Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

Arimantas RAČKAUSKAS

   

Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: Lietuvos krikščionių demokratų partija, priešrinkiminis numeris sąraše: 23

Apygarda: Saulės (Nr. 24)
Iškėlė: Lietuvos krikščionių demokratų partija

Gimimo data: 1940 07 18
Gimimo vieta: Vilnius
Gyvenamoji vieta: Vilnius

Autobiografija    Pajamų deklaracija   

 
8.1 Ar turi nebaigtą atlikti teismo nuosprendžiu paskirtą bausmę: Neturi
8.2 Ar yra asmuo, atliekantis tikrąją karo arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, neišėjęs į atsargą krašto apsaugos sistemos, policijos ir vidaus reikalų tarnybos karininkas, puskarininkis ar liktinis, kitos sukarintos ar saugumo tarnybos apmokamas pareigūnas: Nėra
8.3 Ar turi kitos valstybės pilietybę: Neturi  
8.4 Ar yra susijęs priesaika ar pasižadėjimu užsienio valstybei: Nėra
9.1 Ar ne pagal Lietuvos Respublikos užduotis yra sąmoningai bendradarbiavęs su kitų valstybių specialiosiomis tarnybomis: Nėra
9.2 Ar po 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos teismo įsigaliojusiu nuosprendžiu yra pripažintas kaltu dėl nusikaltimo: Nėra
9.3 Ar įsigaliojusiu teismo nuosprendžiu bet kada buvo pripažintas kaltu padaręs sunkų smurtinį nusikaltimą prieš asmenį: Nebuvo

Išsilavinimas:
1962 - Kauno technologijos universitetas, inž.-mechanikas
1957 - Kauno politechnikumas, techn.-statybininkas

Moksliniai laipsniai: Technikos mokslų daktaras  

Moksliniai vardai: Docentas  

Užsienio kalbos: Anglų   Rusų   Lenkų   Esperanto  

Buvo išrinktas į Lietuvos Respublikos Aukščiausiąją Tarybą, Seimą, savivaldybių tarybas: Kauno m. meras   Kauno m. taryba  

Pagrindinė darbovietė: LR susisiekimo ministerija, viceministras

Visuomeninė veikla: Lietuvos esperantininkų sąjungos valdybos pirmininko pavaduotojas

Pomėgiai: Dainavimas    Esperanto kalba    Sportas   

Šeimyninė padėtis: Vedęs

Šeimos nariai: Audronė - sutuoktinis/sutuoktinė   Daina - vaikas   Šarūnas - vaikas  


Lietuvos Respublikos gyventojų turto ir pajamų deklaracijos
pagrindinių duomenų išrašas


Išrašą 2000 08 24 išdavė Vilniaus apskrities VMI Vilniaus skyrius

I. Bendrieji duomenys

  1. Vardas, pavardė: Arimantas Račkauskas
  2. Pagrindinė darbovietė: LR susisiekimo ministerija
  3. Pareigos: viceministras
  4. Nepagrindinės darbovietės:
  5. Pareigos nepagrindinėse darbovietėse:
  6. Šeimos narių skaičius: 2, tarp jų išlaikytinių: 0, iš jų iki 18 metų: 0.
II. Turtas ir piniginės lėšos atitinkamų metų pradžioje (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus: 181257.00 Lt.
 
III.
Kalendoriniais metais gautos pajamos ir sumokėti mokesčiai. Sumos nurodytos šios deklaracijos dalies 1 ir 20 punktuose:

Gautos pajamos

Gauta pajamų (be mokesčių) suma

Sumokėta mokesčių suma

1. Susijusios su darbo santykiais pajamos (pinigais, natūra ar lengvatinėmis paslaugomis) 20122.01 Lt 10655.69 Lt
20. Iš viso: 26822.01 Lt 10655.69 Lt
 
IV.
Kalendoriniais metais įsigytas turtas ir paskolintos piniginės lėšos (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus:
 
34000.00 Lt
 
V.
Turtas ir piniginės lėšos metų pabaigoje (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus:
 
197650.00 Lt

Mokesčių nepriemoka už praėjusius kalendorinius metus: 0.00 Lt
Privaloma sumokėti mokesčių ir sankcijų suma (įskaitant nepriemoką): 0.00 Lt.


Su šiuo deklaracijos išrašu susipažinau. Duomenys teisingi.
Man yra žinoma ir aš sutinku, kad šiame išraše nurodyti duomenys gali būti skelbiami.

