Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

Tadeuš TUČKOVSKI

   

Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: Lietuvos lenkų rinkimų akcija, priešrinkiminis numeris sąraše: 13

Apygarda: Trakų - Elektrėnų (Nr. 58)
Iškėlė: Lietuvos lenkų rinkimų akcija

Gimimo data: 1955 09 21
Gyvenamoji vieta: Žaizdrių k. , Trakų raj.

Autobiografija    Pajamų deklaracija   

 
8.1 Ar turi nebaigtą atlikti teismo nuosprendžiu paskirtą bausmę: Neturi
8.2 Ar yra asmuo, atliekantis tikrąją karo arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, neišėjęs į atsargą krašto apsaugos sistemos, policijos ir vidaus reikalų tarnybos karininkas, puskarininkis ar liktinis, kitos sukarintos ar saugumo tarnybos apmokamas pareigūnas: Nėra
8.3 Ar turi kitos valstybės pilietybę: Neturi  
8.4 Ar yra susijęs priesaika ar pasižadėjimu užsienio valstybei: Nėra
9.1 Ar ne pagal Lietuvos Respublikos užduotis yra sąmoningai bendradarbiavęs su kitų valstybių specialiosiomis tarnybomis: Nėra
9.2 Ar po 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos teismo įsigaliojusiu nuosprendžiu yra pripažintas kaltu dėl nusikaltimo: Nėra
9.3 Ar įsigaliojusiu teismo nuosprendžiu bet kada buvo pripažintas kaltu padaręs sunkų smurtinį nusikaltimą prieš asmenį: Nebuvo

Išsilavinimas:
1980 - Vilniaus universitetas, gydytojas

Užsienio kalbos: Rusų   Vokiečių  

Buvo išrinktas į Lietuvos Respublikos Aukščiausiąją Tarybą, Seimą, savivaldybių tarybas: Trakų raj. savivaldybė  

Pagrindinė darbovietė: VĮ "Trakų ligoninė", gydytoas

Visuomeninė veikla: Lietuvos lenkų sąjungos Trakų m. sk. pirmininkas

Šeimyninė padėtis: Vedęs

Šeimos nariai: Danuta - sutuoktinis/sutuoktinė   Beata - vaikas   Ivona - vaikas   Tomaš - vaikas  


Lietuvos Respublikos gyventojų turto ir pajamų deklaracijos
pagrindinių duomenų išrašas


Išrašą 2000 08 23 išdavė Vilniaus apskrities VMI Trakų skyrius

I. Bendrieji duomenys

  1. Vardas, pavardė: Tadeuš Tučkovski
  2. Pagrindinė darbovietė: Vš.Į. Trakų ligoninė
  3. Pareigos: gydytojas
  4. Nepagrindinės darbovietės:
  5. Pareigos nepagrindinėse darbovietėse:
  6. Šeimos narių skaičius: 5, tarp jų išlaikytinių: 3, iš jų iki 18 metų: 3.
II. Turtas ir piniginės lėšos atitinkamų metų pradžioje (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus: 66512.00 Lt.
 
III.
Kalendoriniais metais gautos pajamos ir sumokėti mokesčiai. Sumos nurodytos šios deklaracijos dalies 1 ir 20 punktuose:

Gautos pajamos

Gauta pajamų (be mokesčių) suma

Sumokėta mokesčių suma

1. Susijusios su darbo santykiais pajamos (pinigais, natūra ar lengvatinėmis paslaugomis) 9886.80 Lt 4231.41 Lt
20. Iš viso: 9886.80 Lt 4231.41 Lt
 
IV.
Kalendoriniais metais įsigytas turtas ir paskolintos piniginės lėšos (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus:
 
0.00 Lt
 
V.
Turtas ir piniginės lėšos metų pabaigoje (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus:
 
66512.00 Lt

Mokesčių nepriemoka už praėjusius kalendorinius metus: 0.00 Lt
Privaloma sumokėti mokesčių ir sankcijų suma (įskaitant nepriemoką): 0.00 Lt.


Su šiuo deklaracijos išrašu susipažinau. Duomenys teisingi.
Man yra žinoma ir aš sutinku, kad šiame išraše nurodyti duomenys gali būti skelbiami.

 
(pasirašo turtą ir pajamas deklaravęs asmuo)

Pastaba. Kandidatai, dalyvaujantys šiuose rinkimuose, deklaracijas pateikia 2000 01 01 - 2000 07 01 laikotarpiui.


Tadeuš TUČKOVSKI
Lietuvos lenkų rinkimų akcijos
kandidatas į Lietuvos Respublikos Seimo narius
TRAKŲ-ELEKTRĖNŲ rinkimų apygardoje Nr. 58

Tadeuš Tučkovski gimė 1955 m. rugsėjo 21 d. Vilniuje.
Tėvai - darbininkai, šiuo metu abu pensininkai.
Mokėsi Vilniaus 11-ojoje vidurinėje mokykloje, kurią baigė 1973 m. Tais pačiais metais įstojo į Vilniaus universiteto Medicinos fakultetą, kurį sėkmingai baigė 1980 m.
Nuo 1980 m. dirba Trakų ligoninėje gydytoju chirurgu.
Nuo 1986 m. gyvena Trakuose.
Dalyvauja Trakų lenkų liaudies kolektyvo "Troczanie" veikloje.
2000 m. buvo išrinktas Trakų rajono savivaldybės tarybos nariu.
Vedęs. Žmona Danuta dirba Trakų ligoninės Terapijos skyriuje gydytoja terapeute. Dukros Beata ir Ivona bei sūnus Tomaš mokosi Trakų vidurinėje mokykloje: Beata - 11-ojoje klasėje, Ivona - 8-ojoje klasėje, Tomaš - 2-ojoje klasėje.