Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

Liudas MAŽYLIS

   

Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: Lietuvos krikščionių demokratų partija, priešrinkiminis numeris sąraše: 25

Apygarda: Raseinių (Nr. 42)
Iškėlė: Lietuvos krikščionių demokratų partija

Gimimo data: 1954 05 19
Gimimo vieta: Kaunas
Gyvenamoji vieta: Kaunas

Autobiografija    Pajamų deklaracija   

 
8.1 Ar turi nebaigtą atlikti teismo nuosprendžiu paskirtą bausmę: Neturi
8.2 Ar yra asmuo, atliekantis tikrąją karo arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, neišėjęs į atsargą krašto apsaugos sistemos, policijos ir vidaus reikalų tarnybos karininkas, puskarininkis ar liktinis, kitos sukarintos ar saugumo tarnybos apmokamas pareigūnas: Nėra
8.3 Ar turi kitos valstybės pilietybę: Neturi  
8.4 Ar yra susijęs priesaika ar pasižadėjimu užsienio valstybei: Nėra
9.1 Ar ne pagal Lietuvos Respublikos užduotis yra sąmoningai bendradarbiavęs su kitų valstybių specialiosiomis tarnybomis: Nėra
9.2 Ar po 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos teismo įsigaliojusiu nuosprendžiu yra pripažintas kaltu dėl nusikaltimo: Nėra
9.3 Ar įsigaliojusiu teismo nuosprendžiu bet kada buvo pripažintas kaltu padaręs sunkų smurtinį nusikaltimą prieš asmenį: Nebuvo

Išsilavinimas:
1977 - Vilniaus universitetas, chemija

Moksliniai laipsniai: Gamtos mokslų daktaras  

Užsienio kalbos: Anglų   Vokiečių   Rusų   Lenkų  

Buvo išrinktas į Lietuvos Respublikos Aukščiausiąją Tarybą, Seimą, savivaldybių tarybas: Kauno m. taryba  

Pagrindinė darbovietė: Vytauto Didžiojo universitetas, dėstytojas

Pomėgiai: Kelionės   

Šeimyninė padėtis: Vedęs

Šeimos nariai: Aldona - sutuoktinis/sutuoktinė   Liucija - vaikas  


Lietuvos Respublikos gyventojų turto ir pajamų deklaracijos
pagrindinių duomenų išrašas


Išrašą 2000 08 29 išdavė Kauno apskrities VMI Kauno skyrius

I. Bendrieji duomenys

  1. Vardas, pavardė: Liudas Mažylis
  2. Pagrindinė darbovietė: Vytauto Didžiojo universitetas
  3. Pareigos: vyr.asistentas
  4. Nepagrindinės darbovietės:
  5. Pareigos nepagrindinėse darbovietėse:
  6. Šeimos narių skaičius: 3, tarp jų išlaikytinių: 2, iš jų iki 18 metų: 1.
II. Turtas ir piniginės lėšos atitinkamų metų pradžioje (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus: 364168.00 Lt.
 
III.
Kalendoriniais metais gautos pajamos ir sumokėti mokesčiai. Sumos nurodytos šios deklaracijos dalies 1 ir 20 punktuose:

Gautos pajamos

Gauta pajamų (be mokesčių) suma

Sumokėta mokesčių suma

1. Susijusios su darbo santykiais pajamos (pinigais, natūra ar lengvatinėmis paslaugomis) 6760.33 Lt 2639.07 Lt
20. Iš viso: 96093.97 Lt 2947.82 Lt
 
IV.
Kalendoriniais metais įsigytas turtas ir paskolintos piniginės lėšos (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus:
 
104967.00 Lt
 
V.
Turtas ir piniginės lėšos metų pabaigoje (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus:
 
360974.00 Lt

Mokesčių nepriemoka už praėjusius kalendorinius metus: 0.00 Lt
Privaloma sumokėti mokesčių ir sankcijų suma (įskaitant nepriemoką): 0.00 Lt.


Su šiuo deklaracijos išrašu susipažinau. Duomenys teisingi.
Man yra žinoma ir aš sutinku, kad šiame išraše nurodyti duomenys gali būti skelbiami.

 
(pasirašo turtą ir pajamas deklaravęs asmuo)

Pastaba. Kandidatai, dalyvaujantys šiuose rinkimuose, deklaracijas pateikia 2000 01 01 - 2000 07 01 laikotarpiui.


Liudas MAŽYLIS
Lietuvos krikščionių demokratų partijos
kandidatas į Lietuvos Respublikos Seimo narius
RASEINIŲ rinkimų apygardoje Nr.42

Liudas Mažylis gimė 1954 m. gegužės 19 d. Kaune.
1972 m., baigęs Kauno 5-ąją vidurinę mokyklą, įstojo į Vilniaus universitetą, kurį 1977 m. baigė.
Iki 1990 m. dirbo mokslinį darbą Kauno kardiologijos institute. Yra mokslų daktaras (disertaciją apgynė 1985 m.).
1990 m. tapo dienraščio "Kauno laikas" vyriausiojo redaktoriaus pavaduotoju.
1990-1995 m. buvo miesto tarybos deputatas.
1993-1998 m. - Kauno miesto savivaldybės atstovas spaudai, spaudos centro vadovas.
Nuo 1998 m. dirba Vytauto Didžiojo universiteto Politologijos katedroje, dėsto Lietuvos politinės sistemos, Vakarų Europos institucijų, vietinės valdžios sistemų kursus.
Yra Lietuvos krikščionių demokratų partijos narys.
Moka anglų, rusų, vokiečių, lenkų kalbas.
Vedęs. Žmona Aldona - chemikė. Duktė Liucija - moksleivė.