Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

Saulius NEFAS

   

Apygarda: Anykščių - Kupiškio (Nr. 49)
Iškėlė: Tėvynės sąjunga (Lietuvos konservatoriai)

Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: Tėvynės sąjunga (Lietuvos konservatoriai), priešrinkiminis numeris sąraše: 9

Gimimo data: 1960 12 08
Gyvenamoji vieta: Anykščiai , Anykščių raj.

Autobiografija    Pajamų deklaracija   

 
8.1 Ar turi nebaigtą atlikti teismo nuosprendžiu paskirtą bausmę: Neturi
8.2 Ar yra asmuo, atliekantis tikrąją karo arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, neišėjęs į atsargą krašto apsaugos sistemos, policijos ir vidaus reikalų tarnybos karininkas, puskarininkis ar liktinis, kitos sukarintos ar saugumo tarnybos apmokamas pareigūnas: Nėra
8.3 Ar turi kitos valstybės pilietybę: Neturi  
8.4 Ar yra susijęs priesaika ar pasižadėjimu užsienio valstybei: Nėra
9.1 Ar ne pagal Lietuvos Respublikos užduotis yra sąmoningai bendradarbiavęs su kitų valstybių specialiosiomis tarnybomis: Nėra
9.2 Ar po 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos teismo įsigaliojusiu nuosprendžiu yra pripažintas kaltu dėl nusikaltimo: Nėra
9.3 Ar įsigaliojusiu teismo nuosprendžiu bet kada buvo pripažintas kaltu padaręs sunkų smurtinį nusikaltimą prieš asmenį: Nebuvo

Išsilavinimas:
1983 - Vilniaus pedagoginis universitetas, istorijos mokytojas

Užsienio kalbos: Anglų   Rusų  

Buvo išrinktas į Lietuvos Respublikos Aukščiausiąją Tarybą, Seimą, savivaldybių tarybas: Anykščių raj. tarybos narys  

Pagrindinė darbovietė: Anykščių raj. A.Vienuolio gimnazija, direktorius

Visuomeninė veikla: Krepšinio klubo valdybos narys

Pomėgiai: Krepšinis    Pašto ženklų kolekcionavimas    Vokų kolekcionavimas   

Šeimyninė padėtis: Vedęs

Šeimos nariai: Dangira - sutuoktinis/sutuoktinė   Gintarė - vaikas   Rūta - vaikas   Eglė - vaikas   Mindaugas - vaikas   Gediminas - vaikas  


Lietuvos Respublikos gyventojų turto ir pajamų deklaracijos
pagrindinių duomenų išrašas


Išrašą 2000 08 31 išdavė Utenos apskrities VMI Anykščių skyrius

I. Bendrieji duomenys

  1. Vardas, pavardė: Saulius Nefas
  2. Pagrindinė darbovietė: A.Vienuolio gimnazija
  3. Pareigos: Direktorius
  4. Nepagrindinės darbovietės: Vilniaus pedagoginis universitetas
  5. Pareigos nepagrindinėse darbovietėse: Doktorantas
  6. Šeimos narių skaičius: 7, tarp jų išlaikytinių: 5, iš jų iki 18 metų: 5.
II. Turtas ir piniginės lėšos atitinkamų metų pradžioje (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus: 94628.00 Lt.
 
III.
Kalendoriniais metais gautos pajamos ir sumokėti mokesčiai. Sumos nurodytos šios deklaracijos dalies 1 ir 20 punktuose:

Gautos pajamos

Gauta pajamų (be mokesčių) suma

Sumokėta mokesčių suma

1. Susijusios su darbo santykiais pajamos (pinigais, natūra ar lengvatinėmis paslaugomis) 18983.27 Lt 8256.73 Lt
20. Iš viso: 21540.46 Lt 8473.54 Lt
 
IV.
Kalendoriniais metais įsigytas turtas ir paskolintos piniginės lėšos (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus:
 
0.00 Lt
 
V.
Turtas ir piniginės lėšos metų pabaigoje (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus:
 
94628.00 Lt

Mokesčių nepriemoka už praėjusius kalendorinius metus: 0.00 Lt
Privaloma sumokėti mokesčių ir sankcijų suma (įskaitant nepriemoką): 0.00 Lt.


Su šiuo deklaracijos išrašu susipažinau. Duomenys teisingi.
Man yra žinoma ir aš sutinku, kad šiame išraše nurodyti duomenys gali būti skelbiami.

 
(pasirašo turtą ir pajamas deklaravęs asmuo)

Pastaba. Kandidatai, dalyvaujantys šiuose rinkimuose, deklaracijas pateikia 2000 01 01 - 2000 07 01 laikotarpiui.


Sauliaus NEFAS
Tėvynės sąjungos (Lietuvos konservatorių)
kandidatas į Lietuvos Respublikos Seimo narius
ANYKŠČIŲ - KUPIŠKIO rinkimų apygardoje Nr.49

Saulius Nefas gimė 1960 m. gruodžio 8 d. Ukmergės rajone, Taujėnuose. Mama - mokytoja, dabar pensininkė, tėtis - mokyklos ūkvedys, taip pat pensininkas. Turi seseris Gražiną ir Birutę.
1978 m. baigė Taujėnų vidurinę mokyklą ir įstojo į Vilniaus pedagoginio instituto Istorijos-pedagogikos fakultetą.
1983 m. baigęs institutą įgijo istorijos mokytojo specialybę ir pradėjo dirbti Anykščių A.Vienuolio ir Viešintų vidurinėse mokyklose istorijos mokytoju.
Nuo 1990 m. iki 1995 m. dirbo A.Vienuolio vidurinės mokyklos direktoriumi.
1989 m. įsitraukė į Sąjūdžio visuomeninį judėjimą, buvo Sąjūdžio tarybos pirmininkas, 1993 m. įstojo į Tėvynės Sąjungos (Lietuvos konservatorių) partiją.
1995 m. ir 1997 m. buvo išrinktas rajono tarybos nariu ir Anykščių rajono meru.
Šiuo metu dirba A.Vienuolio gimnazijos direktoriumi. Yra Tėvynės sąjungos (Lietuvos konservatorių) struktūrinio padalinio, Tėvynės savivaldos sąjungos pirmininkas ir Lietuvos atstovas vietos ir regionų valdžių kongrese Strasbūre.
1997 m. įstojo į Pedagoginio universiteto doktorantūrą, tyrimų tema - bendruomeniškumo plėtra Lietuvoje.
Turi žmoną Dangirą, su kuria augina penkis vaikus - Gintarę, Mindaugą, Gediminą, Rūtą ir Eglę.
Laisvalaikio pomėgiai: krepšinis, pašto ženklų ir vokų kolekcionavimas.