Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

Antanas TATARIŪNAS

   

Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: Nuosaikiųjų konservatorių sąjunga, priešrinkiminis numeris sąraše: 45

Apygarda: Kalniečių (Nr. 15)
Iškėlė: Nuosaikiųjų konservatorių sąjunga

Gimimo data: 1947 04 01
Gyvenamoji vieta: Kaunas

Autobiografija    Pajamų deklaracija   

 
8.1 Ar turi nebaigtą atlikti teismo nuosprendžiu paskirtą bausmę: Neturi
8.2 Ar yra asmuo, atliekantis tikrąją karo arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, neišėjęs į atsargą krašto apsaugos sistemos, policijos ir vidaus reikalų tarnybos karininkas, puskarininkis ar liktinis, kitos sukarintos ar saugumo tarnybos apmokamas pareigūnas: Nėra
8.3 Ar turi kitos valstybės pilietybę: Neturi  
8.4 Ar yra susijęs priesaika ar pasižadėjimu užsienio valstybei: Nėra
9.1 Ar ne pagal Lietuvos Respublikos užduotis yra sąmoningai bendradarbiavęs su kitų valstybių specialiosiomis tarnybomis: Nėra
9.2 Ar po 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos teismo įsigaliojusiu nuosprendžiu yra pripažintas kaltu dėl nusikaltimo: Nėra
9.3 Ar įsigaliojusiu teismo nuosprendžiu bet kada buvo pripažintas kaltu padaręs sunkų smurtinį nusikaltimą prieš asmenį: Nebuvo

Išsilavinimas:
1970 - Kauno medicinos institutas, Biofizika

Moksliniai laipsniai: Habilituotas daktaras  

Moksliniai vardai: Vyresn. mokslinis bendradarbis  

Užsienio kalbos: Anglų   Rusų  

Buvo išrinktas į Lietuvos Respublikos Aukščiausiąją Tarybą, Seimą, savivaldybių tarybas: Ne  

Pagrindinė darbovietė: UAB "Okseta", verslo administratorius

Pomėgiai: Mokslas   

Šeimyninė padėtis: Vedęs

Šeimos nariai: Aldona - sutuoktinis/sutuoktinė   Audrius - vaikas   Julius - vaikas  


Lietuvos Respublikos gyventojų turto ir pajamų deklaracijos
pagrindinių duomenų išrašas


Išrašą 2000 08 28 išdavė Kauno apskrities VMI Kauno skyrius

I. Bendrieji duomenys

  1. Vardas, pavardė: Antanas Tatariūnas
  2. Pagrindinė darbovietė: 'UAB "Okseta"
  3. Pareigos: Verslo administratorius
  4. Nepagrindinės darbovietės:
  5. Pareigos nepagrindinėse darbovietėse:
  6. Šeimos narių skaičius: 2, tarp jų išlaikytinių: 0, iš jų iki 18 metų: 0.
II. Turtas ir piniginės lėšos atitinkamų metų pradžioje (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus: 147000.00 Lt.
 
III.
Kalendoriniais metais gautos pajamos ir sumokėti mokesčiai. Sumos nurodytos šios deklaracijos dalies 1 ir 20 punktuose:

Gautos pajamos

Gauta pajamų (be mokesčių) suma

Sumokėta mokesčių suma

1. Susijusios su darbo santykiais pajamos (pinigais, natūra ar lengvatinėmis paslaugomis) 5810.52 Lt 229.48 Lt
20. Iš viso: 6290.52 Lt 2349.48 Lt
 
IV.
Kalendoriniais metais įsigytas turtas ir paskolintos piniginės lėšos (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus:
 
0.00 Lt
 
V.
Turtas ir piniginės lėšos metų pabaigoje (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus:
 
104000.00 Lt

Mokesčių nepriemoka už praėjusius kalendorinius metus: 0.00 Lt
Privaloma sumokėti mokesčių ir sankcijų suma (įskaitant nepriemoką): 0.00 Lt.


Su šiuo deklaracijos išrašu susipažinau. Duomenys teisingi.
Man yra žinoma ir aš sutinku, kad šiame išraše nurodyti duomenys gali būti skelbiami.

 
(pasirašo turtą ir pajamas deklaravęs asmuo)

Pastaba. Kandidatai, dalyvaujantys šiuose rinkimuose, deklaracijas pateikia 2000 01 01 - 2000 07 01 laikotarpiui.


Antanas TATARIŪNAS
Nuosaikiųjų konservatorių sąjungos
kandidatas į Lietuvos Respublikos Seimo narius
KALNIEČIŲ rinkimų apygardoje Nr.15

Antanas Tatariūnas gimė 1947 m. balandžio 1 d. Ukmergėje.
Baigęs Kauno 4-ąją vidurinę mokyklą, įstojo į Kauno medicinos instituto Biofizikos skyrių mokytis. 1970 m. jį baigęs įgijo biofiziko specialybę. 1973 m. baigė Rusijos mokslų akademijos Biofizikos instituto aspirantūrą, 1985 m. - specialiuosius Maskvos universiteto molekulinės biologijos kursus.
Suteikti šie mokslo laipsniai ir vardai: biologijos mokslų kandidatas (1975 m.), vyresnysis mokslinis bendradarbis (1982 m.), Lietuvos Respublikos mokslų daktaras (1993 m.), Rusijos biologijos mokslų daktaras (1999 m.), Lietuvos Respublikos habilituotas mokslų daktaras (1999 m.).
Mokslo sritis - ląstelinė ir molekulinė biologija, biofizikinė gerontologija (mokslas apie senėjimą). Šia tema parašė ir publikavo daugiau kaip 50 mokslinių straipsnių. 1998 m. išleido monografiją anglų kalba „Lipofuscinas senėjimo ir patologijų atvejais" apie žmogaus senėjimo procesus, pagrįstus ląsteline molekuline biologija. Jo darbų rezultatas yra nauja mokslo kryptis - biofizikinė gerontologija, tai padėjo šios mokslo krypties pagrindus pasaulyje.
Nuo 1973 m. dirbo Kauno medicinos instituto vyresniuoju moksliniu bendradarbiu. Atkūrus Lietuvos Nepriklausomybę dirbo mokslinį darbą JAV, Vokietijoje, Japonijoje, Švedijoje. Moka anglų ir rusų kalbas.
Nuo 1998 m. yra UAB „Okseta" verslo administratorius.
Nebuvo Komunistų partijos narys.
Vedęs. Žmona Aldona - architektė. Ji dirba Kauno miesto savivaldybės įmonėje „Kauno planas" architektų grupės vadove. Turi du sūnus ir anūką. Sūnus Audrius vedęs ir yra baigęs Vilniaus universiteto Fizikos fakultetą, dirba vyr. finansininku. Sūnus Julius - Vilniaus universiteto magistrantas.