Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

Danius LYGIS

   

Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: Tėvynės sąjunga (Lietuvos konservatoriai), priešrinkiminis numeris sąraše: 36

Apygarda: Širvintų - Vilniaus (Nr. 55)
Iškėlė: Tėvynės sąjunga (Lietuvos konservatoriai)

Gimimo data: 1948 09 15
Gyvenamoji vieta: Vilnius

Autobiografija    Pajamų deklaracija   

 
8.1 Ar turi nebaigtą atlikti teismo nuosprendžiu paskirtą bausmę: Neturi
8.2 Ar yra asmuo, atliekantis tikrąją karo arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, neišėjęs į atsargą krašto apsaugos sistemos, policijos ir vidaus reikalų tarnybos karininkas, puskarininkis ar liktinis, kitos sukarintos ar saugumo tarnybos apmokamas pareigūnas: Nėra
8.3 Ar turi kitos valstybės pilietybę: Neturi  
8.4 Ar yra susijęs priesaika ar pasižadėjimu užsienio valstybei: Nėra
9.1 Ar ne pagal Lietuvos Respublikos užduotis yra sąmoningai bendradarbiavęs su kitų valstybių specialiosiomis tarnybomis: Nėra
9.2 Ar po 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos teismo įsigaliojusiu nuosprendžiu yra pripažintas kaltu dėl nusikaltimo: Nėra
9.3 Ar įsigaliojusiu teismo nuosprendžiu bet kada buvo pripažintas kaltu padaręs sunkų smurtinį nusikaltimą prieš asmenį: Nebuvo

Išsilavinimas:
1977 - Vilniaus pedagoginis institutas, Gamtos fakultetas, biologas

Moksliniai laipsniai: Gamtos mokslų daktaras  

Moksliniai vardai: Docentas  

Užsienio kalbos: Anglų   Rusų  

Pagrindinė darbovietė: Aplinkos ministerija, ministras

Šeimyninė padėtis: Vedęs

Šeimos nariai: Alė - sutuoktinis/sutuoktinė   Ramūnas - vaikas   Vaidotas - vaikas  


Lietuvos Respublikos gyventojų turto ir pajamų deklaracijos
pagrindinių duomenų išrašas


Išrašą 2000 09 04 išdavė Vilniaus apskrities VMI Vilniaus skyrius

I. Bendrieji duomenys

  1. Vardas, pavardė: Danius Lygis
  2. Pagrindinė darbovietė: Aplinkos ministerija
  3. Pareigos: Ministras
  4. Nepagrindinės darbovietės: 1, Vilniaus Gedimino technikos universitetas
    2, Lietuvos žemės ūkio universitetas
  5. Pareigos nepagrindinėse darbovietėse: Docentas
  6. Šeimos narių skaičius: 2, tarp jų išlaikytinių: 0, iš jų iki 18 metų: 0.
II. Turtas ir piniginės lėšos atitinkamų metų pradžioje (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus: 202216.00 Lt.
 
III.
Kalendoriniais metais gautos pajamos ir sumokėti mokesčiai. Sumos nurodytos šios deklaracijos dalies 1 ir 20 punktuose:

Gautos pajamos

Gauta pajamų (be mokesčių) suma

Sumokėta mokesčių suma

1. Susijusios su darbo santykiais pajamos (pinigais, natūra ar lengvatinėmis paslaugomis) 30181.65 Lt 15583.73 Lt
20. Iš viso: 30181.65 Lt 15583.73 Lt
 
IV.
Kalendoriniais metais įsigytas turtas ir paskolintos piniginės lėšos (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus:
 
0.00 Lt
 
V.
Turtas ir piniginės lėšos metų pabaigoje (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus:
 
202216.00 Lt

Mokesčių nepriemoka už praėjusius kalendorinius metus: 0.00 Lt
Privaloma sumokėti mokesčių ir sankcijų suma (įskaitant nepriemoką): 0.00 Lt.


Su šiuo deklaracijos išrašu susipažinau. Duomenys teisingi.
Man yra žinoma ir aš sutinku, kad šiame išraše nurodyti duomenys gali būti skelbiami.

 
(pasirašo turtą ir pajamas deklaravęs asmuo)

Pastaba. Kandidatai, dalyvaujantys šiuose rinkimuose, deklaracijas pateikia 2000 01 01 - 2000 07 01 laikotarpiui.


Danius LYGIS
Tėvynės sąjungos (Lietuvos konservatorių)
kandidatas į Lietuvos Respublikos Seimo narius
ŠIRVINTŲ - VILNIAUS rinkimų apygardoje Nr.55

Danius Lygis gimė 1948 m. rugsėjo 15 d. Molėtų rajone. 1964 m. baigė Suginčių vidurinę mokyklą ir tais pačiais metais įstojo į Panevėžio hidromelioracijos technikumą, kurį baigęs pradėjo dirbti Molėtų melioracijos valdyboje meistru. Dvejus metus ištarnavęs kariuomenėje, dirbo darbininku ir meistru Krasnojarsko krašte statant už poliarinio rato esančią Sniežnogorsko hidroelektrinę.
Grįžęs į Lietuvą pradėjo dirbti Vilniaus melioracijos statybos valdybos meistru. Dirbdamas melioracijoje, vėliau Vilniaus universiteto Psichologijos katedroje, neakivaizdiniu būdu studijavo biologiją Vilniaus pedagoginiame universitete.
Sparčiai plėtojant melioraciją Lietuvoje, reikėjo įvertinti didėjantį neigiamą šios veiklos poveikį gamtai ir kraštovaizdžiui. Tai paskatino studijuoti ekologiją ir rašyti mokslinį darbą. Šį darbą apgynė Botanikos institute. Už jį buvo suteiktas mokslų daktaro laipsnis.
Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, savo žinias taikė dirbdamas Aplinkos apsaugos departamente, vėliau - Aukščiausiosios Tarybos- Atkuriamojo Seimo Gamtos apsaugos komitete patarėju.
1997 m. buvo pakviestas dirbti Aplinkos ministerijos viceministru, o 1999 m. paskirtas aplinkos ministru.
Su bendraautoriais yra parašęs vadovėlį "Aplinkos apsauga". Už pedagoginį darbąVilniaus Gedimino technikos universitete 1996 m. buvo suteiktas docento vardas. Rašo straipsnius aplinkos apsaugos klausimais, diskutuoja spaudoje.
Žmona Alė dirba Vilniaus Gedimino technikos universitete. Turi du sūnus: Ramūnas - ekonomistas, Vaidotas - miškininkas. Abu vedę, gyvena savarankiškai, dirba pagal įgytas specialybes.