Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

Algimantas ČERNIAUSKAS

   

Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: Lietuvos krikščionių demokratų partija, priešrinkiminis numeris sąraše: 46

Apygarda: Varėnos - Eišiškių (Nr. 70)
Iškėlė: Lietuvos krikščionių demokratų partija

Gimimo data: 1953 12 12
Gyvenamoji vieta: Merkinės mstl. , Varėnos raj.

Autobiografija    Pajamų deklaracija   

 
8.1 Ar turi nebaigtą atlikti teismo nuosprendžiu paskirtą bausmę: Neturi
8.2 Ar yra asmuo, atliekantis tikrąją karo arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, neišėjęs į atsargą krašto apsaugos sistemos, policijos ir vidaus reikalų tarnybos karininkas, puskarininkis ar liktinis, kitos sukarintos ar saugumo tarnybos apmokamas pareigūnas: Nėra
8.3 Ar turi kitos valstybės pilietybę: Neturi  
8.4 Ar yra susijęs priesaika ar pasižadėjimu užsienio valstybei: Nėra
9.1 Ar ne pagal Lietuvos Respublikos užduotis yra sąmoningai bendradarbiavęs su kitų valstybių specialiosiomis tarnybomis: Nėra
9.2 Ar po 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos teismo įsigaliojusiu nuosprendžiu yra pripažintas kaltu dėl nusikaltimo: Nėra
9.3 Ar įsigaliojusiu teismo nuosprendžiu bet kada buvo pripažintas kaltu padaręs sunkų smurtinį nusikaltimą prieš asmenį: Nebuvo

Išsilavinimas:
1975 - Vilniaus technologijos technikumas, fototechnika

Užsienio kalbos: Rusų   Lenkų  

Buvo išrinktas į Lietuvos Respublikos Aukščiausiąją Tarybą, Seimą, savivaldybių tarybas: Varėnos raj. savivaldybės taryba  

Pagrindinė darbovietė: Dzūkijos nacionalis parkas, Informacijos skyriaus viršininkas

Visuomeninė veikla: Merkinės V.Krėvės-Mickevičiaus m-los tėvų komiteto pirmininkas

Pomėgiai: Fotografija   

Šeimyninė padėtis: Vedęs

Šeimos nariai: Genovaitė - sutuoktinis/sutuoktinė   Vytautas - vaikas   Kęstutis - vaikas   Mindaugas - vaikas   Algimantas - vaikas  


Lietuvos Respublikos gyventojų turto ir pajamų deklaracijos
pagrindinių duomenų išrašas


Išrašą 2000 08 21 išdavė Alytaus apskrities VMI Varėnos skyrius

I. Bendrieji duomenys

  1. Vardas, pavardė: Algimantas Černiauskas
  2. Pagrindinė darbovietė: Dzūkijos nacionalinio parko direkcija
  3. Pareigos: Informacijos skyriaus viršininkas
  4. Nepagrindinės darbovietės:
  5. Pareigos nepagrindinėse darbovietėse:
  6. Šeimos narių skaičius: 4, tarp jų išlaikytinių: 2, iš jų iki 18 metų: 1.
II. Turtas ir piniginės lėšos atitinkamų metų pradžioje (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus: 164208.00 Lt.
 
III.
Kalendoriniais metais gautos pajamos ir sumokėti mokesčiai. Sumos nurodytos šios deklaracijos dalies 1 ir 20 punktuose:

Gautos pajamos

Gauta pajamų (be mokesčių) suma

Sumokėta mokesčių suma

1. Susijusios su darbo santykiais pajamos (pinigais, natūra ar lengvatinėmis paslaugomis) 3638.84 Lt 1680.86 Lt
20. Iš viso: 3638.84 Lt 1680.86 Lt
 
IV.
Kalendoriniais metais įsigytas turtas ir paskolintos piniginės lėšos (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus:
 
0.00 Lt
 
V.
Turtas ir piniginės lėšos metų pabaigoje (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus:
 
164208.00 Lt

Mokesčių nepriemoka už praėjusius kalendorinius metus: 0.00 Lt
Privaloma sumokėti mokesčių ir sankcijų suma (įskaitant nepriemoką): 0.00 Lt.


Su šiuo deklaracijos išrašu susipažinau. Duomenys teisingi.
Man yra žinoma ir aš sutinku, kad šiame išraše nurodyti duomenys gali būti skelbiami.

 
(pasirašo turtą ir pajamas deklaravęs asmuo)

Pastaba. Kandidatai, dalyvaujantys šiuose rinkimuose, deklaracijas pateikia 2000 01 01 - 2000 07 01 laikotarpiui.


Algimantas ČERNIAUSKAS
Lietuvos krikščionių demokratų partijos
kandidatas į Lietuvos Respublikos Seimo narius
VARĖNOS-EIŠIŠKIŲ rinkimų apygardoje Nr.70

Algimantas Černiauskas gimė 1953 m. gruodžio 12 d. Krasnojarsko krašte, Igarkos mieste, tremtinių Aldonos ir Jono Černiauskų šeimoje. 1960 m. su tėvais sugrįžo į Lietuvą, gyveno nelegaliai.
Mokėsi Giedraičių vidurinėje mokykloje. Ją baigęs, 1972 m. įstojo į Vilniaus technologijos technikumą, kurį 1975 m. baigė ir įgijo fototechniko specialybę.
Kartu su broliu Mindaugu tapo žinomi nuo 1977 m., kai pradėjo fotografuoti Lietuvos kaimų žmones. Surengė fotografijos darbų parodas Lietuvoje bei užsienyje: Paryžiuje, Monpelje, Čikagoje, Berlyne.
Savaitraštyje "Dienovidis", laikraščiuose "Dainavos žodis", "Alytaus naujienos", žurnale "Kelionių magija" propaguoja gamtos apsaugos idėjas, pasididžiavimą gimtuoju kraštu.
Apdovanotas šalies bei tarptautinių parodų medaliais, diplomais, premijomis. 1994 m. suteiktas Tarptautinės meninės fotografijos federacijos fotografo menininko garbės vardas.
1995- 1997 m. buvo išrinktas į Varėnos rajono savivaldybės tarybą.
Dirba Dzūkijos nacionaliniame parke Informacijos skyriaus viršininku. Merkinės informacijos centre rengia parodas, susitikimus su menininkais, moksleiviams teikia žinių apie gamtą ir jos apsaugą.
Kartu su H.Gudavičiumi ir kitais bendraautoriais išleido knygas: "Musteika", "Margionys", "Mardasavas", "Varėnos kraštas", "Varėnos krašto menininkai", aplanką apie Lietuvos nacionalinius parkus.
Laikraščio "Šalcinis" redaktorių kolegijos narys.
Lietuvos krikščionių demokratų partijos narys.
Žmona Genovaitė - gydytoja. Šeimoje keturi sūnūs: Vytautas, Kęstutis, Mindaugas ir Algimantas.