2004 m. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai
Atnaujinta - 2004 11 08, 10:33

Kandidato anketa

Romualdas GRIGAS

Romualdas GRIGAS Apygarda: Karoliniškių (Nr.8)
Iškėlė: Valstiečių ir Naujosios demokratijos partijų sąjunga

Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: Valstiečių ir Naujosios demokratijos partijų sąjunga,
priešrinkiminis numeris sąraše: 13

Biografija   Pajamų deklaracija
 
3. Gimimo data: 1936.01.25
6. Nuolatinė gyvenamoji vieta: Vilnius
8.1 Ar turi nebaigtą atlikti teismo nuosprendžiu paskirtą bausmę: Neturi
8.2 Ar yra asmuo, atliekantis tikrąją karo arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, neišėjęs į atsargą krašto apsaugos sistemos, policijos ir vidaus reikalų tarnybos karininkas, puskarininkis ar liktinis, kitos sukarintos ar saugumo tarnybos apmokamas pareigūnas: Nėra
8.3 Ar turi kitos valstybės pilietybę: Neturi
8.4 Ar yra susijęs priesaika ar pasižadėjimu užsienio valstybei: Nėra
9.1 Ar ne pagal Lietuvos Respublikos užduotis yra sąmoningai bendradarbiavęs su kitų valstybių specialiosiomis tarnybomis: Nėra
9.2 Ar po 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos teismo įsiteisėjusiu nuosprendžiu yra pripažintas kaltu dėl nusikalstamos veikos: Nėra
9.3 Ar įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu bet kada buvo pripažintas kaltu padaręs sunkų ar labai sunkų nusikaltimą: Nebuvo
10. Gimimo vieta: LIETUVA, Asteikių km., Radviliškio raj.
11. Tautybė: Lietuvis (-ė)
12. Išsilavinimas:
Išsilavinimas Mokymo įstaigos pavadinimas Specialybė Baigimo
metai
Aukštasis Maskvos Timiriazevo v.ž.ū. akademija, Ekonomikos fakultetas mokslinis agronomas, ekonomistas 1959
Specialus vidurinis Joniškio ž.ū. technikumas jaun. agron 1954
Moksliniai laipsniai: Habilituotas daktarasEkonomikos mokslų daktaras Moksliniai vardai: Profesorius
13. Kokias kalbas moka: RusųAnglųLenkų
14. Kokios partijos, politinės organizacijos narys buvo ar yra: buvau LKP iki 1989 m.
15. Buvo išrinktas į Lietuvos Respublikos Aukščiausiąją Tarybą, Seimą, savivaldybių tarybas; kitų Europos Sąjungos valstybių narių parlamentus, savivaldybių institucijas; Europos parlamentą:
16. Pagrindinė darbovietė: Vilniaus Pedagoginis universitetas, profesorius
17. Visuomeninė veikla: Lietuvių pilietinių organizacijų Forumo garbės pirmininkas, Lietuvos sociologų d-jos garbės prezidentas
18. Pomėgiai:
19. Šeimyninė padėtis: Vedęs vyro arba žmonos vardas (pavardė): Zita
20. Vaikų vardai (pavardės): Eimantas
21. Ką dar norėtų parašyti apie save: esu Lietuvos MA narys korespondentas, informatikos tarpt. akademijos (prie Jungt. tautų o-jos) narys