Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

Vytautas Liudvikas ŠEŠTOKAS

   

Apygarda: Aukštaitijos (Nr. 28)
Iškėlė: Lietuvos krikščionių demokratų partija

Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: Lietuvos krikščionių demokratų partija, priešrinkiminis numeris sąraše: 27

Gimimo data: 1944 10 25
Gyvenamoji vieta: Velžio k. , Panevėžio raj.

Autobiografija    Pajamų deklaracija   

 
8.1 Ar turi nebaigtą atlikti teismo nuosprendžiu paskirtą bausmę: Neturi
8.2 Ar yra asmuo, atliekantis tikrąją karo arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, neišėjęs į atsargą krašto apsaugos sistemos, policijos ir vidaus reikalų tarnybos karininkas, puskarininkis ar liktinis, kitos sukarintos ar saugumo tarnybos apmokamas pareigūnas: Nėra
8.3 Ar turi kitos valstybės pilietybę: Neturi  
8.4 Ar yra susijęs priesaika ar pasižadėjimu užsienio valstybei: Nėra
9.1 Ar ne pagal Lietuvos Respublikos užduotis yra sąmoningai bendradarbiavęs su kitų valstybių specialiosiomis tarnybomis: Nėra
9.2 Ar po 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos teismo įsigaliojusiu nuosprendžiu yra pripažintas kaltu dėl nusikaltimo: Nėra
9.3 Ar įsigaliojusiu teismo nuosprendžiu bet kada buvo pripažintas kaltu padaręs sunkų smurtinį nusikaltimą prieš asmenį: Nebuvo

Išsilavinimas:
1975 - Kauno politechnikos institutas, inžinierius-statybininkas

Užsienio kalbos: Rusų  

Buvo išrinktas į Lietuvos Respublikos Aukščiausiąją Tarybą, Seimą, savivaldybių tarybas: Panevėžio raj. savivaldybės taryba - meras   Panevėžio raj. savivaldybės taryba - mero pavaduotojas   Panevėžio raj. savivaldybės taryba - tarybos narys  

Pagrindinė darbovietė: -

Visuomeninė veikla: LKDP Panevėžio skyriaus pirmininkas

Pomėgiai: Skaitymas   

Šeimyninė padėtis: Vedęs

Šeimos nariai: Eugenija - sutuoktinis/sutuoktinė   Aurelija - vaikas   Vitalija - vaikas  


Lietuvos Respublikos gyventojų turto ir pajamų deklaracijos
pagrindinių duomenų išrašas


Išrašą 2000 08 17 išdavė Panevėžio apskrities VMI Panevėžio skyrius

I. Bendrieji duomenys

  1. Vardas, pavardė: Vytautas Liudvikas Šeštokas
  2. Pagrindinė darbovietė: nedirba
  3. Pareigos:
  4. Nepagrindinės darbovietės: Panevėžio r. savivaldybė
  5. Pareigos nepagrindinėse darbovietėse: tarybos narys
  6. Šeimos narių skaičius: 2, tarp jų išlaikytinių: 0, iš jų iki 18 metų: 0.
II. Turtas ir piniginės lėšos atitinkamų metų pradžioje (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus: 50250.00 Lt.
 
III.
Kalendoriniais metais gautos pajamos ir sumokėti mokesčiai. Sumos nurodytos šios deklaracijos dalies 1 ir 20 punktuose:

Gautos pajamos

Gauta pajamų (be mokesčių) suma

Sumokėta mokesčių suma

1. Susijusios su darbo santykiais pajamos (pinigais, natūra ar lengvatinėmis paslaugomis) 13150.45 Lt 6845.10 Lt
20. Iš viso: 13150.45 Lt 6845.10 Lt
 
IV.
Kalendoriniais metais įsigytas turtas ir paskolintos piniginės lėšos (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus:
 
0.00 Lt
 
V.
Turtas ir piniginės lėšos metų pabaigoje (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus:
 
50250.00 Lt

Mokesčių nepriemoka už praėjusius kalendorinius metus: 0.00 Lt
Privaloma sumokėti mokesčių ir sankcijų suma (įskaitant nepriemoką): 0.00 Lt.


Su šiuo deklaracijos išrašu susipažinau. Duomenys teisingi.
Man yra žinoma ir aš sutinku, kad šiame išraše nurodyti duomenys gali būti skelbiami.

 
(pasirašo turtą ir pajamas deklaravęs asmuo)

Pastaba. Kandidatai, dalyvaujantys šiuose rinkimuose, deklaracijas pateikia 2000 01 01 - 2000 07 01 laikotarpiui.


Vytautas Liudvikas ŠEŠTOKAS
Lietuvos krikščionių demokratų partijos
kandidatas į Lietuvos Respublikos Seimo narius
AUKŠTAITIJOS rinkimų apygardoje Nr.28

Vytautas Liudvikas Šeštokas gimė 1944 m. spalio 25 d. Anykščių rajono Pasausių kaimo ūkininko šeimoje. 1949 m. kovo mėn. 25 d. šeima buvo ištremta į Sibirą - Irkutsko sritį. Į Lietuvą grįžo 1957 m.
1957-1961 m. mokėsi Anykščių rajono Surdegio septynmetėje mokykloje, 1961-1965 m. - Panevėžio politechnikume, 1968-1975 m. - Kauno politechnikos institute. Įgijo inžinieriaus statybininko specialybę.
1964-1965 m. Panevėžyje dirbo statybos darbininku, 1968-1971 m. Kaune - meistru, darbų vykdytoju, 1971-1988 m. - inžinieriumi statybininku Panevėžio rajono Žemės ūkio valdyboje, 1988-1991 m. - Gamybinių pastatų rekonstravimo projektavimo instituto Panevėžio filialo vyriausiuoju projektų inžinieriumi.
1995-1997 m. buvo išrinktas Panevėžio rajono savivaldybės meru, 1997-2000 m. - mero pavaduotoju, nuo 2000 m. yra savivaldybės tarybos narys.
Lietuvos krikščionių demokratų partijos narys, nuo 1997 m. LKDP Panevėžio rajono skyriaus valdybos pirmininkas.
Gyvena Velžyje, Panevėžio rajone. Žmona Eugenija dirba AB "Lietkabelis" kompiuterizavimo biuro viršininke, šeimoje dvi dukterys - Aurelija ir Vitalija - Gedimino technikos universiteto ir Kauno Vytauto Didžiojo universiteto studentės.