Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

Viktoras MONGIRDAS

   

Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: Lietuvos krikščionių demokratų partija, priešrinkiminis numeris sąraše: 33

Apygarda: Trakų - Elektrėnų (Nr. 58)
Iškėlė: Lietuvos krikščionių demokratų partija

Gimimo data: 1963 08 03
Gyvenamoji vieta: Aukštadvario mstl. , Trakų raj.

Autobiografija    Pajamų deklaracija   

 
8.1 Ar turi nebaigtą atlikti teismo nuosprendžiu paskirtą bausmę: Neturi
8.2 Ar yra asmuo, atliekantis tikrąją karo arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, neišėjęs į atsargą krašto apsaugos sistemos, policijos ir vidaus reikalų tarnybos karininkas, puskarininkis ar liktinis, kitos sukarintos ar saugumo tarnybos apmokamas pareigūnas: Nėra
8.3 Ar turi kitos valstybės pilietybę: Neturi  
8.4 Ar yra susijęs priesaika ar pasižadėjimu užsienio valstybei: Nėra
9.1 Ar ne pagal Lietuvos Respublikos užduotis yra sąmoningai bendradarbiavęs su kitų valstybių specialiosiomis tarnybomis: Nėra
9.2 Ar po 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos teismo įsigaliojusiu nuosprendžiu yra pripažintas kaltu dėl nusikaltimo: Nėra
9.3 Ar įsigaliojusiu teismo nuosprendžiu bet kada buvo pripažintas kaltu padaręs sunkų smurtinį nusikaltimą prieš asmenį: Nebuvo

Išsilavinimas:
1986 - Kauno politechnikos institutas, inžinierius elektrikas

Užsienio kalbos: Vengrų   Anglų   Rusų   Lenkų  

Pagrindinė darbovietė: IĮ ADUTA, vadovas

Pomėgiai: Biologija    Informatika   

Šeimyninė padėtis: Vedęs

Šeimos nariai: Gražina - sutuoktinis/sutuoktinė   Medardas - vaikas   Augustė - vaikas  


Lietuvos Respublikos gyventojų turto ir pajamų deklaracijos
pagrindinių duomenų išrašas


Išrašą 2000 08 28 išdavė Vilniaus apskrities VMI Trakų skyrius

I. Bendrieji duomenys

  1. Vardas, pavardė: Viktoras Mongirdas
  2. Pagrindinė darbovietė: IĮ Aduta
  3. Pareigos: vadovas
  4. Nepagrindinės darbovietės: Aukštadvario žemės ūkio mokykla
  5. Pareigos nepagrindinėse darbovietėse: inžinierius
  6. Šeimos narių skaičius: 4, tarp jų išlaikytinių: 2, iš jų iki 18 metų: 2.
II. Turtas ir piniginės lėšos atitinkamų metų pradžioje (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus: 228071.00 Lt.
 
III.
Kalendoriniais metais gautos pajamos ir sumokėti mokesčiai. Sumos nurodytos šios deklaracijos dalies 1 ir 20 punktuose:

Gautos pajamos

Gauta pajamų (be mokesčių) suma

Sumokėta mokesčių suma

1. Susijusios su darbo santykiais pajamos (pinigais, natūra ar lengvatinėmis paslaugomis) 3157.54 Lt 236.00 Lt
20. Iš viso: 3157.54 Lt 236.00 Lt
 
IV.
Kalendoriniais metais įsigytas turtas ir paskolintos piniginės lėšos (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus:
 
0.00 Lt
 
V.
Turtas ir piniginės lėšos metų pabaigoje (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus:
 
228071.00 Lt

Mokesčių nepriemoka už praėjusius kalendorinius metus: 0.00 Lt
Privaloma sumokėti mokesčių ir sankcijų suma (įskaitant nepriemoką): 0.00 Lt.


Su šiuo deklaracijos išrašu susipažinau. Duomenys teisingi.
Man yra žinoma ir aš sutinku, kad šiame išraše nurodyti duomenys gali būti skelbiami.

 
(pasirašo turtą ir pajamas deklaravęs asmuo)

Pastaba. Kandidatai, dalyvaujantys šiuose rinkimuose, deklaracijas pateikia 2000 01 01 - 2000 07 01 laikotarpiui.


Viktoras MONGIRDAS
Lietuvos krikščionių demokratų partijos
kandidatas į Lietuvos Respublikos Seimo narius
TRAKŲ-ELEKTRĖNŲ rinkimų apygardoje Nr.58

Viktoras Mongirdas gimė 1963 m. rugpjūčio 3 d. Kaune.
1981 m. baigė Klaipėdos K.Donelaičio vidurinę mokyklą ir įstojo į Kauno politechnikos institutą. Jį su pagyrimu baigė 1986 m. ir įgijo inžinieriaus elektriko specialybę.
1986 m. pradėjo dirbti Panevėžio "Lino" susivienijime.
1986-1990 m. dirbo Lengvosios pramonės ministerijos konstravimo biuro "Puntukas" inžinieriumi konstruktoriumi.
1990-1992 m. dirbo inžinieriumi konstruktoriumi sąjunginio mažųjų elektros mašinų instituto Vilniaus filiale.
Nuo 1992 m., atkūrus nuosavybės teises į žemę šeimos tėviškėje, gyvena Aukštadvaryje. Dirba individualioje įmonėje "Aduta", užsiima žuvininkyste ir žuvivaisa bei dėsto informatiką Aukštadvario žemės ūkio mokykloje.