Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

Jaunius ŽIOGAS

   

Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: Nuosaikiųjų konservatorių sąjunga, priešrinkiminis numeris sąraše: 24

Apygarda: Žirmūnų (Nr. 4)
Iškėlė: Nuosaikiųjų konservatorių sąjunga

Gimimo data: 1973 02 23
Gyvenamoji vieta: Vilnius

Autobiografija    Pajamų deklaracija   

 
8.1 Ar turi nebaigtą atlikti teismo nuosprendžiu paskirtą bausmę: Neturi
8.2 Ar yra asmuo, atliekantis tikrąją karo arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, neišėjęs į atsargą krašto apsaugos sistemos, policijos ir vidaus reikalų tarnybos karininkas, puskarininkis ar liktinis, kitos sukarintos ar saugumo tarnybos apmokamas pareigūnas: Nėra
8.3 Ar turi kitos valstybės pilietybę: Neturi  
8.4 Ar yra susijęs priesaika ar pasižadėjimu užsienio valstybei: Nėra
9.1 Ar ne pagal Lietuvos Respublikos užduotis yra sąmoningai bendradarbiavęs su kitų valstybių specialiosiomis tarnybomis: Nėra
9.2 Ar po 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos teismo įsigaliojusiu nuosprendžiu yra pripažintas kaltu dėl nusikaltimo: Nėra
9.3 Ar įsigaliojusiu teismo nuosprendžiu bet kada buvo pripažintas kaltu padaręs sunkų smurtinį nusikaltimą prieš asmenį: Nebuvo

Išsilavinimas:
1998 - Vilniaus universitetas, Finansų magistras
1995 - Vilniaus universitetas, Ekonomistas analitikas

Užsienio kalbos: Anglų   Rusų  

Pagrindinė darbovietė: Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, ministro patarėjas

Pomėgiai: Knygos    Sportas   

Šeimyninė padėtis: Nevedęs


Lietuvos Respublikos gyventojų turto ir pajamų deklaracijos
pagrindinių duomenų išrašas


Išrašą 2000 08 25 išdavė Vilniaus apskrities VMI Vilniaus skyrius

I. Bendrieji duomenys

  1. Vardas, pavardė: Jaunius Žiogas
  2. Pagrindinė darbovietė: LR susisiekimo ministerija
  3. Pareigos: Ministro patarėjas
  4. Nepagrindinės darbovietės:
  5. Pareigos nepagrindinėse darbovietėse:
  6. Šeimos narių skaičius: 1, tarp jų išlaikytinių: 0, iš jų iki 18 metų: 0.
II. Turtas ir piniginės lėšos atitinkamų metų pradžioje (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus: 42409.00 Lt.
 
III.
Kalendoriniais metais gautos pajamos ir sumokėti mokesčiai. Sumos nurodytos šios deklaracijos dalies 1 ir 20 punktuose:

Gautos pajamos

Gauta pajamų (be mokesčių) suma

Sumokėta mokesčių suma

1. Susijusios su darbo santykiais pajamos (pinigais, natūra ar lengvatinėmis paslaugomis) 17410.21 Lt 9131.05 Lt
20. Iš viso: 32695.49 Lt 9131.05 Lt
 
IV.
Kalendoriniais metais įsigytas turtas ir paskolintos piniginės lėšos (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus:
 
0.00 Lt
 
V.
Turtas ir piniginės lėšos metų pabaigoje (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus:
 
41123.00 Lt

Mokesčių nepriemoka už praėjusius kalendorinius metus: 0.00 Lt
Privaloma sumokėti mokesčių ir sankcijų suma (įskaitant nepriemoką): 0.00 Lt.


Su šiuo deklaracijos išrašu susipažinau. Duomenys teisingi.
Man yra žinoma ir aš sutinku, kad šiame išraše nurodyti duomenys gali būti skelbiami.

 
(pasirašo turtą ir pajamas deklaravęs asmuo)

Pastaba. Kandidatai, dalyvaujantys šiuose rinkimuose, deklaracijas pateikia 2000 01 01 - 2000 07 01 laikotarpiui.


Jaunius ŽIOGAS
Nuosaikiųjų konservatorių sąjungos
kandidatas į Lietuvos Respublikos Seimo narius
ŽIRMŪNŲ rinkimų apygardoje Nr.4

Jaunius Žiogas gimė 1973 m. Prienuose.
Baigė Prienų "Žiburio" vidurinę mokyklą. Studijavo Vilniaus universiteto Ekonomikos fakultete, kurį 1995 m. baigė ir įgijo ekonomisto analitiko specialybę.
1998 m. Vilniaus universitete baigė magistro studijas, po kurių jam suteiktas finansų magistro laipsnis.
Studijuodamas universitete dirbo Lietuvos ekonomikos ir užsienio investicijų skatinimo agentūroje ekonomistu analitiku.
1996 m. paskirtas Ministro Pirmininko padėjėju. Nuo 1999 m. kovo mėn. iki liepos mėn. vadovavo Valstybinei mokesčių inspekcijai.
Šiuo metu dirba Susisiekimo ministro patarėju.
Nevedęs.