Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

Stasė ŽABIENĖ

   

Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: Nuosaikiųjų konservatorių sąjunga, priešrinkiminis numeris sąraše: 59

Apygarda: Trakų - Elektrėnų (Nr. 58)
Iškėlė: Nuosaikiųjų konservatorių sąjunga

Gimimo data: 1954 05 08
Gyvenamoji vieta: Elektrėnai , Trakų raj.

Autobiografija    Pajamų deklaracija   

 
8.1 Ar turi nebaigtą atlikti teismo nuosprendžiu paskirtą bausmę: Neturi
8.2 Ar yra asmuo, atliekantis tikrąją karo arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, neišėjęs į atsargą krašto apsaugos sistemos, policijos ir vidaus reikalų tarnybos karininkas, puskarininkis ar liktinis, kitos sukarintos ar saugumo tarnybos apmokamas pareigūnas: Nėra
8.3 Ar turi kitos valstybės pilietybę: Neturi  
8.4 Ar yra susijęs priesaika ar pasižadėjimu užsienio valstybei: Nėra
9.1 Ar ne pagal Lietuvos Respublikos užduotis yra sąmoningai bendradarbiavęs su kitų valstybių specialiosiomis tarnybomis: Nėra
9.2 Ar po 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos teismo įsigaliojusiu nuosprendžiu yra pripažintas kaltu dėl nusikaltimo: Nėra
9.3 Ar įsigaliojusiu teismo nuosprendžiu bet kada buvo pripažintas kaltu padaręs sunkų smurtinį nusikaltimą prieš asmenį: Nebuvo

Išsilavinimas:
1988 - Šiaulių K.Preikšo pedagoginis institutas, Pradinių klasių mokytoja
1973 - Klaipėdos A.Venclovos ped. mokykla, Ikimokyklinis auklėjimas

Užsienio kalbos: Anglų   Vokiečių   Rusų   Lenkų  

Pagrindinė darbovietė: Vilniaus Šeškinės pradinė mokykla, direktorės pavaduotoja ugdymui

Visuomeninė veikla: Trakų rajono darbininkų sąjungos pirmininkė, Lietuvos moterų vadovių bendrijos tarybos narė, Lietuvos gyventojų patarėjų sąjungos Elektrėnų skyriaus koordinatorė

Pomėgiai: Kelionės    Pagalba žmonėms   

Šeimyninė padėtis: Ištekėjusi

Šeimos nariai: Vladas - sutuoktinis/sutuoktinė   Vesta - vaikas   Vaida - vaikas   Regina - vaikas  


Lietuvos Respublikos gyventojų turto ir pajamų deklaracijos
pagrindinių duomenų išrašas


Išrašą 2000 08 23 išdavė Vilniaus apskrities VMI Trakų skyrius

I. Bendrieji duomenys

  1. Vardas, pavardė: Stasė Žabienė
  2. Pagrindinė darbovietė: Šeškinės pradinė mokykla
  3. Pareigos: Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
  4. Nepagrindinės darbovietės:
  5. Pareigos nepagrindinėse darbovietėse:
  6. Šeimos narių skaičius: 2, tarp jų išlaikytinių: 0, iš jų iki 18 metų: 0.
II. Turtas ir piniginės lėšos atitinkamų metų pradžioje (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus: 6500.00 Lt.
 
III.
Kalendoriniais metais gautos pajamos ir sumokėti mokesčiai. Sumos nurodytos šios deklaracijos dalies 1 ir 20 punktuose:

Gautos pajamos

Gauta pajamų (be mokesčių) suma

Sumokėta mokesčių suma

1. Susijusios su darbo santykiais pajamos (pinigais, natūra ar lengvatinėmis paslaugomis) 5236.08 Lt 2262.21 Lt
20. Iš viso: 5236.08 Lt 2262.21 Lt
 
IV.
Kalendoriniais metais įsigytas turtas ir paskolintos piniginės lėšos (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus:
 
0.00 Lt
 
V.
Turtas ir piniginės lėšos metų pabaigoje (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus:
 
6500.00 Lt

Mokesčių nepriemoka už praėjusius kalendorinius metus: 0.00 Lt
Privaloma sumokėti mokesčių ir sankcijų suma (įskaitant nepriemoką): 0.00 Lt.


Su šiuo deklaracijos išrašu susipažinau. Duomenys teisingi.
Man yra žinoma ir aš sutinku, kad šiame išraše nurodyti duomenys gali būti skelbiami.

 
(pasirašo turtą ir pajamas deklaravęs asmuo)

Pastaba. Kandidatai, dalyvaujantys šiuose rinkimuose, deklaracijas pateikia 2000 01 01 - 2000 07 01 laikotarpiui.


Stasė ŽABIENĖ
Nuosaikiųjų konservatorių sąjungos
kandidatė į Lietuvos Respublikos Seimo narius
TRAKŲ-ELEKTRĖNŲ rinkimų apygardoje Nr.58

Stasė Žabienė gimė 1954 m. gegužės 8 d. Šiauliuose darbininkų šeimoje. Tėtis buvo aklas, dirbo aklųjų įmonėje darbininku, mama - ten pat valytoja. Šeimoje augo keturiese: brolis ir trys seserys. Būdama vyriausia anksti paliko tėvų namus. Norėjo įgyti specialybę, kad įgyvendintų savo svajonę - dirbti su vaikais.
1969 m. įstojo į Klaipėdos pedagoginę mokyklą, kurią baigusi 1973 m. tapo darželio auklėtoja. Gavusi paskyrimą į gimtuosius Šiaulius, dirbo vienerius metus, vėliau įstojo mokytis į Vilniaus pedagoginio instituto Fizikos-matematikos fakultetą, tačiau dėl sunkios materialinės padėties šeimoje studijas nutraukė - padėjo tėvams išlaikyti brolį ir seseris. Grįžo į Šiaulius, dirbo vaikų darželio auklėtoja.
1983 m. apsigyveno Elektrėnuose. Dirbo vaikų darželyje. Įstojo į Šiaulių pedagoginio instituto neakivaizdinį skyrių, kurį baigusi 1988 m. įgijo pradinių klasių mokytojos specialybę. Aštuonerius metus dirbo Elektrėnų "Versmės" gimnazijoje.
Šiuo metu dirba Vilniaus Šeškinės pradinės mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui.
1994 m. pradėjo dirbti UAB Profsąjungų mokymo ir tyrimo instituto mokymo centro direktorės asistente. Organizavo ir vedė seminarus Lietuvos darbininkų sąjungos nariams įvairiuose Lietuvos miestuose - Elektrėnuose, Vilniuje, Trakuose, Kupiškyje, Raseiniuose. Elektrėnuose ir Vilniuje moterims bedarbėms organizavo kompiuterių ir anglų kalbos kursus. Kėlė kvalifikaciją Danijoje, Vokietijoje, Belgijoje bei kitose užsienio šalyse.
Nuo 1994 m. yra Trakų rajono darbininkų sąjungos pirmininkė, nuo 1995 m. - Mokytojų federacijos pirmininkė. Lietuvos pradinio ugdymo pedagogų asociacijos tarybos narė, Lietuvos moterų vadovių bendrijos tarybos narė.
Ištekėjusi. Dukterys - Vesta ir Vaida. Kartu su savo vaikais užaugino mergaitę Reginą iš vaikų namų.