Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

Virginija GAILIENĖ

   

Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: Tėvynės sąjunga (Lietuvos konservatoriai), priešrinkiminis numeris sąraše: 93

Apygarda: Kalniečių (Nr. 15)
Iškėlė: Tėvynės sąjunga (Lietuvos konservatoriai)

Gimimo data: 1948 09 01
Gyvenamoji vieta: Kaunas

Autobiografija    Pajamų deklaracija   

 
8.1 Ar turi nebaigtą atlikti teismo nuosprendžiu paskirtą bausmę: Neturi
8.2 Ar yra asmuo, atliekantis tikrąją karo arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, neišėjęs į atsargą krašto apsaugos sistemos, policijos ir vidaus reikalų tarnybos karininkas, puskarininkis ar liktinis, kitos sukarintos ar saugumo tarnybos apmokamas pareigūnas: Nėra
8.3 Ar turi kitos valstybės pilietybę: Neturi  
8.4 Ar yra susijęs priesaika ar pasižadėjimu užsienio valstybei: Nėra
9.1 Ar ne pagal Lietuvos Respublikos užduotis yra sąmoningai bendradarbiavęs su kitų valstybių specialiosiomis tarnybomis: Nėra
9.2 Ar po 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos teismo įsigaliojusiu nuosprendžiu yra pripažintas kaltu dėl nusikaltimo: Nėra
9.3 Ar įsigaliojusiu teismo nuosprendžiu bet kada buvo pripažintas kaltu padaręs sunkų smurtinį nusikaltimą prieš asmenį: Nebuvo

Užsienio kalbos: Anglų   Rusų  

Šeimyninė padėtis: Ištekėjusi


Lietuvos Respublikos gyventojų turto ir pajamų deklaracijos
pagrindinių duomenų išrašas


Išrašą 2000 08 29 išdavė Kauno apskrities VMI Kauno skyrius

I. Bendrieji duomenys

  1. Vardas, pavardė: Virginija Gailienė
  2. Pagrindinė darbovietė: VĮ Kauno Kalniečių poliklinika
  3. Pareigos: Direltoriaus pavaduotoja medicinai
  4. Nepagrindinės darbovietės: Kauno medicinos universitetas
  5. Pareigos nepagrindinėse darbovietėse: Asistentė
  6. Šeimos narių skaičius: 2, tarp jų išlaikytinių: 0, iš jų iki 18 metų: 0.
II. Turtas ir piniginės lėšos atitinkamų metų pradžioje (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus: 30000.00 Lt.
 
III.
Kalendoriniais metais gautos pajamos ir sumokėti mokesčiai. Sumos nurodytos šios deklaracijos dalies 1 ir 20 punktuose:

Gautos pajamos

Gauta pajamų (be mokesčių) suma

Sumokėta mokesčių suma

1. Susijusios su darbo santykiais pajamos (pinigais, natūra ar lengvatinėmis paslaugomis) 7641.41 Lt 3228.13 Lt
20. Iš viso: 7641.41 Lt 3228.13 Lt
 
IV.
Kalendoriniais metais įsigytas turtas ir paskolintos piniginės lėšos (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus:
 
0.00 Lt
 
V.
Turtas ir piniginės lėšos metų pabaigoje (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus:
 
37539.48 Lt

Mokesčių nepriemoka už praėjusius kalendorinius metus: 0.00 Lt
Privaloma sumokėti mokesčių ir sankcijų suma (įskaitant nepriemoką): 0.00 Lt.


Su šiuo deklaracijos išrašu susipažinau. Duomenys teisingi.
Man yra žinoma ir aš sutinku, kad šiame išraše nurodyti duomenys gali būti skelbiami.

 
(pasirašo turtą ir pajamas deklaravęs asmuo)

Pastaba. Kandidatai, dalyvaujantys šiuose rinkimuose, deklaracijas pateikia 2000 01 01 - 2000 07 01 laikotarpiui.


Virginija GAILIENĖ
Tėvynės sąjungos (Lietuvos konservatorių)
kandidatė į Lietuvos Respublikos Seimo narius
KALNIEČIŲ rinkimų apygardoje Nr.15

Virginija Gailienė gimė 1948 m. Šilutės rajone.
1978 m. baigė Kauno medicinos instituto Gydomąjį fakultetą, įgijo gydytojos kvalifikaciją.
1978-1979 m. dirbo Kauno III klinikinėje ligoninėje gydytoja interne. 1979-1982 m. - Kauno greitojoje medicinos pagalboje gydytoja terapeute. 1982-1995 m. - Kauno miesto Kalniečių poliklinikos apylinkės terapeute.
1995 m. buvo Kauno miesto Kalniečių poliklinikos vyr. gydytojos pavaduotoja medicinai. Šiuo metu dirba VĮ Kauno Kalniečių poliklinikos direktorės (vyr. gydytojos) pavaduotoja pirminei asmens sveikatos priežiūrai.
Turi gydytojos terapeutės pirmąją kvalifikacinę kategoriją. 1998 m. baigė bendrosios praktikos (šeimos) gydytojo rezidentūrą. 1996 m. - Danijos ir SARB kursus "Vadovavimas ir personalo valdymas" prie Lietuvos sveikatos apsaugos ministerijos. 1996-1999 m. baigė kasmetinius kursus: "Socialinė medicina ir sveikatos priežiūros administravimas", "Sveikatos statistika", lankė kompiuterių kursus. Šiais metais - KMU Visuomeninės sveikatos vadybos magistrantė.
Tėvynės sąjungos (Lietuvos konservatorių) partijos narė nuo 1997 m. Kauno Kalniečių Tėvynės sąjungos (Lietuvos konservatorių) skyriaus vicepirmininkė. Anksčiau politinių partijų narė nebuvo.
Ištekėjusi. Vyras (gim. 1941 m.) - KMU profesorius, Medicinos fakulteto dekanas. Sūnus (gim. 1970 m.) vedęs, KMU dėstytojas. Duktė (gim. 1979 m.) - KMU studentė.