Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

Sigitas URBONAS

   

Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: Tėvynės sąjunga (Lietuvos konservatoriai), priešrinkiminis numeris sąraše: 75

Apygarda: Prienų (Nr. 67)
Iškėlė: Tėvynės sąjunga (Lietuvos konservatoriai)

Gimimo data: 1942 08 11
Gimimo vieta: Pošnios k. , Alytaus raj.
Gyvenamoji vieta: Prienai , Prienų raj.

Autobiografija    Pajamų deklaracija   

 
8.1 Ar turi nebaigtą atlikti teismo nuosprendžiu paskirtą bausmę: Neturi
8.2 Ar yra asmuo, atliekantis tikrąją karo arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, neišėjęs į atsargą krašto apsaugos sistemos, policijos ir vidaus reikalų tarnybos karininkas, puskarininkis ar liktinis, kitos sukarintos ar saugumo tarnybos apmokamas pareigūnas: Nėra
8.3 Ar turi kitos valstybės pilietybę: Neturi  
8.4 Ar yra susijęs priesaika ar pasižadėjimu užsienio valstybei: Nėra
9.1 Ar ne pagal Lietuvos Respublikos užduotis yra sąmoningai bendradarbiavęs su kitų valstybių specialiosiomis tarnybomis: Nėra
9.2 Ar po 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos teismo įsigaliojusiu nuosprendžiu yra pripažintas kaltu dėl nusikaltimo: Nėra
9.3 Ar įsigaliojusiu teismo nuosprendžiu bet kada buvo pripažintas kaltu padaręs sunkų smurtinį nusikaltimą prieš asmenį: Nebuvo

Išsilavinimas:
1965 - Kauno politechnikos institutas, autokelių, tiltų ir aerodromų statyba

Užsienio kalbos: Rusų   Anglų  

Buvo išrinktas į Lietuvos Respublikos Aukščiausiąją Tarybą, Seimą, savivaldybių tarybas: LR Seimas, Seimo narys   Prienų raj. savivaldybės tarybos narys  

Pagrindinė darbovietė: LR Seimas, Seimo narys

Visuomeninė veikla: Seimo nario veikla

Pomėgiai: Sportas   

Šeimyninė padėtis: Vedęs

Šeimos nariai: Nijolė - sutuoktinis/sutuoktinė   Geraldas - vaikas   Karolis - vaikas  


Lietuvos Respublikos gyventojų turto ir pajamų deklaracijos
pagrindinių duomenų išrašas


Išrašą 2000 08 28 išdavė Kauno apskrities VMI Prienų (Birštono) skyrius

I. Bendrieji duomenys

  1. Vardas, pavardė: Sigitas Urbonas
  2. Pagrindinė darbovietė: LR Seimas
  3. Pareigos: Seimo narys
  4. Nepagrindinės darbovietės:
  5. Pareigos nepagrindinėse darbovietėse:
  6. Šeimos narių skaičius: 2, tarp jų išlaikytinių: 0, iš jų iki 18 metų: 0.
II. Turtas ir piniginės lėšos atitinkamų metų pradžioje (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus: 63407.00 Lt.
 
III.
Kalendoriniais metais gautos pajamos ir sumokėti mokesčiai. Sumos nurodytos šios deklaracijos dalies 1 ir 20 punktuose:

Gautos pajamos

Gauta pajamų (be mokesčių) suma

Sumokėta mokesčių suma

1. Susijusios su darbo santykiais pajamos (pinigais, natūra ar lengvatinėmis paslaugomis) 19269.00 Lt 6546.00 Lt
20. Iš viso: 19269.00 Lt 6546.00 Lt
 
IV.
Kalendoriniais metais įsigytas turtas ir paskolintos piniginės lėšos (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus:
 
400.00 Lt
 
V.
Turtas ir piniginės lėšos metų pabaigoje (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus:
 
63904.00 Lt

Mokesčių nepriemoka už praėjusius kalendorinius metus: 0.00 Lt
Privaloma sumokėti mokesčių ir sankcijų suma (įskaitant nepriemoką): 0.00 Lt.


Su šiuo deklaracijos išrašu susipažinau. Duomenys teisingi.
Man yra žinoma ir aš sutinku, kad šiame išraše nurodyti duomenys gali būti skelbiami.

 
(pasirašo turtą ir pajamas deklaravęs asmuo)

Pastaba. Kandidatai, dalyvaujantys šiuose rinkimuose, deklaracijas pateikia 2000 01 01 - 2000 07 01 laikotarpiui.


Sigitas URBONAS
Tėvynės sąjungos (Lietuvos konservatorių)
kandidatas į Lietuvos Respublikos Seimo narius
PRIENŲ rinkimų apygardoje Nr.67

Sigitas Urbonas gimė 1942 m. rugpjūčio 11 d. Alytaus rajone, Pošnios kaime valstiečių šeimoje.
1959 m. baigė Simno vidurinę mokyklą.
1960 m. įstojo į Kauno politechnikos institutą, kurį baigė 1965 m. ir įgijo kelininko specialybę.
1966-1967 m. dirbo Zarasų autokelių valdyboje darbų vykdytoju.
1967-1980 m. dirbo Prienų autokelių valdyboje vyriausiuoju inžinieriumi. Kadangi nebuvo Komunistų partijos narys, todėl 1980 m. buvo priverstas parašyti pareiškimą dėl atleidimo iš šių pareigų.
1980-1994 m. dirbo Sibire, Tiumenės srityje, aikštelės viršininku ir gamybos viršininku.
1995-1996 m. buvo išrinktas Prienų rajono meru.
Nuo 1996 m. - Lietuvos Respublikos Seimo narys, Tėvynės sąjungos (Lietuvos konservatorių) partijos narys.
Vedęs. Žmona Nijolė - Prienų apylinkės teismo teisėja. Turi du sūnus. Geraldas baigė Kauno Vytauto Didžiojo universitetą, vedęs. Karolis - Vilniaus universiteto studentas.