradarbiauju su įvairiomis nevyriausybinėmis organizacijomis, ypač dirbančiomis šeimos stiprinimo ir vaiko teisių apsaugos srityse.