Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

Rimantas DIDŽIOKAS

   

Apygarda: Baltijos (Nr. 20)
Iškėlė: Tėvynės sąjunga (Lietuvos konservatoriai)

Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: Tėvynės sąjunga (Lietuvos konservatoriai), priešrinkiminis numeris sąraše: 22

Gimimo data: 1953 10 25
Gimimo vieta: Bagaslaviškio mst. , Širvintų raj.
Gyvenamoji vieta: Klaipėda

Autobiografija    Pajamų deklaracija   

 
8.1 Ar turi nebaigtą atlikti teismo nuosprendžiu paskirtą bausmę: Neturi
8.2 Ar yra asmuo, atliekantis tikrąją karo arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, neišėjęs į atsargą krašto apsaugos sistemos, policijos ir vidaus reikalų tarnybos karininkas, puskarininkis ar liktinis, kitos sukarintos ar saugumo tarnybos apmokamas pareigūnas: Nėra
8.3 Ar turi kitos valstybės pilietybę: Neturi  
8.4 Ar yra susijęs priesaika ar pasižadėjimu užsienio valstybei: Nėra
9.1 Ar ne pagal Lietuvos Respublikos užduotis yra sąmoningai bendradarbiavęs su kitų valstybių specialiosiomis tarnybomis: Nėra
9.2 Ar po 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos teismo įsigaliojusiu nuosprendžiu yra pripažintas kaltu dėl nusikaltimo: Nėra
9.3 Ar įsigaliojusiu teismo nuosprendžiu bet kada buvo pripažintas kaltu padaręs sunkų smurtinį nusikaltimą prieš asmenį: Nebuvo

Išsilavinimas:
1976 - Kauno politechnikos institutas, inžinierius mechanikas, maisto pramonės mašinos ir automatai
1971 - Bagaslaviškio vid. mokykla

Moksliniai laipsniai: Technikos mokslų daktaras  

Moksliniai vardai: Docentas  

Užsienio kalbos: Vokiečių   Rusų  

Buvo išrinktas į Lietuvos Respublikos Aukščiausiąją Tarybą, Seimą, savivaldybių tarybas: Klaipėdos m. tarybos narys   LR Seimas, Seimo narys  

Pagrindinė darbovietė: LR Susisiekimo ministerija, ministras

Visuomeninė veikla: Politinė

Pomėgiai: Sportas    Žūklė   

Šeimyninė padėtis: Vedęs

Šeimos nariai: Virginija - sutuoktinis/sutuoktinė   Eglė - vaikas   Vaiva - vaikas  


Lietuvos Respublikos gyventojų turto ir pajamų deklaracijos
pagrindinių duomenų išrašas


Išrašą 2000 09 01 išdavė Klaipėdos apskrities VMI Klaipėdos skyrius

I. Bendrieji duomenys

  1. Vardas, pavardė: Rimantas Didžiokas
  2. Pagrindinė darbovietė: LR Seimas, Susisiekimo ministerija
  3. Pareigos: LR Seimo narys, LR susisiekimo ministras
  4. Nepagrindinės darbovietės: Klaipėdos universitetas
  5. Pareigos nepagrindinėse darbovietėse: Docentas
  6. Šeimos narių skaičius: 3, tarp jų išlaikytinių: 1, iš jų iki 18 metų: 1.
II. Turtas ir piniginės lėšos atitinkamų metų pradžioje (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus: 9056.00 Lt.
 
III.
Kalendoriniais metais gautos pajamos ir sumokėti mokesčiai. Sumos nurodytos šios deklaracijos dalies 1 ir 20 punktuose:

Gautos pajamos

Gauta pajamų (be mokesčių) suma

Sumokėta mokesčių suma

1. Susijusios su darbo santykiais pajamos (pinigais, natūra ar lengvatinėmis paslaugomis) 29452.23 Lt 15563.25 Lt
20. Iš viso: 35906.23 Lt 15563.25 Lt
 
IV.
Kalendoriniais metais įsigytas turtas ir paskolintos piniginės lėšos (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus:
 
0.00 Lt
 
V.
Turtas ir piniginės lėšos metų pabaigoje (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus:
 
9056.00 Lt

Mokesčių nepriemoka už praėjusius kalendorinius metus: 0.00 Lt
Privaloma sumokėti mokesčių ir sankcijų suma (įskaitant nepriemoką): 0.00 Lt.


Su šiuo deklaracijos išrašu susipažinau. Duomenys teisingi.
Man yra žinoma ir aš sutinku, kad šiame išraše nurodyti duomenys gali būti skelbiami.

 
(pasirašo turtą ir pajamas deklaravęs asmuo)

Pastaba. Kandidatai, dalyvaujantys šiuose rinkimuose, deklaracijas pateikia 2000 01 01 - 2000 07 01 laikotarpiui.


Rimantas DIDŽIOKAS
Tėvynės sąjungos (Lietuvos konservatorių)
kandidatas į Lietuvos Respublikos Seimo narius
BALTIJOS rinkimų apygardoje Nr.20

Rimantas Didžiokas gimė 1953 m. spalio 25 d. Širvintų rajono Bagaslaviškio miestelyje.
1960-1971 m. mokėsi Bagaslaviškio vidurinėje mokykloje. 1976 m. baigė Kauno politechnikos institutą (dabar - Technologijos universitetas), įgijo maisto pramonės mašinų ir aparatų inžinieriaus mechaniko kvalifikaciją. Technikos mokslų kandidatas (dabar - technikos mokslų daktaras).
1976-1991 m. buvo Kauno politechnikos instituto asistentas, docentas, katedros vedėjas. Nuo 1992 m. - Klaipėdos universiteto Mechanikos inžinerijos katedros vedėjas.
1986-1987 m. stažavo Drezdeno technikos universitete. 1993-1994 m. pagal Europos Sąjungos TEMPUS programą kėlė kvalifikaciją Drezdeno universitete. 1995-1996 m. studijavo Drezdeno technikos universitete pagal "Volkswageno" fondo jaunųjų mokslininkų rėmimo programą.
1995-1996 m. - Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos narys.
Nuo 1996 m. lapkričio 25 d. - Lietuvos Respublikos Seimo narys. Dirbo Ekonomikos komitete, nuo 2000 m. gegužės 9 d. yra Biudžeto ir finansų komiteto narys.
Seimo delegacijos Tarpparlamentinėje Sąjungoje narys. Parlamentinių ryšių su Čekijos Respublika, Austrijos Respublika, Italijos Respublika, Jungtine Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalyste, Kanada, Kuveito Valstybe, Prancūzijos Respublika, Šiaurės Europos šalimis (Danijos Karalyste, Islandijos Respublika, Norvegijos Karalyste, Suomijos Respublika, Švedijos Karalyste), Taivanu, Ukraina, Vokietijos Federacine Respublika grupių narys.
Nuo 1999 m. sausio 7 d. - Lietuvos Respublikos susisiekimo ministras.
Moka vokiečių ir anglų kalbas.
Žmona Virgilija. Dukterys - Eglė ir Vaiva.