 
(pasirašo turtą ir pajamas deklaravęs asmuo)

Pastaba. Kandidatai, dalyvaujantys šiuose rinkimuose, deklaracijas pateikia 2000 01 01 - 2000 07 01 laikotarpiui.


Arimantas RAČKAUSKAS
Lietuvos krikščionių demokratų partijos
kandidatas į Lietuvos Respublikos Seimo narius
SAULĖS rinkimų apygardoje Nr.24

Arimantas Račkauskas gimė 1940 m. liepos 18 d. Vilniuje Lietuvos karininko ir tarnautojos šeimoje.
Tėvas mirė 1950 m. Komijos ASSR, Uchtoje, politinių kalinių lageryje, motina mirė 1993 m. Kaune.
1946-1951 m. mokėsi Vilniuje, 1951-1953 m. - Kulautuvos septynmetėje mokykloje, 1953-1957 m. - Kauno politechnikume.
Įgijo techniko statybininko specialybę.
1957-1962 m. mokėsi Kauno politechnikos institute. Įgijo inžinieriaus mechaniko specialybę.
1962-1965 m. mokėsi vakarinės muzikos mokyklos solinio dainavimo klasėje.
1962-1966 m. pagal paskyrimą dirbo Kauno 4-ojoje mechanizacijos valdyboje mechaniku, darbų vykdytoju.
1966-1969 m. mokėsi Kauno politechnikos instituto stacionarinėje aspirantūroje. 1969-1974 m. dirbo šio instituto vibrotechnikos laboratorijoje vyriausiuoju moksliniu bendradarbiu.
1971 m. apgynė technikos mokslų daktaro disertaciją iš hermetizuotų kontaktinių sistemų dinamikos.
1974-1978 m. dirbo Kaimo statybos organizavimo ir technologijos treste skyriaus viršininku. 1978-1992 m. dirbo Lietuvos valdybos akademijoje vyriausiuoju dėstytoju, nuo 1981 m. - katedros vedėju. 1983 m. suteiktas pedagoginis docento vardas.
1990-1992 m. buvo išrinktas Kauno miesto tarybos deputatu, 1992 m. balandžio mėn. - Kauno miesto tarybos pirmininko pavaduotoju. 1992 m. birželio mėn. buvo išrinktas Kauno meru. Kauno meras buvo nuo 1992 m. birželio mėn. iki 1995 m. gegužės mėn. Nuo 1995 m. rugsėjo mėn. iki 1997 m. sausio mėn. dirbo AB "Hermio" bankas Kauno filialo Rinkotyros skyriaus viršininku, direktoriaus pavaduotoju. Nuo 1997 m. kovo mėn. iki dabar dirba susisiekimo viceministru.
Paskelbė 62 mokslo darbus. Yra 15 išradimų, 8 mokymo priemonių bei paskaitų konspektų autorius, vadovavo 7 mokslinio tyrimo darbams. 1981-1992 m. buvo Lietuvos valdybos akademijos mokslinės ir redakcinės tarybos narys.
Moka anglų, rusų, esperanto, iš dalies lenkų, vokiečių kalbas. Yra Lietuvos esperantininkų sąjungos valdybos pirmininko pavaduotojas, Lietuvos didžiųjų ir kurortinių miestų merų, Kauno miesto tarybos, Nacionalinės filharmonijos, Operos mėgėjų klubo, profesoriaus S.Vainiūno namų tarybos narys.
Apdovanotas daugeliu padėkų, garbės raštų, Darbo veterano medaliu, pareikšta Vyriausybės padėka už popiežiaus Jono Pauliaus II vizito Kaune organizavimą.
Yra Lietuvos krikščionių demokratų partijos narys.
Žmona Audronė, gimusi 1944 m., dirba Kauno aukštesniojoje medicinos mokykloje dėstytoja.
Duktė Daina, gimusi 1969 m., - ištekėjusi, dirba Muitinės departamento prie Finansų ministerijos Vidaus audito skyriaus viršininke.
Sūnus Šarūnas, gimęs 1972 m., - vedęs, dirba apsaugos priemonių gamybos ir realizavimo firmoje.
Brolis Rimgaudas, gimęs 1939 m., - Lietuvos kariuomenės atsargos karininkas, Panevėžio apskrities šaulių vadas.