Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

Kristina KRUPAVIČIENĖ

   

Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: Nuosaikiųjų konservatorių sąjunga, priešrinkiminis numeris sąraše: 21

Apygarda: Varėnos - Eišiškių (Nr. 70)
Iškėlė: Nuosaikiųjų konservatorių sąjunga

Gimimo data: 1962 02 07
Gyvenamoji vieta: Vilnius

Autobiografija    Pajamų deklaracija   

 
8.1 Ar turi nebaigtą atlikti teismo nuosprendžiu paskirtą bausmę: Neturi
8.2 Ar yra asmuo, atliekantis tikrąją karo arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, neišėjęs į atsargą krašto apsaugos sistemos, policijos ir vidaus reikalų tarnybos karininkas, puskarininkis ar liktinis, kitos sukarintos ar saugumo tarnybos apmokamas pareigūnas: Nėra
8.3 Ar turi kitos valstybės pilietybę: Neturi  
8.4 Ar yra susijęs priesaika ar pasižadėjimu užsienio valstybei: Nėra
9.1 Ar ne pagal Lietuvos Respublikos užduotis yra sąmoningai bendradarbiavęs su kitų valstybių specialiosiomis tarnybomis: Nėra
9.2 Ar po 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos teismo įsigaliojusiu nuosprendžiu yra pripažintas kaltu dėl nusikaltimo: Nėra
9.3 Ar įsigaliojusiu teismo nuosprendžiu bet kada buvo pripažintas kaltu padaręs sunkų smurtinį nusikaltimą prieš asmenį: Nebuvo

Išsilavinimas:
1982 - Vilniaus politechnikumas, inžinierė-mechanikė

Užsienio kalbos: Lenkų   Rusų   Anglų  

Buvo išrinktas į Lietuvos Respublikos Aukščiausiąją Tarybą, Seimą, savivaldybių tarybas: Ne  

Pagrindinė darbovietė: Profsąjungų mokymo ir tyrimo institutas, direktoriaus pav.

Visuomeninė veikla: Nepilnų šeimų ir vaikų globėjų sąjunga, Moterų federacija, Lietuvos darbininkų sąjunga

Pomėgiai: Literatūra    Tapyba   

Šeimyninė padėtis: Našlė

Šeimos nariai: Ramina - vaikas  


Lietuvos Respublikos gyventojų turto ir pajamų deklaracijos
pagrindinių duomenų išrašas


Išrašą 2000 08 24 išdavė Vilniaus apskrities VMI Vilniaus skyrius

I. Bendrieji duomenys

  1. Vardas, pavardė: Kristina Krupavičienė
  2. Pagrindinė darbovietė: Profsąjungų mokymo ir tyrimo institutas
  3. Pareigos: Direktoriaus pavaduotoja
  4. Nepagrindinės darbovietės: Lietuvos darbininkų sąjunga
  5. Pareigos nepagrindinėse darbovietėse: Atsakingoji sekretorė
  6. Šeimos narių skaičius: 2, tarp jų išlaikytinių: 1, iš jų iki 18 metų: 1.
II. Turtas ir piniginės lėšos atitinkamų metų pradžioje (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus: 136522.00 Lt.
 
III.
Kalendoriniais metais gautos pajamos ir sumokėti mokesčiai. Sumos nurodytos šios deklaracijos dalies 1 ir 20 punktuose:

Gautos pajamos

Gauta pajamų (be mokesčių) suma

Sumokėta mokesčių suma

1. Susijusios su darbo santykiais pajamos (pinigais, natūra ar lengvatinėmis paslaugomis) 5586.57 Lt 1892.43 Lt
20. Iš viso: 6592.95 Lt 1892.43 Lt
 
IV.
Kalendoriniais metais įsigytas turtas ir paskolintos piniginės lėšos (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus:
 
0.00 Lt
 
V.
Turtas ir piniginės lėšos metų pabaigoje (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus:
 
136552.00 Lt

Mokesčių nepriemoka už praėjusius kalendorinius metus: 0.00 Lt
Privaloma sumokėti mokesčių ir sankcijų suma (įskaitant nepriemoką): 0.00 Lt.


Su šiuo deklaracijos išrašu susipažinau. Duomenys teisingi.
Man yra žinoma ir aš sutinku, kad šiame išraše nurodyti duomenys gali būti skelbiami.

 
(pasirašo turtą ir pajamas deklaravęs asmuo)

Pastaba. Kandidatai, dalyvaujantys šiuose rinkimuose, deklaracijas pateikia 2000 01 01 - 2000 07 01 laikotarpiui.


Kristina KRUPAVIČIENĖ
Nuosaikiųjų konservatorių sąjungos
kandidatė į Lietuvos Respublikos Seimo narius
VARĖNOS-EIŠIŠKIŲ rinkimų apygardoje Nr.70

Kristina Krupavičienė (Ratkevič) gimė 1962 m. Šalčininkų rajone valstiečių katalikų šeimoje. Tėvai Bronislavas ir Vanda Ratkevičiai iki šiol dirba žemę.
Baigė Kalesninkų vidurinę mokyklą ir Vilniaus politechnikumą.
1982-1992 m. dirbo Vilniaus skaičiavimo mašinų gamykloje inžiniere konstruktore.
Nuo 1992 m. dirba Lietuvos darbininkų sąjungoje, šiuo metu yra atsakingoji sekretorė.
K.Krupavičienė stažavosi JAV (Medisono-Viskonsino universitete), patirties sėmėsi Izraelyje, Italijoje, Lenkijos "Solidarnošč" profsąjungoje mokėsi, kaip kurti demokratines profsąjungas.
Nuo 1995 m. dar dirba ir Profsąjungų mokymo ir tyrimo centre.
Bendradarbiauja laikraštyje "Lietuvos darbininkas".
Našlė. Augina 14 metų dukterį Ramintą.