17 Ignalinos rajono apygarda
5
2 Lietuvos krik��ioni� demokrat� partija
4
4 Lietuvos demokratin� darbo partija
7
10 T�vyn�s s�junga (Lietuvos konservatoriai)
0
11 Lietuvos lenk� rinkim� akcija
6
13 Lietuvos valstie�i� partija
3
15 Lietuvos socialdemokrat� partija
25
I� viso mandat�:
 


� prad�i� Atgal Pirmyn � pabaig