Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

Eugenijus PETUKAUSKAS

   

Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: Nuosaikiųjų konservatorių sąjunga, priešrinkiminis numeris sąraše: 26

Apygarda: Gargždų (Nr. 31)
Iškėlė: Nuosaikiųjų konservatorių sąjunga

Gimimo data: 1954 09 13
Gyvenamoji vieta: Klaipėda

Autobiografija    Pajamų deklaracija   

 
8.1 Ar turi nebaigtą atlikti teismo nuosprendžiu paskirtą bausmę: Neturi
8.2 Ar yra asmuo, atliekantis tikrąją karo arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, neišėjęs į atsargą krašto apsaugos sistemos, policijos ir vidaus reikalų tarnybos karininkas, puskarininkis ar liktinis, kitos sukarintos ar saugumo tarnybos apmokamas pareigūnas: Nėra
8.3 Ar turi kitos valstybės pilietybę: Neturi  
8.4 Ar yra susijęs priesaika ar pasižadėjimu užsienio valstybei: Nėra
9.1 Ar ne pagal Lietuvos Respublikos užduotis yra sąmoningai bendradarbiavęs su kitų valstybių specialiosiomis tarnybomis: Nėra
9.2 Ar po 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos teismo įsigaliojusiu nuosprendžiu yra pripažintas kaltu dėl nusikaltimo: Nėra
9.3 Ar įsigaliojusiu teismo nuosprendžiu bet kada buvo pripažintas kaltu padaręs sunkų smurtinį nusikaltimą prieš asmenį: Nebuvo

Išsilavinimas:
1978 - Vilniaus inžinerinis statybos institutas, inžinierius-statybininkas

Užsienio kalbos: Rusų   Vokiečių  

Pagrindinė darbovietė: AB "Klaipėdos Ugnė", generalinis direktorius

Visuomeninė veikla: Klaipėdos Baltijos vid. m-klos Tarybos narys

Pomėgiai: Medžioklė    Sodas    Žvejyba   

Šeimyninė padėtis: Vedęs

Šeimos nariai: Biruta - sutuoktinis/sutuoktinė   Jonas - vaikas   Ieva - vaikas  


Lietuvos Respublikos gyventojų turto ir pajamų deklaracijos
pagrindinių duomenų išrašas


Išrašą 2000 08 22 išdavė Klaipėdos apskrities VMI Klaipėdos skyrius

I. Bendrieji duomenys

  1. Vardas, pavardė: Eugenijus Petukauskas
  2. Pagrindinė darbovietė: AB "Klaipėdos Ugnė"
  3. Pareigos: Generalinis direktorius
  4. Nepagrindinės darbovietės:
  5. Pareigos nepagrindinėse darbovietėse:
  6. Šeimos narių skaičius: 3, tarp jų išlaikytinių: 1, iš jų iki 18 metų: 1.
II. Turtas ir piniginės lėšos atitinkamų metų pradžioje (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus: 266318.00 Lt.
 
III.
Kalendoriniais metais gautos pajamos ir sumokėti mokesčiai. Sumos nurodytos šios deklaracijos dalies 1 ir 20 punktuose:

Gautos pajamos

Gauta pajamų (be mokesčių) suma

Sumokėta mokesčių suma

1. Susijusios su darbo santykiais pajamos (pinigais, natūra ar lengvatinėmis paslaugomis) 9155.00 Lt 4045.00 Lt
20. Iš viso: 30826.00 Lt 4045.00 Lt
 
IV.
Kalendoriniais metais įsigytas turtas ir paskolintos piniginės lėšos (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus:
 
3155.00 Lt
 
V.
Turtas ir piniginės lėšos metų pabaigoje (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus:
 
267803.00 Lt

Mokesčių nepriemoka už praėjusius kalendorinius metus: 0.00 Lt
Privaloma sumokėti mokesčių ir sankcijų suma (įskaitant nepriemoką): 0.00 Lt.


Su šiuo deklaracijos išrašu susipažinau. Duomenys teisingi.
Man yra žinoma ir aš sutinku, kad šiame išraše nurodyti duomenys gali būti skelbiami.

 
(pasirašo turtą ir pajamas deklaravęs asmuo)

Pastaba. Kandidatai, dalyvaujantys šiuose rinkimuose, deklaracijas pateikia 2000 01 01 - 2000 07 01 laikotarpiui.


Eugenijus PETUKAUSKAS
Nuosaikiųjų konservatorių sąjungos
kandidatas į Lietuvos Respublikos Seimo narius
GARGŽDŲ rinkimų apygardoje Nr.31

Eugenijus Petukauskas gimė 1954 m. rugsėjo 13 d. Alytaus rajone, Dauguose.
Baigęs Vilniaus A.Vienuolio vidurinę mokyklą, 1973 m. įstojo į Vilniaus inžinerinį statybos institutą. Studijavo pramoninę ir civilinę statybą. Baigęs institutą įgijo inžinieriaus statybininko specialybę.
1978 m. pašauktas į sovietinę armiją.
Nuo 1980 m. dirba ir gyvena Klaipėdoje.
Dirbo Klaipėdos statybos ir projektavimo institute grupės vadovu, vėliau - 2-ojoje Klaipėdos statybos tresto valdyboje meistru, darbų vykdytoju, vyriausiuoju darbų vykdytoju. Nuo 1987 m. iki šiol yra AB „Klaipėdos ugnė" generalinis direktorius.
Nacionalinės verslininkų konfederacijos ir asociacijos „Lietuvos dujotiekio statyba" narys.
Vedęs. Žmona Biruta - AB „Klaipėdos ugnė" projekto vadovė. Sūnus Jonas dirba operatoriumi UAB „Mokėjimo kortelių sistemos", duktė Ieva - moksleivė.