Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

Nijolė KAZLAUSKIENĖ

   

Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: Nuosaikiųjų konservatorių sąjunga, priešrinkiminis numeris sąraše: 25

Apygarda: Molėtų - Švenčionių (Nr. 54)
Iškėlė: Nuosaikiųjų konservatorių sąjunga

Gimimo data: 1958 08 06
Gyvenamoji vieta: Juodiškio k. , Molėtų raj.

Autobiografija    Pajamų deklaracija   

 
8.1 Ar turi nebaigtą atlikti teismo nuosprendžiu paskirtą bausmę: Neturi
8.2 Ar yra asmuo, atliekantis tikrąją karo arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, neišėjęs į atsargą krašto apsaugos sistemos, policijos ir vidaus reikalų tarnybos karininkas, puskarininkis ar liktinis, kitos sukarintos ar saugumo tarnybos apmokamas pareigūnas: Nėra
8.3 Ar turi kitos valstybės pilietybę: Neturi  
8.4 Ar yra susijęs priesaika ar pasižadėjimu užsienio valstybei: Nėra
9.1 Ar ne pagal Lietuvos Respublikos užduotis yra sąmoningai bendradarbiavęs su kitų valstybių specialiosiomis tarnybomis: Nėra
9.2 Ar po 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos teismo įsigaliojusiu nuosprendžiu yra pripažintas kaltu dėl nusikaltimo: Nėra
9.3 Ar įsigaliojusiu teismo nuosprendžiu bet kada buvo pripažintas kaltu padaręs sunkų smurtinį nusikaltimą prieš asmenį: Nebuvo

Išsilavinimas:
Alantos žemės ūkio m-kla, komercija
1976 - Užuguosčio vid. m-kla

Užsienio kalbos: Prancūzų   Rusų  

Buvo išrinktas į Lietuvos Respublikos Aukščiausiąją Tarybą, Seimą, savivaldybių tarybas: Molėtų rajono savivaldybės taryba  

Pagrindinė darbovietė: LR žemės ūkio rūmai, savivaldos organizatorė

Visuomeninė veikla: LR žemės ūkio rūmų Prezidiumo narė nuo Utenos apskrities

Šeimyninė padėtis: Ištekėjusi


Lietuvos Respublikos gyventojų turto ir pajamų deklaracijos
pagrindinių duomenų išrašas


Išrašą 2000 08 12 išdavė Utenos apskrities VMI Molėtų skyrius

I. Bendrieji duomenys

  1. Vardas, pavardė: Nijolė Kazlauskienė
  2. Pagrindinė darbovietė: LR žemės ūkio rūmai
  3. Pareigos: Savivaldos organizatorė
  4. Nepagrindinės darbovietės: Kooperatinė bendrovė "Carota"
  5. Pareigos nepagrindinėse darbovietėse: Valdybos pirmininkė
  6. Šeimos narių skaičius: 6, tarp jų išlaikytinių: 4, iš jų iki 18 metų: 4.
II. Turtas ir piniginės lėšos atitinkamų metų pradžioje (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus: 1500.00 Lt.
 
III.
Kalendoriniais metais gautos pajamos ir sumokėti mokesčiai. Sumos nurodytos šios deklaracijos dalies 1 ir 20 punktuose:

Gautos pajamos

Gauta pajamų (be mokesčių) suma

Sumokėta mokesčių suma

1. Susijusios su darbo santykiais pajamos (pinigais, natūra ar lengvatinėmis paslaugomis) 6985.08 Lt 2983.92 Lt
20. Iš viso: 10992.68 Lt 2983.92 Lt
 
IV.
Kalendoriniais metais įsigytas turtas ir paskolintos piniginės lėšos (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus:
 
0.00 Lt
 
V.
Turtas ir piniginės lėšos metų pabaigoje (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus:
 
1500.00 Lt

Mokesčių nepriemoka už praėjusius kalendorinius metus: 0.00 Lt
Privaloma sumokėti mokesčių ir sankcijų suma (įskaitant nepriemoką): 0.00 Lt.


Su šiuo deklaracijos išrašu susipažinau. Duomenys teisingi.
Man yra žinoma ir aš sutinku, kad šiame išraše nurodyti duomenys gali būti skelbiami.

 
(pasirašo turtą ir pajamas deklaravęs asmuo)

Pastaba. Kandidatai, dalyvaujantys šiuose rinkimuose, deklaracijas pateikia 2000 01 01 - 2000 07 01 laikotarpiui.


Nijolė KAZLAUSKIENĖ
Nuosaikiųjų konservatorių sąjungos
kandidatė į Lietuvos Respublikos Seimo narius
MOLĖTŲ-ŠVENČIONIŲ rinkimų apygardoje Nr.54
Nijolė Kazlauskienė gimė 1958 m. Prienų rajone.

1976 m. baigusi vidurinę mokyklą, ištekėjo ir su šeima gyveno Vilniuje, augino keturis vaikus - dvi dukteris ir du sūnus.
1994 m. atsiėmė tėvų žemę ir grįžo ūkininkauti į Molėtų rajono Juodiškio kaimą. Buvo žemės ūkio bendrovės CAROTA narė ir valdybos pirmininkė. 1998 m. atsikūrus Žemės ūkio rūmams, buvo išrinkta Žemės ūkio rūmų atstove - prezidiumo nare nuo Utenos apskrities.
1995-2000 m. buvo Molėtų rajono savivaldybės tarybos narė, dirbo Kaimo reikalų komitete.
Nuo 1999 m. yra Utenos apskrityje vykdomo specialios paskirties Europos Sąjungos projekto (SPP), skirto apskrities pasirengimui narystei Europos Sąjungoje, valdymo komiteto narė. Šiuo metu Alantos žemės ūkio mokykloje mokosi komercijos specialybės.
Vaikai - Gintaras, Laima ir Zita, - tos pačios mokyklos moksleiviai. Jauniausias sūnus Andrius - Girsteitiškio pagrindinės mokyklos mokinys.