2004 m. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai
Atnaujinta - 2004 11 08, 10:33

Vitalijus SATKEVIČIUS

Kandidato biografija

VITALIJUS SATKEVIČIUS
LIETUVOS KRIKŠČIONIŲ DEMOKRATŲ
KANDIDATAS Į LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO NARIUS
PASVALIO-PANEVĖŽIO VIENMANDATĖJE RINKIMŲ
APYGARDOJE, NR. 47
Vitalijus Satkevičius gimė 1961 m. kovo 25 d. Panevėžio rajone, Vadoklių seniūnijoje, Poežerio kaime.
1979 m. baigė Vadoklių vidurinę mokyklą ir pradėjo dirbti Panevėžio -Ekrano" gamykloje darbininku. 1988 m. baigė Kauno politechnikos institutą ir įgijo inžinieriaus mechaniko specialybę. Dirbo Vadybos skyriaus viršininko pavaduotoju.
1996 m. darbuotojų buvo išrinktas AB -Ekranas" metų žmogumi. Nuo 1997 m. trečią kartą išrinktas Panevėžio miesto tarybos nariu. Miesto tarybos Švietimo ir mokslo komiteto pirmininkas, Lietuvos savivaldybių asociacijos revizijos komisijos pirmininkas, Viešosios įstaigos Aukštaitijos profesinės karjeros centro pirmasis direktorius.
Pagrindinė darbovietė - savivaldybės kontroliuojamos įmonės UAB -Panevėžio būstas" direktorius.
10 metų dirba mokytoju, dėsto tikybą Panevėžio suaugusiųjų mokymo centre.
Vedęs. Žmona Eugenija - medikė, vaikų darželio "Jūratė" darbuotoja. Šeimoje trys vaikai: Justina - Lietuvos žemės ūkio universiteto studentė, Martynas - Panevėžio K. Paltaroko vidurinės mokyklos moksleivis ir Ieva - Panevėžio Saulėtekio vidurinės mokyklos moksleivė.
Šv. Petro ir Povilo bažnyčios choristas.