Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

Leonard TALMONT

   

Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: Lietuvos lenkų rinkimų akcija, priešrinkiminis numeris sąraše: 4

Apygarda: Varėnos - Eišiškių (Nr. 70)
Iškėlė: Lietuvos lenkų rinkimų akcija

Gimimo data: 1956 11 06
Gyvenamoji vieta: Eišiškės , Šalčininkų raj.

Autobiografija    Pajamų deklaracija   

 
8.1 Ar turi nebaigtą atlikti teismo nuosprendžiu paskirtą bausmę: Neturi
8.2 Ar yra asmuo, atliekantis tikrąją karo arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, neišėjęs į atsargą krašto apsaugos sistemos, policijos ir vidaus reikalų tarnybos karininkas, puskarininkis ar liktinis, kitos sukarintos ar saugumo tarnybos apmokamas pareigūnas: Nėra
8.3 Ar turi kitos valstybės pilietybę: Neturi  
8.4 Ar yra susijęs priesaika ar pasižadėjimu užsienio valstybei: Nėra
9.1 Ar ne pagal Lietuvos Respublikos užduotis yra sąmoningai bendradarbiavęs su kitų valstybių specialiosiomis tarnybomis: Nėra
9.2 Ar po 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos teismo įsigaliojusiu nuosprendžiu yra pripažintas kaltu dėl nusikaltimo: Nėra
9.3 Ar įsigaliojusiu teismo nuosprendžiu bet kada buvo pripažintas kaltu padaręs sunkų smurtinį nusikaltimą prieš asmenį: Nebuvo

Išsilavinimas:
1979 - Lietuvos žemės ūkio universitetas, agronomija

Užsienio kalbos: Rusų  

Buvo išrinktas į Lietuvos Respublikos Aukščiausiąją Tarybą, Seimą, savivaldybių tarybas: Šalčininkų raj. avivaldybės tarybos ir valdybos narys  

Pagrindinė darbovietė: Eišiškių seniūnija, seniūnas

Pomėgiai: Sportas   

Šeimyninė padėtis: Vedęs

Šeimos nariai: Vanda - sutuoktinis/sutuoktinė   Justyna - vaikas   Kataryna - vaikas   Leonardas - vaikas  


Lietuvos Respublikos gyventojų turto ir pajamų deklaracijos
pagrindinių duomenų išrašas


Išrašą 2000 08 30 išdavė Vilniaus apskrities VMI Šalčininkų skyrius

I. Bendrieji duomenys

  1. Vardas, pavardė: Leonard Talmont
  2. Pagrindinė darbovietė: Šalčininkų raj. savivaldybės administracija
  3. Pareigos: Eišiškių miesto seniūnas
  4. Nepagrindinės darbovietės:
  5. Pareigos nepagrindinėse darbovietėse:
  6. Šeimos narių skaičius: 4, tarp jų išlaikytinių: 2, iš jų iki 18 metų: 2.
II. Turtas ir piniginės lėšos atitinkamų metų pradžioje (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus: 74115.00 Lt.
 
III.
Kalendoriniais metais gautos pajamos ir sumokėti mokesčiai. Sumos nurodytos šios deklaracijos dalies 1 ir 20 punktuose:

Gautos pajamos

Gauta pajamų (be mokesčių) suma

Sumokėta mokesčių suma

1. Susijusios su darbo santykiais pajamos (pinigais, natūra ar lengvatinėmis paslaugomis) 6296.00 Lt 2879.00 Lt
20. Iš viso: 6296.00 Lt 2879.00 Lt
 
IV.
Kalendoriniais metais įsigytas turtas ir paskolintos piniginės lėšos (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus:
 
0.00 Lt
 
V.
Turtas ir piniginės lėšos metų pabaigoje (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus:
 
74115.00 Lt

Mokesčių nepriemoka už praėjusius kalendorinius metus: 0.00 Lt
Privaloma sumokėti mokesčių ir sankcijų suma (įskaitant nepriemoką): 0.00 Lt.


Su šiuo deklaracijos išrašu susipažinau. Duomenys teisingi.
Man yra žinoma ir aš sutinku, kad šiame išraše nurodyti duomenys gali būti skelbiami.

 
(pasirašo turtą ir pajamas deklaravęs asmuo)

Pastaba. Kandidatai, dalyvaujantys šiuose rinkimuose, deklaracijas pateikia 2000 01 01 - 2000 07 01 laikotarpiui.


Leonard TALMONT
Lietuvos lenkų rinkimų akcijos
kandidatas į Lietuvos Respublikos Seimo narius
VARĖNOS-EIŠIŠKIŲ rinkimų apygardoje Nr. 70

Leonard Talmont gimė 1956 m. lapkričio 6 d. Eišiškėse. Tėvas Alfonsas Talmont gimė 1919 m., motina Vanda Talmont gimė 1924 m.
1964-1974 m. mokėsi Eišiškių vidurinėje mokykloje.
1974 m. įstojo į Žemės ūkio akademijos Agronomijos fakultetą, kurį baigė 1979 m.
1979 m. pradėjo dirbti augalų apsaugos agronomu Šalčininkų rajono "Lenino priesakų" kolūkyje. 1984 m. buvo paskirtas vyriausiuoju agronomu. 1990 m. išrinktas šio kolūkio pirmininku.
1992 m. pradėjo dirbti UAB "Eisiga" direktoriaus pavaduotoju.
1995 m. buvo paskirtas Eišiškių seniūnu. Šias pareigas eina iki dabar.
Yra Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos ir valdybos narys.
Vedęs. Žmona Vanda Talmont baigė Vilniaus universiteto Matematikos fakultetą, dirba Eišiškių 1-ojoje vidurinėje mokykloje matematikos ir informatikos mokytoja. Turi tris vaikus: vyriausioji duktė Justina, gimusi 1981 m., studijuoja Varšuvos medicinos akademijoje, duktė Katažina, gimusi 1984 m., ir sūnus Leonard, gimęs 1985 m., mokosi Eišiškių 1-ojoje vidurinėje mokykloje.