2004 m. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai
Atnaujinta - 2004 11 08, 10:33

Kandidato anketa

Vitalijus SATKEVIČIUS

Vitalijus SATKEVIČIUS Apygarda: Pasvalio - Panevėžio (Nr.47)
Iškėlė: Lietuvos krikščionys demokratai

Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: Lietuvos krikščionys demokratai,
priešrinkiminis numeris sąraše: 8

Biografija   Pajamų deklaracija

Kandidatas registruotas savarankišku politinės kampanijos dalyviu.
Sprendimas - Nr.352, 2004.09.21.
 
3. Gimimo data: 1961.03.25
6. Nuolatinė gyvenamoji vieta: Panevėžys
8.1 Ar turi nebaigtą atlikti teismo nuosprendžiu paskirtą bausmę: Neturi
8.2 Ar yra asmuo, atliekantis tikrąją karo arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, neišėjęs į atsargą krašto apsaugos sistemos, policijos ir vidaus reikalų tarnybos karininkas, puskarininkis ar liktinis, kitos sukarintos ar saugumo tarnybos apmokamas pareigūnas: Nėra
8.3 Ar turi kitos valstybės pilietybę: Neturi
8.4 Ar yra susijęs priesaika ar pasižadėjimu užsienio valstybei: Nėra
9.1 Ar ne pagal Lietuvos Respublikos užduotis yra sąmoningai bendradarbiavęs su kitų valstybių specialiosiomis tarnybomis: Nėra
9.2 Ar po 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos teismo įsiteisėjusiu nuosprendžiu yra pripažintas kaltu dėl nusikalstamos veikos: Nėra
9.3 Ar įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu bet kada buvo pripažintas kaltu padaręs sunkų ar labai sunkų nusikaltimą: Nebuvo
10. Gimimo vieta: LIETUVA, Poežerio km., Vadoklių apyl., Panevėžio raj.
11. Tautybė: Lietuvis (-ė)
12. Išsilavinimas:
Išsilavinimas Mokymo įstaigos pavadinimas Specialybė Baigimo
metai
Aukštesnysis Kauno katalikų teologijos fakultetas aukštesnioji neakivaizdinė katechetų mokykla Tikybos ir etikos mokytojas 1996
Aukštasis Kauno technologijos institutas Inžinierius-mechanikas 1988
Moksliniai laipsniai:  Moksliniai vardai:
13. Kokias kalbas moka: AnglųPrancūzųRusų
14. Kokios partijos, politinės organizacijos narys buvo ar yra: Lietuvos krikščionys demokratai
15. Buvo išrinktas į Lietuvos Respublikos Aukščiausiąją Tarybą, Seimą, savivaldybių tarybas; kitų Europos Sąjungos valstybių narių parlamentus, savivaldybių institucijas; Europos parlamentą:
Institucijos pavadinimas, pareigos Laikotarpis
Panevėžio miesto tarybos narys 2002 - 2007
Panevėžio miesto tarybos narys 2000 - 2002
Panevėžio miesto tarybos narys 1997 - 2000
16. Pagrindinė darbovietė: UAB �Panevėžio būstas", direktorius
17. Visuomeninė veikla: LKD Panevėžio regiono koorinacinės tarybos pirmininkas, LKD tarybos narys
18. Pomėgiai: Muzika
19. Šeimyninė padėtis: Vedęs vyro arba žmonos vardas (pavardė): Eugenija
20. Vaikų vardai (pavardės): JustinaMartynasIeva
21. Ką dar norėtų parašyti apie save: Esu Panevėžio šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčios choristas