Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

Rimvydas Raimondas SURVILA

   

Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: Tėvynės sąjunga (Lietuvos konservatoriai), priešrinkiminis numeris sąraše: 35

Apygarda: Trakų - Elektrėnų (Nr. 58)
Iškėlė: Tėvynės sąjunga (Lietuvos konservatoriai)

Gimimo data: 1939 12 05
Gyvenamoji vieta: Trakai , Trakų raj.

Autobiografija    Pajamų deklaracija   

 
8.1 Ar turi nebaigtą atlikti teismo nuosprendžiu paskirtą bausmę: Neturi
8.2 Ar yra asmuo, atliekantis tikrąją karo arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, neišėjęs į atsargą krašto apsaugos sistemos, policijos ir vidaus reikalų tarnybos karininkas, puskarininkis ar liktinis, kitos sukarintos ar saugumo tarnybos apmokamas pareigūnas: Nėra
8.3 Ar turi kitos valstybės pilietybę: Neturi  
8.4 Ar yra susijęs priesaika ar pasižadėjimu užsienio valstybei: Nėra
9.1 Ar ne pagal Lietuvos Respublikos užduotis yra sąmoningai bendradarbiavęs su kitų valstybių specialiosiomis tarnybomis: Nėra
9.2 Ar po 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos teismo įsigaliojusiu nuosprendžiu yra pripažintas kaltu dėl nusikaltimo: Nėra
9.3 Ar įsigaliojusiu teismo nuosprendžiu bet kada buvo pripažintas kaltu padaręs sunkų smurtinį nusikaltimą prieš asmenį: Nebuvo

Išsilavinimas:
1969 - Lietuvos veterinarijos akademija, zootechnikas

Moksliniai laipsniai: Agrarinių mokslų daktaras  

Užsienio kalbos: Vokiečių   Rusų  

Buvo išrinktas į Lietuvos Respublikos Aukščiausiąją Tarybą, Seimą, savivaldybių tarybas: LR AT   LR Seimas   Trakų raj. savivaldybės taryba  

Pagrindinė darbovietė: LR Seimas, Seimo narys

Šeimyninė padėtis: Vedęs

Šeimos nariai: Kristina - sutuoktinis/sutuoktinė   Vaidotas - vaikas  


Lietuvos Respublikos gyventojų turto ir pajamų deklaracijos
pagrindinių duomenų išrašas


Išrašą 2000 08 22 išdavė Vilniaus apskrities VMI Vilniaus skyrius

I. Bendrieji duomenys

  1. Vardas, pavardė: Rimvydas Raimondas Survila
  2. Pagrindinė darbovietė: LR Seimas
  3. Pareigos: Seimo narys
  4. Nepagrindinės darbovietės:
  5. Pareigos nepagrindinėse darbovietėse:
  6. Šeimos narių skaičius: 2, tarp jų išlaikytinių: 0, iš jų iki 18 metų: 0.
II. Turtas ir piniginės lėšos atitinkamų metų pradžioje (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus: 287177.00 Lt.
 
III.
Kalendoriniais metais gautos pajamos ir sumokėti mokesčiai. Sumos nurodytos šios deklaracijos dalies 1 ir 20 punktuose:

Gautos pajamos

Gauta pajamų (be mokesčių) suma

Sumokėta mokesčių suma

1. Susijusios su darbo santykiais pajamos (pinigais, natūra ar lengvatinėmis paslaugomis) 24002.64 Lt 8172.36 Lt
20. Iš viso: 24002.64 Lt 8172.36 Lt
 
IV.
Kalendoriniais metais įsigytas turtas ir paskolintos piniginės lėšos (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus:
 
102838.00 Lt
 
V.
Turtas ir piniginės lėšos metų pabaigoje (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus:
 
273995.00 Lt

Mokesčių nepriemoka už praėjusius kalendorinius metus: 0.00 Lt
Privaloma sumokėti mokesčių ir sankcijų suma (įskaitant nepriemoką): 0.00 Lt.


Su šiuo deklaracijos išrašu susipažinau. Duomenys teisingi.
Man yra žinoma ir aš sutinku, kad šiame išraše nurodyti duomenys gali būti skelbiami.

 
(pasirašo turtą ir pajamas deklaravęs asmuo)

Pastaba. Kandidatai, dalyvaujantys šiuose rinkimuose, deklaracijas pateikia 2000 01 01 - 2000 07 01 laikotarpiui.


Rimvydas Raimondas SURVILA
Tėvynės sąjungos (Lietuvos konservatorių)
kandidatas į Lietuvos Respublikos Seimo narius
TRAKŲ - ELEKTRĖNŲ rinkimų apygardoje Nr.58

Rimvydas Raimondas Survila gimė 1939 m. gruodžio 5 d. Šiauliuose.
Mokyklą pradėjo lankyti 1946 m. Šiauliuose. 1948 m. jo šeima, bėgdama nuo ištrėmimo, pasitraukė į Pagėgių rajoną. Tremties išvengti nepavyko ir 1949 m. kovo 26 d. visi buvo išvežti į Krasnojarsko kraštą.
Čia mokėsi, 1956 m. Krasnojarsko mieste baigė vidurinę mokyklą.
Tais pačiais metais grįžo į Šiaulius ir pradėjo mokytis Šiaulių agrozootechnikume.
Šio technikumo Zootechnikos skyrių baigė 1959 m. Dirbo pagal specialybę, po to tęsė studijas Lietuvos veterinarijos akademijoje. Baigęs studijas buvo paskirtas Trakų žemės ūkio valdybos vyriausiuoju zootechniku.
1971 m. perėjo dirbti į Vievio paukštyną. Čia ėjo vyriausiojo zootechniko, o nuo 1990 iki 1991 m. - direktoriaus pareigas. Dirbdamas paukštyne parengė ir apgynė agrarinių mokslų daktaro disertaciją.
1991-1992 m. dirbo žemės ūkio ministru.
1993 m. grįžo dirbti į Vievio paukštyną direktoriaus pavaduotoju.
1997 m. buvo paskirtas Žemės ūkio ministerijos Žuvininkystės departamento direktoriumi.
Nuo 1989 m. dalyvavo Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio veikloje, 1990 m. buvo išrinktas Lietuvos Aukščiausiosios Tarybos-Atkuriamojo Seimo deputatu.
Dalyvavo 1996 m. rinkimuose į Lietuvos Respublikos Seimą, tačiau jo apygardoje rinkimai neįvyko.
1999 m. kovo mėn. išrinktas Lietuvos Respublikos Seimo nariu pagal Tėvynės sąjungos (Lietuvos konservatorių) sąrašą.
Vedęs. Žmona Kristina. 1964 m. gimė dukra Rita.