Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

Benjaminas SAKALAUSKAS

   

Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: Tėvynės sąjunga (Lietuvos konservatoriai), priešrinkiminis numeris sąraše: 14

Apygarda: Zarasų - Visagino (Nr. 52)
Iškėlė: Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjunga

Gimimo data: 1955 05 06
Gyvenamoji vieta: Vilnius

Autobiografija    Pajamų deklaracija   

 
8.1 Ar turi nebaigtą atlikti teismo nuosprendžiu paskirtą bausmę: Neturi
8.2 Ar yra asmuo, atliekantis tikrąją karo arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, neišėjęs į atsargą krašto apsaugos sistemos, policijos ir vidaus reikalų tarnybos karininkas, puskarininkis ar liktinis, kitos sukarintos ar saugumo tarnybos apmokamas pareigūnas: Nėra
8.3 Ar turi kitos valstybės pilietybę: Neturi  
8.4 Ar yra susijęs priesaika ar pasižadėjimu užsienio valstybei: Nėra
9.1 Ar ne pagal Lietuvos Respublikos užduotis yra sąmoningai bendradarbiavęs su kitų valstybių specialiosiomis tarnybomis: Nėra
9.2 Ar po 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos teismo įsigaliojusiu nuosprendžiu yra pripažintas kaltu dėl nusikaltimo: Nėra
9.3 Ar įsigaliojusiu teismo nuosprendžiu bet kada buvo pripažintas kaltu padaręs sunkų smurtinį nusikaltimą prieš asmenį: Nebuvo

Išsilavinimas:
1988 - Lietuvos žemės ūkio akademija, miškų ūkio inžinierius

Užsienio kalbos: Anglų  

Buvo išrinktas į Lietuvos Respublikos Aukščiausiąją Tarybą, Seimą, savivaldybių tarybas: Dusetų miesto ir apylinkės tarybos pirmininkas   Zarasų rajono meras   Zarasų rajono tarybos narys  

Pagrindinė darbovietė: Generalinė miškų urėdija prie Aplinkos ministerijos, Generalinis miškų urėdas

Pomėgiai: Medžioklė   

Šeimyninė padėtis: Vedęs

Šeimos nariai: Irena - sutuoktinis/sutuoktinė   Eglė - vaikas   Ieva - vaikas  


Lietuvos Respublikos gyventojų turto ir pajamų deklaracijos
pagrindinių duomenų išrašas


Išrašą 2000 08 17 išdavė Utenos apskrities VMI Zarasų skyrius

I. Bendrieji duomenys

  1. Vardas, pavardė: Benjaminas Sakalauskas
  2. Pagrindinė darbovietė: Generalinė miškų urėdija prie LR Aplinkos ministerijos
  3. Pareigos: Generalinis miškų urėdas
  4. Nepagrindinės darbovietės:
  5. Pareigos nepagrindinėse darbovietėse:
  6. Šeimos narių skaičius: 4, tarp jų išlaikytinių: 2, iš jų iki 18 metų: 1.
II. Turtas ir piniginės lėšos atitinkamų metų pradžioje (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus: 143359.00 Lt.
 
III.
Kalendoriniais metais gautos pajamos ir sumokėti mokesčiai. Sumos nurodytos šios deklaracijos dalies 1 ir 20 punktuose:

Gautos pajamos

Gauta pajamų (be mokesčių) suma

Sumokėta mokesčių suma

1. Susijusios su darbo santykiais pajamos (pinigais, natūra ar lengvatinėmis paslaugomis) 19919.00 Lt 10431.00 Lt
20. Iš viso: 19919.00 Lt 10431.00 Lt
 
IV.
Kalendoriniais metais įsigytas turtas ir paskolintos piniginės lėšos (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus:
 
0.00 Lt
 
V.
Turtas ir piniginės lėšos metų pabaigoje (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus:
 
153359.00 Lt

Mokesčių nepriemoka už praėjusius kalendorinius metus: 0.00 Lt
Privaloma sumokėti mokesčių ir sankcijų suma (įskaitant nepriemoką): 0.00 Lt.


Su šiuo deklaracijos išrašu susipažinau. Duomenys teisingi.
Man yra žinoma ir aš sutinku, kad šiame išraše nurodyti duomenys gali būti skelbiami.

 
(pasirašo turtą ir pajamas deklaravęs asmuo)

Pastaba. Kandidatai, dalyvaujantys šiuose rinkimuose, deklaracijas pateikia 2000 01 01 - 2000 07 01 laikotarpiui.


Benjaminas SAKALAUSKAS
Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos
kandidatas į Lietuvos Respublikos Seimo narius
ZARASŲ-VISAGINO rinkimų apygardoje Nr.52

Benjaminas Sakalauskas gimė 1955 m. gegužės 6 d. Rusijoje, Irkutsko srityje, Nižnij-Kačergat gyvenvietėje tremtinių šeimoje.
1970 m. baigė aštuonmetę mokyklą, 1974 m. - Irkutsko miškų technikumą.
1977 m. atvyko į Lietuvą - Rokiškio rajono Salagirio girininkiją. Tais pačiais metais iš tremties grįžo ir tėvai.
1988 m. baigė Lietuvos žemės ūkio akademijos Miškų fakultetą.
1990 m. išrinktas Dusetų miesto ir apylinkės tarybos pirmininku.
1982-1995 m. dirbo Zarasų miškų urėdijoje Dusetų girininkijos girininku.
1995-1997 m. - Zarasų rajono savivaldybės meras.
Nuo 1997 m. Generalinės miškų urėdijos prie Aplinkos ministerijos generalinis miškų urėdas.
Vedęs. Augina dvi dukteris. Eglė - studentė, Ieva - Dusetų K.Būgos vidurinės mokyklos moksleivė.